Unge Høyre-lederen refser tidligere Høyre-ordførere for manglende reformvilje

Unge Høyre går hardt ut mot Høyres reformtrøtte eks-ordførere. Unge Høyre-lederen ber regjeringen trappe opp reformtakten, og foreslår blant å doble kuttene i «ostehøvel»-reformen for statlige virksomheter.

Fungerende Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg sier til Aftenposten at han vil ha flere reformer, og i hvert fall ingen «reformpause» slik enkelte tidligere Høyre-ordførerer ønsker.

Denne uken skrev Aftenposten at flere slagne Høyre-ordførere ber partiet om en «reformpause».

– Det er med respekt å melde bare tull, sier fungerende Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg til Aftenposten.

Han forteller til Aftenposten at han er «skikkelig stolt» av at regjeringen har våget å sette i gang «helt nødvendige reformer». Han lister opp: kommunereform, skattereform, politireform, jernbanerefom, universitets- og høyskolereform, lærerløftet og en kvalitetsreform for eldre.

– Nå må vi gjøre mer, sier han.

– Ordførerne har ikke et poeng i at det kan bli for mange reformer på en gang, og at Høyre straffes for det?

– Hvis vi ikke er i stand til å forklare hvilke utfordringer reformene løser, så kan det selvsagt gi lavere oppslutning. Da må vi rett og slett snakke om hvorfor vi reformerer og bli flinkere til å forklare det vi gjør.

Les også

Tina Bru åpner for å bli Høyre-nestleder

Etterlyser mer, ikke mindre, reformvilje

Et parti som vegrer seg for å ta beslutninger fordi det er vanskelig, eller er fornøyd med tingenes tilstand, «kan like gjerne legge ned seg selv», fastslår Skjevik-Aasberg.

– Et sånt parti fortjener ikke å styre.

Unge Høyre-lederen viser til at Norge står foran det han omtaler som «monumentale utfordringer». Han viser til svinnende oljeinntekter og ditto økende pensjonsutgifter, toppet med klimakrisen.

– De som sier reform og endring er vanskelig nå, kommer til å få en skikkelig blåmandag den dagen vi virkelig må reformere for å løse utfordringene.

Foreslår flere reformer

Aasberg foreslår fem nye reformer regjeringen kan rulle ut:

Kommune- og regionreform: Unge Høyre vil legge ned fylkeskommunen og gjennomføre «en skikkelig kommunereform».

– Folk liker ikke de nye regionene, så da kan vi like gjerne bare legge dem ned og flytte oppgavene til ordentlige og større kommuner, sier han.

Velferdsreform: Unge Høyre vil kutte i og innføre karensdager i sykelønnsordningen, behovsprøve barnetrygden og kutte kontantstøtten.

– Velferdsordningene er ikke bærekraftige på sikt og ikke tilpasset fremtiden, sier Skjevik-Aasberg.

Seniorreform i arbeidslivet: Unge Høyre vil gjennomføre en ny pensjonsreform, der en hever pensjonsalderen og fjerner seniorgodene.

– Seniorene er som regel en ressurs, ikke en museumsgjenstand på tørkeloftet, sier Aasberg.

Effektiviseringsreform i offentlig sektor: Unge Høyre vil trappe opp regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen), av og til kalt «ostehøvel»-reformen. I inneværende budsjett høvler reformen driftsbudsjettene til statlige virksomheter med kutt på 0,5 prosent. Denne satsen bør ligge et sted mellom 1–2 prosent i året, mener Unge Høyre.

Skattereform: Unge Høyre vil gjøre det mer lukrativt å jobbe ved å gi alle som jobber, et flatt jobbskattefradrag. Ungdomsorganisasjonen vil dessuten fjerne formuesskatten og senke skattesatsene på arbeidsinntekt.

– Og denne politikken vil gi Høyre et løft på målingen?

– Ja, jeg tror velgerne som stemte på Høyre, stemte på oss fordi vi skulle gjennomføre Høyre-politikk. Det er det regjeringen gjør, og det er i aller høyeste grad reformene vi foreslår.