Nå vokser bompengemotstanden på venstresiden. I Drammen protesterer LO mot bompenger 1. mai.

LO i Drammen sier «nei til usosiale bompenger». Standpunktet deles av politikere på venstresiden i flere byer.

Mange steder i landet har det i løpet av det siste året vært demonstrasjoner og protester mot bompenger. Men i hovedsak har protestene vært organisert av personer utenfor partipolitikken.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd

I Sandnes har Ap-ordfører Stanley Wirak startet et bompengeopprør fra venstre. Han har satt ned foten i reforhandlingene av den lokale bompengeavtalen, som skal gi milliarder til vei- og kollektivprosjekter.

Stanley Wirak (Ap)

Etter at han først var med på å innføre rushtidsavgift, har han snudd. Avgiften er usosial og må vekk, mener han.

– Selv om få liker bompenger, så kan folk leve med dem. Men rushtidsavgift på toppen er en voldsomt ekstraavgift. Mange innbyggere må betale begge veier i bommen. I løpet av et år tilsvarer det nesten en hel utbetalt månedslønn for enkelte, sier Wirak.

Med autopassbrikke og to hverdagspasseringer koster bommen 16.000 kroner i året. Rushtidsavgift utgjør halvparten.

Wirak har fått støtte fra Ap-ordføreren i Randaberg, samt Ap i Sola og i Stavanger.

Bompenger har de siste tiårene blitt en viktig bærebjelke for å finansiere store vei- og kollektivprosjekter, og det har vært bred politisk oppslutning. Primært har det vært Frp som har vært imot.

Over hele landet, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, planlegges det nå nye bompengeprosjekter.

Men i det tradisjonelt bompengevennlige Arbeiderpartiet er ikke Rogalands-politikerne alene om standpunktet. I fjor høst gikk Ap i Arendal imot å innføre bompenger.

Les også

KOMMENTAR: Kan bompenger bli X-faktoren som avgjør valget i Oslo, spør Andreas Slettholm

Gjør bompenger til 1. mai-sak

– Mange av våre medlemmer rammes brutalt av denne flate skatten, som ikke tar hensyn til størrelsen på folks lommebok, sier Gard Hofsvang til Frifagbevegelse.

Han er leder i Drammen og omegn LO. På et ekstraordinært styremøte i LO-avdelingen er det nylig besluttet at «Nei til usosiale bompenger» blir parole i 1. mai-markeringen,

«Vi vil sende et tydelig budskap til våre folkevalgte om at nok er nok», skriver de i en uttalelse.

LO-avdelingen avviser ikke bompenger helt, men stiller klare krav: Kraftig reduksjon i bussprisene, samt gratis passering, eller andre tiltak, for dem med lav inntekt.

Med årene er Autopass-brikker blitt vanlige over hele landet. Den reduserer regningen, men har også gjort den usynlig - inntil fakturaen kommer i postkassen.

Det har lenge vært enighet i Drammen-området om bygge en bomring som del av en såkalt byvekst-avtale med staten. Den skal sikre milliarder til ulike samferdselsprosjekter.

For noen få dager siden varslet imidlertid Drammen Høyre at de går imot. Dermed kan høstens valg ende med at Drammen, i likhet med i Arendal, blir blant de første byene som sier nei til en slik avtale.

Slike avtaler er planlagt som et viktig virkemiddel i samferdselspolitikken i årene fremover. Et sentralt mål fra Stortingets side er nullvekst i personbiltrafikken, og da er rushtidsavgift blant virkemidene man vet fungerer.

Les også

LES OGSÅ: Nå vil Høyre ta godsakene fra el-bileierne: Alle må betale for å kjøre på veien.

Vil droppe veiutbygging for å slippe bompenger

Forrige uke rystet en meningsmåling Bergen. Folkeaksjonen nei til mer bompenger ligger an til å bli tredje størst i bystyret med 16,9 prosent.

Sofie Marhaug (Rødt)

Blant de etablerte partiene i byen har Frp i mange år vært imot bompenger. Men det er også Rødt.

– Hovedproblemet er at det er en flat skatt, som også rammer vilkårlig ut fra hvor folk bor, sier Sofie Marhaug, gruppeleder for Rødt i Bergen.

Flere steder i landet har partiet det siste året markert seg imot bompenger av samme grunn, blant annet i Fredrikstad, Sarpsborg og Kristiansand.

– Mantraet om at forurenser skal betale, fungerer på dem som har dårlig råd. Men de med penger, slipper å tenke på det, sier Marhaug også.

Partiets løsning er enkel: Hvis målet er nullvekst, bør man droppe de store veiprosjektene helt, mens man samtidig finansierer store kollektivprosjekter over statsbudsjettet. Nå frykter Marhaug at bompengemotstand lokalt kan bidra til å stanse utbygging av Bybanen.

– Det er veldig arrogant å fnyse av bompengemotstandere. Mange er i dag med å betale for Bybanen, men uten at de får glede av den.

Les også

LES OGSÅ: Her blir det bråstopp på E134. Veivesenet mener det skyldes at de ikke får bygge vei like effektivt som konkurrenten.

Fagforbundet støtter rushtids-opprør

Nylig fikk Sandnes-ordfører Wirak støtte fra Fagforbundet i Rogaland. De organiserer mange lavlønnede, kommunalt ansatte.. De påpeker i en uttalelse at deres medlemmer er blant dem som rammes hardest.

– Det er første støtte fra fagbevegelsen. Dette er en flat beskatning som rammer dem som har minst, som ofte har en jobb som gjør at de må passere bomringen på bestemte klokkeslett. Så det er bra hvis fagbevegelsen står sammen med oss, sier Wirak.

Han håper at snuoperasjonen til Høyre i Drammen kan påvirke høyresiden i Rogaland.

– Forhandlingene er en stillingskrig. Men de mørner for hver dag vi nærmer oss valget. Det skal ikke bli rushtidsavgift hos oss, slår ordføreren fast.

Standpunktet deles av SV i Rogaland. Til SVs landsmøte stilte de forslag om at partiet skal gå imot bompengefinansierte veiprosjekter.

– Det er ikke meningen at enslige mødre skal rammes av bompenger, sa partiveteranen Sigve Romslo fra Rogaland.

Men partiledelsen gikk imot, og forslaget ble ikke realitetsbehandlet.