Dieseltrussel fra nord – krever penger til grønne ferger

Hvis vi ikke får kompensasjonen som er nødvendig, vil det fortsatt ryke diesel fra fergene, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) fra Troms og Finnmark.

Bilfergen MF «Hadarøy» fra Fjord1, drives av batteri, og trafikkerer fergestrekningen Hareid - Sulesund i Møre og Romsdal.

Fire kystfylker og kommunenes organisasjon KS sto fredag samlet om kravet: Regjeringen må betale mer av det det koster å legge om til grønn fergedrift. Omleggingen er en av årsakene til de økte billettprisene, som har skapt fergeopprør langs kysten. Men i landets nordligste fylke har ikke det grønne fergeskiftet kommet så langt, og slik kan det forbli, advarer fylkesrådslederen.

– I Troms og Finnmark går det en diskusjon om vi må sette på vent elektrifisering av ferger. Hvis det er sånn at man ikke får den kompensasjonen som er nødvendig, så ryker det fortsatt diesel i framtiden, sier Mo. Han gjør det klart at det er utelukket å ta av penger det langstrakte fylket bruker på skole.

Fire kystfylker og KS krever at regjeringen betaler mer for omleggingen til mer miljøvennlig fergedrift. Fra venstre:, Bent-Joachim Bentzen (Sp), fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådsleder i Nordland, Jon Askeland (Sp), fylkesordfører i Vestland, Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, Tove-Lise Torve (Ap), fylkesordfører i Møre og Romsdal og fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal Per Vidar Kjølmoen (Ap).

Diesel i åtte år til?

Fylkesrådsleder Tomas Nordvoll (Ap) i nabofylket Nordland sier det er avgjørende å få en avklaring fra staten i vår. Her skal det nemlig legges ut 20 fergesamband på anbud de neste par årene, flere allerede i år. Avtalene gjelder for åtte år.

– Skal vi kjøre med umoderne dieselferger i åtte år til, tar ikke vi vårt ansvar i det grønne skiftet. Det kan vi ikke gjøre. Vi bruker fire millioner tonn diesel i året på fergene, det er rett og slett ikke holdbart, sier han til NTB.

I Møre og Romsdal er de kommet mye lenger med å elektrifisere fergene. De bidrar dermed til å oppfylle regjeringens mål om å kutte utslippene kraftig i transportsektoren. I Møre og Romsdal har det bidratt til kraftig økte billettpriser – og sinne blant pendlerne.

Vestland kan også skryte av å ha gått i front og bidratt til å legge om fergedriften, men uten at de har lagt kostnaden over på de reisende. Men dersom ikke staten bidrar mer, vil det få konsekvenser for driftsbudsjettene for neste år, advarer fylkesordfører Jon Askeland (Sp). Det kan bety kutt i både skole- og veibudsjetter.

Ingen konkrete krav

Fylkene og KS la ikke fram noen sum eller noe konkret krav til regjeringen på fredagens pressekonferanse. Første skritt for den nye «fergeklubben» er å sørge for at de og regjeringen er enige om hvor mye det grønne skiftet faktisk koster dem.

– Vi må ut av den dumme debatten hvor fylkene sier vi har for lite penger og regjeringen sier vi har nok og egentlig for mye. Det er kreativ tallmagi, det er ingen som får noe ut av den, sier Nordvoll.

– De reisende ber oss om å slutte å krangle. Fix it! sier Askeland.