Asheim: – Det er oppsiktsvekkende at store deler av fagbevegelsen foretrekker samarbeid med et kommunistisk parti fremfor Sp.

Flere av toppene i Fagforbundet, Norges største arbeidstagerorganisasjon, anbefaler medlemmene å stemme på Rødt fremfor Sp i årets lokalvalg.

Høyres Henrik Asheim mener det kan få dramatiske følger for norsk politikk at flere fagforeningstopper nå anbefaler sine medlemmer å stemme på Rødt fremfor Sp i kommune- og fylkestingsvalget til høsten.

Høyres Henrik Asheim, leder i finanskomiteen på Stortinget, mener å bytte ut Sp for Rødt som samarbeidspartner vil radikalisere venstresiden i norsk politikk og trekke Ap lenger mot venstre.

– Vi ser nå at fagbevegelsen bruker sin makt til å presse Ap mot venstre. Når de går fra å anbefale å stemme rødgrønt til rød/rødt, har det også store konsekvenser for politikken Ap i et slikt venstresidealternativ vil føre, sier Asheim.

Han synes det er oppsiktsvekkende at fagbevegelsen foretrekker Rødt fremfor Sp.

– Det er både oppsiktsvekkende og dramatisk at så store deler av fagbevegelsen nå foretrekker å samarbeide med et kommunistisk parti fremfor demokratiske partier som Sp.

Fagforbund anbefaler å stemme Ap, SV eller Rødt

LOs største forbund, Fagforbundet, slo fast i Aftenposten denne uken at de kun unntaksvis vil anbefale sine medlemmer å stemme Sp, et parti som i år mottar 2,25 millioner i støtte fra Fagforbundet til valgkampen.

Mens LO – også Fagforbundet – nasjonalt er for et rødgrønt samarbeid som involverer Ap, SV og Sp – fortoner det seg annerledes lokalt.

Flere av toppene i Fagforbundet stoler ikke på Sp i lokale saker fordi ingen av Sps fylkeslag ønsker å binde seg til et rødgrønt samarbeid foran valget til høsten. Sp ønsker å stå fritt til også å samarbeide med høyresiden.

Det får mange i fagbevegelsen til å se rødt at Sp i kommuner og fylkesting kan komme til å samarbeide med Høyre, Frp og Venstre som ønsker konkurranseutsetting og privatisering.

Derfor bytter mange i Fagforbundet nå ut Sp med Rødt: De anbefaler sine medlemmer om å stemme enten Ap, SV eller Rødt. Ikke Sp.

– I Oslo anbefaler vi våre medlemmer å stemme på et av tre røde partier: Ap, SV eller Rødt. Vi anbefaler ikke Sp, sier Roger Dehlin, regionleder i Oslo.

Fagforbundet: - Stem på røde partier

– Vi har en lang tradisjon for å anbefale folk å stemme rødgrønt. Det går vi vekk fra i år, sier Fagforbundets regionleder Marianne Nilsen Skjønstad i Telemark til Fagbladet.

– I år er vi helt klare på hvem LO-medlemmene bør stemme på. Det er Ap, SV eller Rødt. De har vi også inngått fagligpolitisk samarbeid med, sier hun.

Regionleder i Akershus, Bente Stokker Knutsen, vil ikke bruke partinavn, men sier det slik:

– Det vi sier til våre medlemmer er at de bør støtte rød side.

Også Fagforbundet sentralt, gjennom lederen Mette Nord, har stor forståelse for regionledernes uttalelser.

– Vi var tidlig ute og ba Sp om å bekrefte at de ønsker et rødgrønt samarbeid også lokalt. Det fikk vi aldri. Derfor har jeg forståelse for at noen av våre regionledere fraråder medlemmene å stemme Sp, sier hun.

Les også

I Trygve Slagsvold Vedums hjemkommune kan Senterpartiet stoppe 100 år med Ap-styre

Mener velgerne fortjener svar på denne anbefalingen

Henrik Aasheim tror anbefalingen om å stemme på røde partier foran Sp kan gi en venstreside som er mer ideologisk og mindre pragmatisk.

– Det vil merkes i en kommune om disse tre partiene utgjør den politiske makten. Dette vil gi en politikk som har en enorm avstand til norsk politisk tradisjon som har vært preget av kompromisser og moderate endringer over tid.

Henrik Asheim
Les også

LO: – Rike bør betale mer enn fattige i bommen

Han trekker frem privatisering.

– Jeg tror dette mange steder kan presse ut for eksempel mange gode private og ideelle barnehager. Det vil gi mindre mangfold og valgfrihet for mange foreldre.

Han tror også det kan bety økt eiendomsskatt.

– Et Ap som samarbeider mot SV og Rødt vil nok mange steder bety høyere eiendomsskatt for familier og bedrifter. Det vil igjen merkes på lommeboken til mange innbyggere og gjøre det dyrere å skape arbeidsplasser over hele landet.

Han mener velgerne fortjener svar på dette fra venstresiden før valget 9. september.

– Det eneste opposisjonen ser ut til å være enige om er at de er mot oss. Det er derimot helt uklart hva de i fellesskap er for. Derfor er det svært viktige signaler at fagbevegelsen nå bruker sin makt til å presse Ap fra rødgrønt til helrødt. Dette vil det være viktig å få tydelige svar på før valget.

Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, mener Fagforbundet har gitt et Høyre i motbakke en sommergave ved å anbefale medlemmer å stemme Rødt fremfor Sp. Hun mener det for Høyre vil bli lettere å «utfordre et Ap som samarbeider med et dogmatisk Rødt enn et Ap som samarbeider med et Sp som Høyre selv gjerne samarbeider med». Og at de såkalte lillavelgerne – de som flyter mellom styringspartiene Ap og Høyre – nå fort kan ende opp i Høyre.

– Er dette en gladsak for Høyre, Asheim?

– Nei, for politikk er ikke bare strategi og taktikk, det handler om hverdagen til folk. Det er aldri en gladsak for Høyre at venstresiden går lenger til venstre, fordi det går utover folks valgfrihet og politikken blir mer dogmatisk og skrivebordspreget.

Ap: – Mange bekymret for at Sp vil svikte

Ap-leder Jonas Gahr Støre var ikke tilgjengelig for kommentar, men arbeidspolitisk talsperson Arild Grande sier han godt forstår uroen i Fagforbundet over «utsiktene til at høyresiden kommer i posisjon» ved hjelp av Sp.

Arild Grande

– Mye står på spill i arbeidslivet ved dette valget. Fagforbundet og Aps folkevalgte jobber for et trygt og rettferdig arbeidsliv med hele faste stillinger og mer velferd i offentlig regi fremfor konkurranse og privatisering.

Han sier det er avklarende at «Høyre gjør seg til hovedmotstander mot de sakene Fagforbundets medlemmer er opptatt av».

– Sp har ikke vært tydelige på hvilken side de står på. Mange steder er deres vei til ordførermakt en allianse med høyresiden. Det har gjort at mange i fagbevegelsen er bekymret for at Sp i sin søken etter makt vil svikte i arbeidet for et skikkelig arbeidsliv, sier Grande