Norge forsterker klimamålet

Regjeringen legger fram et forsterket klimamål for 2030.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) legger fredag fram et forsterket klimamål for 2030. Bildet er fra nøkkeloverrekkelsen i januar.
  • NTB

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), finansminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) presenterer det nye klimamålet på en pressekonferanse fredag klokka 12.30, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Bakteppet er at FN har satt søndag 9. februar som frist for innmelding av oppdaterte nasjonale klimamål under Parisavtalen fra 2015.

I dag har Norge som mål at utslippene av klimagasser skal reduseres med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Dette skal skje i samarbeid med EU. Norge meldte dette målet inn til FN i juni 2016 og lovfestet det året etter.

Det er ikke kjent hvilket nivå det forsterkede målet vil ligge på, men Norge har arbeidet for en oppjustering fra 40 prosent til 55 prosent i EU.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble det varslet at regjeringen ville melde inn et forsterket norsk mål under Parisavtalen «i tråd med EUs ambisjoner». Men EU har så langt ikke gjort noe vedtak i saken.

Noe stortingsvedtak om forsterking av det norske klimamålet foreligger heller ikke.