Selv blant elbilister er det flertall mot nullutslippssoner. Vedum vil stanse prøveforsøk.

Blant alle typer bileiere er det flertall mot forbudssoner for biler på fossilt drivstoff, viser ny måling. – Vi skal gjøre det vi kan for å stanse pilotprosjektene, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil stanse forsøkene med fossilfrie soner i Oslo og Bergen. Her er han med førstekandidat Jan Bøhler og annenkandidat Bjørg Sandkjær i Oslo ved en tidligere anledning.

En spørreundersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige viser klar motstand mot forslaget om å forby bensin- og dieselbiler i bestemte områder Oslo og Bergen.

Det er dette som gjerne kalles nullutslippssoner.

Av de 4223 personene som er spurt, har 84 prosent oppgitt at de kjører bil jevnlig. Denne gruppen har deretter fått følgende spørsmål:

Det er et forslag om å innføre forbudssoner for fossildrevne biler i store byer. Hvor enig eller uenig er du i dette forslaget?

Svarene viser at blant alle partiers velgere, unntatt MDG, er det flertall mot nullutslippssoner. Venstres velgere er splittet på midten.

57 prosent av dem som har tenkt å stemme Ap, svarer at de er helt eller delvis uenig. Blant Frp og Sps sympatisører sier hele 80 prosent at de er uenig.

Blant Høyre, KrF, og Venstres velgere er henholdsvis 72, 64 og 36 prosent mot. 35 prosent av Venstres velgere er for slike soner. Blant SVs velgere er tallet 45 prosent mot og 38 prosent for.

Blant MDGs velgere er 64 prosent for fossilfrie soner. 21 prosent er mot.

At bare bilister er spurt, svekker imidlertid relevansen: Holdningen til fossilfrie soner ville antagelig vært mer positiv hvis hele befolkningen inkludert rene syklister og gående hadde blitt spurt.

– Da tror jeg at noen flere ville være positive til forslaget, sier Jan Behrens, seniorkonsulent i Ipsos.

Les også

Fossile biler lever farlig i deler av Oslo. Dette vet vi om den nye nullutslippssonen.

Flertall blant elbil-eiere mot

Blant dem som eier bensinbil, er 67 prosent mot soner. Tallet for eiere av dieselbiler 69 prosent.

Mer overraskende er det at også blant eiere av elbil er et flertall på 52 prosent uenige i forbud. 28 prosent er positive til fossilfrie soner. En god del elbil-eiere har også fossildrevet bil.

Oslo ligger fremst i løypen for innføring av fossilfrie soner. Her svarer 60 prosent av de spurte at de er mot pilotprosjektet. 27 prosent er helt eller delvis enige.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ga nylig Statens vegvesen i oppdrag å legge til rette for nullutslippssoner i Oslo og Bergen.

Det vil Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stanse hvis partiet får regjeringsmakt:

– Regjeringen har ikke klart å legge frem ett argument der de viser hvilken klimaeffekt dette faktisk har. Jeg tror det er ødeleggende for klimapolitikken når symboler blir viktigere enn reelle og gode tiltak, sier Vedum.

Han mener «målingen viser at folk er fornuftige og jordnære» fordi fossilfrie soner har «marginal» betydning for klimaet.

– Samtidig er det sterkt inngripende å forby helt vanlige familiebiler. Det er en fundamentalistisk holdning å forby i stedet for gradvis å fase inn nye biler.

– Vil du stanse pilotprosjektene i Oslo og Bergen hvis Sp kommer i regjering?

– Ja, det ordner vi. Det kommer jo an på hvor sterke vi blir i valget. Men vi skal gjøre det vi kan. Målet er å stoppe forslaget. Det blir så vilkårlig. Og så straffer du folk med vanlige, middels inntekter, sier Vedum.

– Overkjører lokaldemokratiet

I Oslo er et forslag til slike soner allerede utarbeidet av Bymiljøetaten i kommunen, på bestilling fra byrådet.

Sirin Stav (MDG), Oslos ferske byråd for miljø og samferdsel, mener Sp-lederen vil overkjøre lokaldemokratiet.

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), mener Sp er «miljøfiendtlig».

– Jeg trodde at Sp var opptatt av lokaldemokratiet. Et bredt flertall i Oslo bystyre støtter nullutslippssoner. Her går Sp inn for å begrense lokal handlefrihet. Det er veldig bakstreversk, sier Stav.

– Jeg trodde at Sp var opptatt av lokaldemokratiet og miljøtiltak flertallet i Oslo har stemt for frem. De går inn for å strupe lokal handlefrihet på dette området. Det er veldig alvorlig og føyer seg inn i rekken av miljøfiendtlige og populistiske takter fra Vedum, sier Stav også.

Les også

Drømmer du om stor elbil, kan du spare på å handle raskt

– Må bli dyrere å forurense

Stav viser til at i bystyrer stemte Sp for prøveforsøk med nullutslippssone.

– Jeg har merket meg at Sp har snudd, sier Stav.

Så lenge bare bilister er spurt i målingen, mener hun at den neppe er representativ.

– I Oslo skjer to av tre reiser uten bil. Syv av ti støtter byrådets mål om at hovedstaden skal være utslippsfri innen 2030, sier Stav, som mener kraftigere virkemidler trengs for å nå målet.

– Det holder ikke bare å gjøre det attraktivt å velge miljøvennlig ved å gjøre det enklere å gå, sykle og ta kollektivtransport. Vi må også gjøre det dyrere og vanskeligere å forurense, sier Stav.

Nullutslippssoner er viktig ikke bare for klimagassutslipp, men også for å redusere støy og lokal luftforurensing, ifølge Stav.