SV og Ap vurderer spesialdomstol for Nav-ofrene

Ap og SV vurderer en spesialdomstol som kan gi Nav-ofrene økonomisk oppreisning mens de venter på Høyesteretts avklaring. Regjeringen sier nei.

SVs Freddy André Øvstegård og saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) mener det kan ta for lang tid før Nav-sakene blir avklart i rettssystemet.
  • Thomas Spence

– Vi ser at folk kan komme til å dø før de får frikjennelsen sin. Før de får oppreisningen som de er lovet.

– Da er vi nødt til å snu oss omkring og se om det er noen annen måte vi kan ivareta disse folkene på. Da tenker vi på å foreslå å opprette en særskilt oppreisningskommisjon, sier SVs Freddy André Østgård.

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) sier at hun er livredd for at dem som er rammet, ikke får noen oppfølging før de selv går til søksmål.

– Det er noe av det vi må jobbe med i komiteen fremover, sier hun.

Feilaktig tolking av forholdet mellom EØS-retten og trygdeloven førte til trygdeskandalen. Den er blitt kalt den største rettsskandalen i Norge noensinne.

Tusener av nordmenn har feilaktig fått avslag, avkortet eller fått krav om tilbakebetaling av pleiepenger, arbeidsavklaringspenger eller sykepenger. Titalls personer er feilaktig dømt til fengsel. Nav mente retten til stønad falt bort ved opphold i utlandet.

Ber Efta avklare stridsspørsmålene

Fortsatt er det høyst uklart når alle feilaktige vedtak og dommer er omgjort og ofrene fått erstatning for soning og andre lidelser. Tidligst neste høst kan det settes punktum for de første sakene i rettssystemet.

Det skyldes at Høyesterett har bedt Efta-domstolen om en autoritativ avklaring. Domstolen avgjør rettslige spørsmålet om EØS-avtalen.

Den underliggende saken som er blinket ut som prøveklut, handler om en mann i midten av 60-årene som fikk 75 dagers fengsel for grovt bedrageri.

Årsaken var at han hadde vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger.

Mannen var utenlands både før og etter 2012. På dette tidspunkt ble EUs trygdeforordning innlemmet i norsk lov. Avklaringen vil derfor også avgjøre om Nav har tolket loven feil også før 2012.

Hvis rettsforståelsen har vært feil før 2012, kan det bety at flere tusen nye saker må vurderes og eventuelt omgjøres.

Kjennelsen fra Efta-domstolen er ikke ventet før neste sommer. Det betyr at Høyesterett tidligst kan behandle prøveklut-saken, som vil sette standard for alle andre saker, neste høst. Og at ofrene vil måtte vente minst to år siden skandalen ble kjent før uretten gjøres opp.

Regjeringen sier nei til en spesialdomstol for Nav-ofrene, sier statsråd Henrik Asheim (H).

Asheim: Skjønner utålmodigheten

Fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) avviser forslaget om en spesialdomstol som kan gi ofrene en foreløpig oppreisning og erstatning.

– Vi har sagt at vi mener det er riktig at disse sakene behandles i det samme rettssystemet. Jeg skjønner utålmodigheten. Jeg skjønner at man ønsker å få det avgjort tidlig.

– Men når vi får dette avgjort ved Efta-domstolen, som Høyesterett skal bruke i en konkret sak, mener vi det er riktig at man følger de vanlige rettssporene, sier Asheim.

– Selv om det medfører at ofre dør før de får sin rett?

– Hele dette sakskomplekset krever at vi gjør dette skikkelig. Selv i en sak som dette, er det ikke sånn at departementet bestemmer over Høyesterett eller domstolene.

– Når setteriksadvokaten og Høyesterett sier at de trenger noen svar fra Efta, for å vite hvordan de skal håndtere dette videre, må vi nesten vente på det.

– Spørsmålet er om ofrene kan få en rask og foreløpig kompensasjon før den endelige rettslige avklaringen kommer?

– Vi har sagt at vi mener det er riktig å gjøre det gjennom det vanlige systemet. Men også at vi forventer at de følger det som er en menneskerettighet, nemlig at det i denne typen saker skal være fortgang og avklaring innen rimelig tid.

– Derfor stiller vi også med fritt rettsråd, sier Asheim.

SV: Rask og effektiv oppreisning

SVs Freddy André Øvstegård viser til voldsoffererstatningen som ett eksempel på at Stortinget kan opprette et særskilt oppreisningsorgan for Nav-ofrene.

– Vi kan lage et spor ved siden av det vanlige rettsopplegget. Vi forholder oss da ikke til det som skjer i Efta nå. Vi forholder oss til de som Nav har identifisert, og som alle regner med er feilaktig dømt og rammet.

– De skal kunne søke rask og effektiv oppreisning, sier han.

Tirsdag redegjorde statsråd Asheim i Stortinget for regjeringens vurdering og oppfølging av Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken.

Eva Kristin Hansen (Ap) mener skandalen burde vært oppdaget på et tidligere tidspunkt.

– Arbeidsdepartementet har sovet i timen og ikke sett begrensningene i EØS-retten. Nav har hatt en kultur hvor det ikke har vært rom for å stille spørsmål, og der spørsmål som ble stilt, ikke ble besvart.

– Det er en rettsskandale uten sidestykke. Urett må og skal rettes opp, sier Hansen.

Høyres Svein Harberg mener det er en «kollektiv svikt» der få har stilt spørsmål ved forholdet mellom norsk rett og EØS-rett.

– Det er vanskelig å finne en syndebukk når vi alle har feilet. Alle regjeringer har gjort feil siden EØS-retten ble innført, sier Solveig Horne (Frp).

Den rødeste delen av opposisjonen svarte med begrep som «klassejus», og viste til advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, som har sagt at skandalen aldri ville skjedd hvis det var næringslivsledere som ble rammet.

– Justismord og uskyldige fengslinger kunne vært forhindret hvis det ble handlet tidligere. Saken burde fått konsekvenser for noen på toppen, sier Øvstegård.

– Vi må ta et generaloppgjør med regjeringens mistenkelighetslinje som påfører uskyldige menneskers lidelse og trygdeskam, sier Bjørnar Moxnes (Rødt).

Asheim forsikret at regjeringen tar «denne saken på aller største alvor».

– Vår oppgave er å rydde opp. Oppfølging av de berørte er vår første prioritet, sier han.

Bedre informasjon og mer EØS-kompetanse i forvaltning og domstolene er noen av tiltakene regjeringen vil følge opp.

I oktober i fjor offentliggjorde tidligere Nav-sjef Sigrun Vågeng (til venstre) og tidligere arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om at Nav hadde feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.