Nesjar-arvingene vil hindre riving av Y-blokka – saksøker staten

Arvingene etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø har bestemt seg for å stevne staten for å hindre demontering av Picasso-verkene i Y-blokka.

Arbeidene er allerede i gang ved Y-blokka.

I et brev som mandag er sendt både til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og til Kulturdepartementet, skriver advokat Ida Gjessing at stevning med krav om forbud mot rivning i henhold til gjeldende reguleringsplan, og forbud mot endring og remontering av verkene, er blitt sendt.

Går til sak

– Det reises sak for Oslo tingrett med krav om forbud mot riving og remontering av «Fiskerne» og «Måken», bekrefter Gjessing i en epost til NTB.

Arvingene mener å ha opphavsrett til de to kunstverkene og sier at de ikke vil gi samtykke til at kunstverkene kan gis ny plassering i det nye regjeringskvartalet.

Regjeringen avviste fredag at det forelå noe rettslig grunnlag for å stanse rivingen, men arvingene er ikke enige i dette.

«Våre klienter er uenig i statens standpunkt om at Viksjø og Nesjar ikke har et kunstnerisk bidrag», heter det i brevet til departementene som NTB har fått tilgang til.

– Vil ha vurdering

Advokaten peker i brevet på at staten selv ikke har gjort noen egen vurdering av hvem som er rettighetshavere til verket og mener at en slik vurdering av om reguleringsplanens premiss om gjenbruk av verkene er til stede, burde vært gjort før ubotelig riveskade skjer.

«Staten har selv i flere sammenhenger fremholdt at i det minste Nesjar har en kunstnerisk skapende innsats i verkene», heter det blant annet.

Arvingene ønsker en vurdering av Erling Viksjøs innplassering av motivene og Carl Nesjars utførelse i naturbetong tilfører et kunstnerisk bidrag til Picassos verk. De vil at arbeidet med riving og demontering skal stanses inntil dette er gjennomgått på en ordentlig måte.

Uenighet

Staten har tidligere fremholdt at de er av den oppfatning at det er Picasso som har opphavsretten til verkene alene og viser til at Picassos arvinger har samtykket til at kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» gis ny, fremtredende plassering i det nye bygget.

Arvingene har på sin side tidligere vist til en korrespondanse mellom Pablo Picasso og Carl Nesjar.

– Korrespondansen mellom Picasso og min pappa underbygger helt klart at dette er å anse som fellesverk, har Nesjars datter Gro Nesjar Greve til sagt til NTB.

Ber om fritak

I brevet bes også staten om å ikke gjøre saksøkerne objektivt ansvarlig for utgiftene en midlertidig forføyning kan påføre staten når byggearbeidene må stanses.

«For det tilfellet at staten ikke frivillig stanser arbeidene nå i påvente av en skikkelig vurdering av kravet, må det grunne seg på at staten er overbevist om at våre klienters anførsler ikke kan føre fram. I så fall skulle det ikke skade å fraskrive seg retten til å kreve slik erstatning», skriver Gjessing.

Lover raskt svar.

– Y-blokken må dessverre vike for å få bygget et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal med nødvendig sikkerhet. Rivingen fortsetter som planlagt, etter en grundig prosess gjennom mange år, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Han sier at regjeringen ønsker å ta vare på Picasso-kunsten og bruke den i det nye kvartalet.

– Det mener vi kan gjøres på en måte som respekterer kunsten og som er til glede for alle som besøker det nye regjeringskvartalet, understreker han.

– Saksøkerne skriver i et brev til departementet at de ikke ønsker å bli holdt økonomisk ansvarlig for kostnader ved forsinkelser dersom de taper rettssaken. Vi tar sikte på å svare på brevet så raskt som mulig, avslutter Astrup.