Ap byttet ut ordet «streng» med «konsekvent» innvandringspolitikk, men Støre kaller det fortsatt streng

– Ap står fortsatt for en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk, sier partiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani. Partilederen mener innvandringspolitikken fortsatt skal kalles streng.

Masud Gharahkhani presenterte den nye innvandringspolitikken på landsmøtet og fikk bred tilslutning.

Etter en tøff debatt endte diskusjonen om innvandring og integrering på Aps landsmøte med få voteringer. En av dem dreide seg om å bytte ut ordet «streng» med «konsekvent» i beskrivelsen av hva slags politikk som skal føres.

Det ble overraskende vedtatt, men det endrer ikke hvordan hverken innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani eller partileder Joinas Gahr Støre omtaler partiets politikk.

En «streng, rettferdig og human» politikk vil fortsatt være mantraet som har vært mye brukt av Ap-politikere når asyl- og flyktningpolitikken diskuteres.

Støre vil bruke ordet streng

Partileder Jonas Gahr Støre sa på en pressebriefing at han også kom til å si at Aps politikk på dette området fortsatt er en streng, rettferdig og human politikk.

– Det er konsistent med det vi har ment i mange år, sa Støre, og viste til at dette også er nedfelt i programmet.

I strid med vedtaket?

– Men er ikke det i strid med landsmøtets vedtak?

– Dette er et dokument som strammer til rammene i innvandrings- og integreringspolitikken. Referansen til at vi har en streng, retteferdig og human innvandringspolitikk står der. Å bytte ut ordet «streng» med «konsekvent» har ingen materiell betydning, sier han.

På spørsmål om hva det betyr at man når bytter ut ordet «streng,» med «konsekvent» svarer Gharakhani dette:

– Ap står fortsatt for en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk. Det ligger fast. I helheten i utvalgets politikk som er vedtatt, ligger det en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk, sier Masud Gharahkhani, som har ledet arbeidet med manifestet.

Gharahkhani mener han har fått fullt gjennomslag for utvalgets politikk til tross for at det ene ordet ble strøket i en innledende setning.

Blir strengere

Mange av reaksjonene på migrasjonsmanifestet, dreier seg om at Ap har strammet inn på flyktning- og innvandringspolitikken.

– Det som er riktig er at vi legger om innvandringspolitikken fra asyl ved grensen og til flere kvoteflyktninger. Det mener vi er mer rettferdig og forutsigbart. Det legger også forholdene til rette for at vi lykkes med integrering i Norge, sier Gharahkhani.

Satte fyr på debatten

Da han i fjor startet arbeidet som leder i Aps immigrasjonsutvalg, ble han skyteskive, ikke minst internt i eget parti. På landsmøtet fikk han honnør fra Ap-leder Jonas Gahr Støre for å klare å samle partiet rundt en ny innvandrings- og integreringspolitikk.

Et av de betydelige stridspunktene i utvalgets innstilling var spørsmålet om å følge FNs høykommissærs anbefalinger om hvor mange flyktninger Norge skal ta imot. For 2019 det snakk om 5.000.

De som ønsket å tallfeste dette, bl.a. AUF, tapte på landsmøtet.

Kommunene skal med

Gharahkhani forklarer hvorfor man ikke vill tallfeste dette slik:

– Vi sier at vi ønsker en modell som sikrer forutsigbar flyktningpolitikk for Norge. Den modellen går ut på at vi skal se asylsøkere ved grensen, kvoteflyktninger og familiegjenforening i en sammenheng, sier han og legger til:

– Færre som får innvilget asyl, skal automatisk føre til flere kvoteflyktninger, sier han og understreker at folket skal være med på å bestemme politikken på området.

– Vi skal lytte til kommunene. Hvor mange kan man faktisk klare å bosette. Hva er velferdssamfunnets bærekraft? Vi må også se på den internasjonale situasjonen.

Ikke Frp-kopi

Masud Gharahkhani avviser at det man nå får er kopi av Frp-politikk. Det går ikke an å ta mer feil, forklarer log mener at det er forskjell på løsningene.

Agenda-rådgiver Sylo Taraku, som også har sittet i utvalget, sier til NTB:

– Her skiller vi oss veldig sterkt fra Frp. De bruker hjelp der de er som et vikarierende argument, sier han.

Landsmøtet vedtok også en solidaritetspott på minst 5 milliarder kroner som skal gå til å bedre forholdene for folk på flukt. Dette skal ikke gå på bekostning av den tradisjonelle fattigdomsrettede utviklingsbistanden, heter det i vedtaket.

Frp: Ap ønsker ikke streng politikk

– Dette er et tydelig tegn på at Ap ikke ønsker en streng innvandringspolitikk. De har bestemt seg for å snakke om strengere politikk for å tilfredsstille en velgergruppe, men det er stor splittelse i partiet. Dette landsmøtet har med all tydelighet vist at tillitsvalgte i Ap er langt mer liberale enn velgermassen, skriver innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim (FrP) i en e-post.

tps://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1)