«Født fri» mister statsstøtten: Raja og Grande lovet penger til stiftelsen før den eksisterte

Stiftelsen Født fri, som nå fratas statsstøtten, oppsto på en svært uvanlig måte. Den fikk penger før den var formelt etablert, og Venstre-topper foreslo hvem som skulle lede den.

Kulturminister Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Abid Raja klipper båndet for å markere åpningen av stiftelsen Født fri sine lokaler i 2018.
  • Solveig Ruud

– Vi trenger et nettverk som jobber mot æresrelatert vold og kontroll, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til Aftenposten 1. november 2017.

– Derfor foreslår Venstre å bevilge 5 millioner til en organisasjon som kan være støttende for alle som trenger det, fortsatte hun.

– Venstre har budsjettmakt, og jeg forventer at vi får gjennomslag for dette ..., fortsatte Abid Raja.

– Det er en fantastisk nyhet, og jeg tar utfordringen, sa Shabana Rehman Gaarder.

Raja og Grande ba henne utrede en organisasjonsmodell. Og de ytret et ønske om at hun skulle lede organisasjonen.

Slik oppsto stiftelsen Født fri.

De siste årene har den fått drøyt 15 millioner kroner i statsstøtte. Nå er støtten stanset. Stiftelsen risikerer å bli meldt til politiet.

Les også

Stiftelsen Født Fri mister offentlig støtte. Rehman tilbakeviser årsaker som feil.

Ernst og Young feller en hard dom

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) deler på vegne av Kunnskapsdepartementet ut statsstøtte til slike organisasjoner. Et varsel førte til at Imdi ba Ernst og Young om å gå gjennom økonomien i Født fri.

Det munnet ut i en hard dom over stiftelsens bruk av offentlige penger:

  • Mangler ved stiftelsens økonomistyring.
  • Deler av midlene er ikke er brukt i henhold til retningslinjene.
  • Økonomisk aktivitet og transaksjoner tyder på at organisasjonens midler har finansiert tiltak det ikke er blitt rapportert om.
  • Det er foretatt innkjøp av tjenester fra folk med nær tilknytning til daglig leder.

De skamløse var i vinden

«Skamløse jenter» var i vinden i 2017.

Styret i Stiftelsen Fritt Ord delte i februar samme år ut Fritt Ords Honnør til jenter som ble berømmet for sin personlige og modige innsats for å belyse sterk sosial kontroll i minoritetsmiljøer. En av dem var Nancy Herz.

«Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå. Vi ser stadig flere jenter fra minoritetsmiljøer som står opp og trosser våre egne», skrev hun i et debattinnlegg i Aftenposten våren 2016.

– De «skamløse» kvinnene er sin generasjons Berit Aas, mente Hadia Tajik (Ap).

Ble etablert i hurtigtogsfart

Abid Raja fortalte i både intervjuer og kronikker hvordan han hadde invitert Amal Aden, Iram Haq og Shabana Rehman Gaarder til et møte på Stortinget.

I en kronikk i Aftenposten 17. november samme år skrev Raja:

«Møtet førte til at Shabana, Iram og Amal etablerte en stiftelse som de har døpt «Født Fri». Nå er jobben vår å sørge for statlig støtte til denne stiftelsen. For Venstre er dette et så viktig prosjekt at vi la inn forslag om å støtte nettverket med 5 millioner kroner allerede før det var formelt stiftet», skrev han i en kronikk i Aftenposten. 17. november samme år.

– Dette handler om å heie på de rette folka, sa Grande til NTB etter det omtalte møtet.

Iram Haq trakk seg av praktiske grunner tidlig ut av av stiftelsen. Amal Aden trakk seg også tidlig.

22. november 2017 fikk Venstre med seg KrF, Høyre og Frp på å sette av 5 millioner kroner i 2018-statsbudsjettet. Det var startskuddet for ytterligere støtte i fjor og i år.

Stor glede på Abid Rajas kontor tirsdag, der han og Venstre-leder Trine Skei Grande og Abid Raja inviterte Amal Aden, Iram Haq og Shabana Rehman Gaarder til Rajas kontor for å diskutere den nye organisasjonen. Haq og Aden var bare med en kort stund.

Raja: Departementet må svare

Avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande vil ikke uttale seg til Aftenposten om saken nå.

Abid Raja kommenterer den slik i en SMS:

«Venstre har alltid vært opptatt av kampen mot negativ sosial kontroll. Det er grunnen til at Venstre prioriterte å løfte dette formålet. Det er ikke uvanlig at det forhandles inn midler til ulike formål og organisasjoner i en budsjettforhandling på Stortinget. Og slik budsjettenighet oppnås kun når alle budsjettpartier er enige».

Han minner om at Stortinget er den bevilgende myndighet og regjeringen den utøvende.

«Det har dermed ligget til Kunnskapsdepartementet å følge opp Stortingets bevilgningsvedtak fra 2017, og opp til IMDI som tilskuddsforvalter å påse at regelverket for bevilgningen følges.»

«Øvrige spørsmål må rettes dit», skriver han også.

Les også

«Shabana Rehmans pengebruk er Abid Rajas problem», skriver kommentator Andreas Slettholm

Mener formålet var viktig

Spørsmålet om det gikk fort i svingene i oppstarten av stiftelsen, overlates derfor til Venstres statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde K. Almeland.

Han understreker at det var formålet som var viktig for partiet: å få frem flere stemmer mot negativ sosial kontroll. Han poengterer at de kvinnene Venstre løftet frem, alle var relevante samfunnsdebattanter.

– Akkurat hva som skjedde som skjedde i budsjettforhandlingene den gangen, det har ikke jeg lyst til å spekulere over, sier Almeland.

– Men det var vel en uvanlig fremgangsmåte?

– Man finner mange ulike eksempler på hvordan organisasjoner er blitt til og hvordan ulike prosjekter har fått midler. Men at en organisasjon blir til på akkurat den måte der, er det vel ikke så veldig mange eksempler på, innrømmer han.

– Kan det være en fare når mange synes noe er veldig viktig – at det da svikter litt når det gjelder kontrollmekanismer og krav?

– Kravene til organisasjonen er de samme som til alle andre, svarer Almeland.

Han sikter da til en gruppe organisasjoner som får midler via samme budsjettpost. Han viser også til at det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som fører kontroll med dem.

– Jeg er glad for at Imdi etter disse varslene reagerte såpass hardt, sørget for at en ekstern aktør fikk evaluert dette og kom med så tydelig anbefaling til oss i Kunnskapsdepartementet, sier han.

Styreleder Jan Sverre Asker i stiftelsen opplever granskingen som høyst utilfredsstillende.

– Rapporten inneholder en rekke feil og unøyaktigheter, sier han i en pressemelding.

Han mener rapportens innhold ikke gir grunnlag påstander om straffbare forhold.