Politikk

Frp snur etter pensjoniststorm: Skal likevel behandle trygdeoppgjøret i Stortinget

Erlend Wiborg, arbeids- og sosislapolitiks talsmann i Frp, sier nå at trygdeoppgjøret likevel skal til Stortinget som egen sak.

Nå skal trygdeoppgjøret likevel til Stortinget som egen sak, noe Frps tidligere arbeidsminister satte en stopper for. En kvasiløsning, mener SV, som sier behandlingen ikke er reell.

  • Bjørn S. Kristiansen
    Bjørn S. Kristiansen

Til Aftenposten sier Frps arbeids- og sosialpolitiske talsmann, Erlend Wiborg, at samarbeidspartiene har sørget for at trygdeoppgjøret fra høsten av likevel kommer til Stortinget.

Som noe av det siste han gjorde før han gikk av, endret tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) praksisen med at trygdeoppgjøret kommer til Stortinget for behandling og debatt.

I 2016-budsjettet satte han nemlig av penger til regulering av folketrygdens grunnbeløp (G). Når pengene allerede er satt av og bevilget, trengte ikke Regjeringen sende over en egen sak til Stortinget nå i vår.

Det var en hån mot landets pensjonister, mente SV, og spekulerte på om Frp ønsket å «kvele debatt om og kritikk av årets trygdeoppgjør».

Bakteppet er bråket i fjor, da mange pensjonister fikk svekket kjøpekraft i trygdeoppgjøret - og Frps håndtering av saken.

  • Husker du ikke fjorårets pensjons-bråk, kan du lese disse sakene:

Les også

  1. Internt pensjonsnotat avslører Frps trygdestrategi

  2. Oppvask i Høyre og Frp etter at hemmelig notat lekket ut

  3. Pensjonistforbundet raser mot «grisetakling» fra Frp

Må endre på tvers av pensjonsforliket

– Det vi nå gjør, som også ble gjort tidligere, er at alt bakgrunnsmateriale til oppgjøret blir sendt til Stortinget, slik at det blir debatt om behandling der, sier Wiborg.

– Hvilke muligheter er det for endring i oppgjøret?

– Det må være flertall for det, og Stortinget står fritt til å gjøre egne disponeringer. Selve oppgjøret er regulert ved forskrift og lov, det er en ren teknisk beregning som følger av pensjonsforliket - et forlik Frp var og er imot.

Det betyr i praksis at partiene som står bak pensjonsforliket må fatte vedtak på tvers av det inngåtte forliket, eller vedta tilleggsbevilgninger til ulike pensjonistgrupper.

Det har Regjeringen gjort to ganger: Først oppjusterte de pensjonen til gifte og samboende pensjonister, ved at disse fikk redusert avkortingen av sin pensjon.

Les også

Internrevisjonen: Frp prioriterer pensjonistpar med god råd | Jan Arild Snoen

Deretter fikk enslige alderspensjonister økt sin minstepensjon.

– Det var Frps Robert Eriksson som la inn denne endringen, og nå endres det tilbake. Er dette en snuoperasjon for Frp?

– Nei. Eller jo, vi har lyttet til de innspillene som har kommet. Vi har alltid sagt at vi skal lytte til gode innspill, det har alle de fire samarbeidspartiene vært klare på, sier Wiborg.

- Spesiell behandlingsform

Det var SV og Kirsti Bergstø som løftet saken inn i Stortinget. Hun protesterer på Wiborgs versjon av oppgjøret om trygdeoppgjøret.

– Det regjeringspartiene nå har gjort, er å gå inn for å diskutere trygdeoppgjøret uavhengig av selve oppgjøret. Oppgjøret skjer på sammen tid i mai hvert år, mens behandlingen nå skal skje på høsten. Det er en spesiell behandlingsform, for da legger man ikke opp til at det skal kunne bevilges penger i saken, sier Bergstø.

Trygdeoppgjøret og revidert budsjett må ses i sammenheng, sier hun, og legger til at SV opprettholder forslaget om behandling på våren.

Wiborg argumenter for at det er bedre å behandle trygdeoppgjøret på høsten, fordi man da vet hva inflasjon og lønnsvekst ender på, og har et bedre bilde av situasjonen.

- Kaos

SV-representanten er imidlertig ikke nådig mot de hun kaller en «kvasiløsning» som «Regjeringen er presset til».

– Kaoset i saken er at Frp med den største selvfølgelighet sier at trygdeoppgjøret ikke skal til Stortinget. Så sier de med den største selvfølgelighet at den likevel skal til Stortinget - selv om de ikke får gjort noe med saken, sier Bergstø.

Hun avviser at reguleringen i pensjonsforliket som har gitt mange pensjonister svekket kjøpekraft som følge av trygdeoppgjøret, ikke kan rokkes ved.

– Det er ikke slik at pensjonsreformen legger opp til en slavisk utregning av pensjon. Det er rom innenfor pensjonsforliket til å gjøre unntak, mener Bergstø, som legger til at «om det er politisk enighet om det, er et annet spørsmål».

Ligger an til svekket kjøpekraft fire år på rad

Årets trygdeoppgjør ble andre år på rad at mange pensjonister mister kjøpekraft. Tapet for pensjonistene ligger ifølge Arbeids- og sosialdepartementets prognoser an til å bli større enn det ble i fjor.

Og det stopper ikke der: Ifølge departementets egne beregninger ligger det an til at pensjonistene kommer til å miste kjøpekraft også i 2017 og 2018.

Les også

Hvorfor ble det så mye bråk? Her er syv spørsmål og svar om trygdeoppgjøret

- Så viktig at det fortjener egen sak

I en pressemelding fra Frp heter det: «Stortinget vil nå be om at regjeringen sender over trygdeoppgjøret til Stortinget som en egen sak. Det er klart etter at saken har vært til behandling i arbeids- og sosialkomiteen».

– Etter innspill fra organisasjoner og pensjonister er vi klare på at trygdeoppgjøret er så viktig at det fortjener en egen sak i Stortinget. En behandling av oppgjøret i Stortinget gir saken det alvor den fortjener, sier Wiborg.

Les også

Pensjonister frykter å gå ned i kjøpekraft fire år på rad

Wiborg og arbeids- og sosialkomiteen vil be om at det fra og med 2016, i forbindelse med statsbudsjettet på høsten, fremmes en egen melding til Stortinget som omhandler trygdeoppgjøret.

Les også

Frp til frontalangrep på Pensjonistforbundet

  • Les også:

Les mer om

  1. Erlend Wiborg
  2. Kirsti Bergstø