Svaret fra Ap på sykehjemsvolden: Grunnbemanningen må styrkes

Jonas Gahr Støre mener Aftenpostens avsløringer om vold og overgrep på sykehjem er så alvorlig at han vil ha en forpliktende opptrappingsplan for eldre som sørger for nok ansatte.

Jonas Gahr Støre (Ap) tror mange tilfeller av vold fra eldre kunne vært avverget av bedre bemanning.

Sammen med helsepolitisk talsperson for Ap, Ingvild Kjerkol, legger Ap-leder Jonas Gahr Støre frem et forslag i fire punkter.

– Jeg har selv moren min på sykehjem og forstår at det kan oppstå kritiske situasjoner i tidsrom der det er færre på vakt, for eksempel i helgene, sier Støre.

13 000 voldstilfeller på ett år

Aftenposten avslørte nylig at minst 13.000 voldsepisoder skjedde på norske sykehjem i 2018. Både ansatte og andre eldre rammes av alt fra kvelertak og knyttneveslag til spytting og utskjelling.

Fire av fem sykehjemsbeboere har demens, som blant annet kan føre til angst, irritasjon og fysisk utagering.

Siden avsløringen har både politikere, fagfolk, pårørende og sykehjemsansatte sagt at situasjonen er uakseptabel.

Les også

Du har rett til å få vite det dersom din mor eller far utsettes for vold på sykehjemmet. Det skjer ikke alltid.

Flere ansatte er bedre for dem med demens

Arbeiderpartiet mener man må gjøre noe raskt med denne situasjonen.

Støre tror mange tilfeller av vold fra eldre kunne vært avverget med bedre bemanning. Etter hvert som flere eldre med demens kommer inn på norske sykehjem, vil det være behov for å ha nok folk på jobb til å håndtere situasjoner.

Partiet vil be regjeringen om:

  • Å levere en forpliktende opptrappingsplan for å bedre bemanningen i eldreomsorgen i kommunene
  • Å legge en plan for aktivitetstilbud for eldre
  • Å gjeninnføre tilskuddsordningen for dagtilbud for mennesker med demens
  • Å utarbeide en ordning med egne skjermingstilbud for særlig utagerende demenssyke.
Les også

«Den politiske debatten befinner seg lysår unna virkeligheten på norske sykehjem», skriver Trine Eilertsen

Vil øremerke midler

– Vi vil, på samme måte som opptrappingsplan for psykisk helse, sørge for at det blir øremerket midler til bemanning på sykehjem. Dette er et konkret forslag vi fremmer blant annet fordi vi har sett Aftenpostens saker om vold og utagering på sykehjem, episoder som er sterkt knyttet til mangel på ansatte, sier Støre.

Dette blir ikke bedre i fremtiden. Vi kan risikere å mangle tusenvis av nøkkelpersonell, og det krever aktiv politikk for å gjøre noe med dette umiddelbart, sier Støre også.

Ingvild Kjerkol mener noe av det første som kan gjøres, er å ansatte folk i heltid.

– Bare ved å fylle opp stillingene som finnes i dag, vil vi dekke opp mye, men vi må også utdanne flere.

Partilederen ønsker også å lokke tilbake sykepleiere som i dag er ute av yrket.

– Vi må se både på lønn og arbeidsmiljøet, sier Støre.

– Slår inn åpne dører

– Helsedirektoratet skal kartlegge voldsepisoder i sykehjem. Fylkesmannen skal vurdere omfanget av vold på sykehjem i sitt fylke, og hvordan avviksmeldinger følges opp, sier eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes.

Arbeiderpartiets forslag er som å slå inn åpne dører, fordi tiltakene allerede er på plass, sier eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes (Frp).

Han sier at kommunene allerede jobber med bemanning og at det fra 2013 til 2017 er det en økning på 10 000 årsverk i de kommunale omsorgstjenestene.

– Når det gjelder utdanning er Kompetanseløftet 2020 en stor suksess. Over 80 000 i omsorgstjenesten har fullført grunn-, videre- eller etterutdanning med støtte fra regjeringens satsing. Andelen ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning øker hele tiden.

– Mener du det i dag er god nok bemanning til å møte flere demente med urolig adferd på sykehjem og i institusjoner?

– Aftenpostens serie viser at det har vært for lite fokus på eldrevold. Vi er nødt til å få alt på bordet og danne oss et bilde av dette. Vi skal ikke ha det slik at man risikerer vold og trusler hverken mellom beboer og ansatte, eller beboer mot beboer, sier Søviknes.

Han forteller at Helsedirektoratet nå skal kartlegge voldsepisoder i sykehjem. Fylkesmannen skal vurdere omfanget av vold på sykehjem i sitt fylke, og hvordan avviksmeldinger følges opp.