Regjeringen sier ja til felling av én av tre ulveflokker

Regjeringen gir tillatelse for felling av én av de tre ulveflokkene innenfor ulvesonen som rovviltnemndene ønsket å felle, men sier nei til de to andre.

Lisensfellingen av ulv starter 1. januar.

– Departementet er kommet til at det kun er hjemmel for lisensfelling av Letjennareviret. Det er ikke lovhjemmel for felling av Mangenreviret eller Rømskogreviret, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen starter 1. januar.

– Ulv er en fredet art, og det er en høyere terskel for å felle ulv innenfor ulvesonen enn utenfor, sier Elvestuen.

– Dårlig folkeskikk

I Norges Jeger- og Fiskerforbund blir vedtaket møtt med skuffelse og frustrasjon. De reagerer på at avgjørelsen kommer så tett opp mot jaktstart, etter en høst som har gått med til timevis med planlegging av lisensfellingene.

– Jegerne er frustrerte og forbannet, og med rette. Departementet utviser det vi på godt norsk kaller dårlig folkeskikk. Ord som involvering og gjensidig respekt flagges høyt i møter og dokumenter, men når vi kommer til realitetene så avspises vi med urimelig korte frister og manglende dialog, sier leder Knut Arne Gjems.

Bondelaget omtaler vedtaket som et «dårlig politisk kompromiss internt i regjeringen, mer enn en reell vurdering av lokale forhold og rettslig grunnlag».

– I praksis blir ulvesonen nærmest stadfestet som et ulvereservat med dette vedtaket. Det gir store belastninger for beiteområder og lokalsamfunn både innenfor og utenfor sonen. Det er et politisk svik fra regjeringspartiene, sier leder i Bondelaget Lars Petter Bartnes.

– Svært negativt

Saken havnet på klima- og miljøministerens bord etter at Naturvernforbundet påklaget rovviltnemndenes vedtak om å felle ulveflokkene i Letjenna, Mangen og Rømskog. Nå reagerer forbundet sterkt på at regjeringen opprettholder fellingen av Letjennaflokken.

– Det er ingen grunn til å felle disse ulvene, verken faglig eller juridisk. Dette er en etablert og forutsigbar ulvefamilie som lever inne i ulvesonen. Den norske ulvebestanden har gått tilbake, sier fagleder Arnodd Håpnes.

Også i NOAH reagerer man.

– Det er meget alarmerende, særlig når man regulerer ulvebestanden ned i et område hvor ulven bør ha forrang over andre interesser. Det er rett og slett det politiske maktspillet som krever ulveblod, sier leder Siri Martinsen.

– Håpløst

I det politiske miljøet er meningene også splittet. Senterpartiets Sandra Borch mener det er feigt av regjeringen å komme med vedtaket så tett opp mot jakten.

– Det er helt håpløst og et direkte hån mot dem som bor i ulvesonen som har ventet på et vedtak. Departementet har hatt hele høsten på å komme med en avklaring i denne saken, og kommer med et vedtak bare timer før ulvejakta starter. Det er tydelig at Ola Elvestuen prøver å trenere ulvejakta, sier hun, og understreker samtidig at hun mener vedtaket er feil.

Også innad i regjeringspartiene er det delte meninger om saken.

– Jeg er veldig skuffet over at en ikke har gjort vedtak om å følge nemndene sin innstilling, sier Frps Terje Halleland.

Venstres Guri Melby ønsker ikke at noen av flokkene skal felles, men er fornøyd med at to av vedtakene fra viltnemndene blir omgjort.

– Det er bra at regjeringen ikke lyttet til Bondelaget, skogeierne og rovviltnemndene som ville felle de tre ulveflokkene, sier hun.