Politikk

- Huitfeldt blander sammen verneplikt og førstegangstjeneste

Tillitsvalgte for de vernepliktige mener Ap-politikerne har misforstått.

De tillitsvalgte for de vernepliktige er for en likestilt verneplikt. Her er Vernepliktsrådet, som består av fem landstillitsvalgte. Grunde Almeland (t.h) reagerer på Arbeiderpartiets argumentasjon mot kjønnsnøytral verneplikt.
  • Marie Melgård

— Når jeg hører en del utsagn om kjønnsnøytral verneplikt, undres jeg ofte på om man har gjort en god nok bakgrunnssjekk før man uttaler seg, sier Grunde Almeland, landstillitsvalgt for tillitmannsordningen for vernepliktige i Forsvaret.

Han er oppgitt over Anniken Huitfeld og Arbeiderpartiets argumenter mot en likestilt verneplikt.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, går programkomiteen i Arbeiderpartiet mot en kjønnsnøytral verneplikt.

Leder av programkomiteen, Helga Pedersen, og tidligere likestillingsminister og leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, er i mot fordi de mener Forsvaret ikke trenger flere vernepliktige.

— I dag er det ikke et stort grunnlag for flere vernepliktige, dermed er det ikke naturlig å utvide verneplikten, sier Huitfeldt i dagens Aftenposten.

Ifølge Almeland er dette feil:

- Mindre dramatisk enn hva politikerne vil ha det til

- Huitfeldt har misforstått: Verneplikt er selve plikten, og førstegangstjenesten er dem som går inn i tjenesten. Får man en kjønnsnøytral verneplikt vil alle i et årskull ha samme plikter og rettigheter, men det betyr ikke at flere skal inn i førstegangstjenesten. Det er rart at politikerne ikke setter seg bedre inn i begrepene, sier Almeland.

Grunde Almeland, landstillitsvalgt for de vernepliktige, mener folk snur i spørsmål om kjønnsnøytral verneplikt når de får mer kunnskap om hva det faktisk innebærer.

Almeland sier de ofte må rydde i begrepsforvirring hos folk om hva en kjønnsnøytral verneplikt faktisk innebærer.

— En kjønnsnøytral verneplikt er langt mindre dramatisk enn hva politikerne vil ha det til. Årlig må 60.000 ungdommer inn til sesjon del en, av disse er det 8000 som gjennomførere førstegangstjenesten. Og slik vil det fortsatt være slik selv om gutter og jenter har samme plikter overfor samfunnet. Forsvaret vil fremdeles plukke ut de beste hodene - uavhengig av kjønn. Det betyr ikke at alle jenter må inn i Forsvaret, men vi kan håpe at kvinneandelen vil øke, sier Almeland.

Tillitsmannsordingen for de vernepliktige har i en årrekke kjempet for at verneplikten skal være kjønnsnøytral.

Almeland peker på at resultat fra Vernepliktsundersøkelsen fra 2011 og 2012 viser at både jenter og gutter før, under og etter verneplikten ønsker at verneplikten skal gjelde begge kjønn.

De vernepliktige selv håper nå på positive signaler i den nye kompetansereformen i Forsvaret, som Regjeringen legger frem for Stortinget til våren.

— Vi opplever at når folk først setter seg ned og snakker med oss og får en forståelse av hva dette faktisk går ut på, så støtter de vårt syn. Det vi sliter med er dem som ikke vil sette seg ned å snakke om tema. Vi håper den nye stortingsmeldingen vil gi et grunnlag for en god debatt, og jeg har stor tro på at når vi får belyst dette skikkelig så er det få som kan si at de er i mot, sier Almeland.

- Sesjonsplikt ikke nok

Forsvaret har som mål å øke kvinneandelen i Forsvaret med 20 prosent innen 2020. I 2010 innførte man sesjonsplikt for kvinner. Det innebærer at alle 18-åringer må møte til sesjon, altså møte forsvaret til en samtale og en helsesjekk.

Helga Pedersen har tidligere sagt til Aftenposten at sesjonsplikten er et godt nok virkemiddel for å gjøre jenter kjent med Forsvaret, og for å øke kvinneandelen.

Forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen har uttalt til Aftenposten at dette tiltaket hittil ikke har gitt den økningen man har ønsket seg.

Les også

Norske kvinner vilikke ha verneplikt

Almeland mener sesjonsplikten ikke er nok i seg selv:

— De fleste jenter møter en internettbasert test som det tar ti minutter å fylle ut. Her skal du svare for hvor motivert du er for Forsvaret, og de som oppgir at de ikke er motiverte blir ikke tatt med videre. Man på denne måten har man ingen forutsetning for å vite hva Forsvaret er, og man får ikke et reelt møte med Forsvaret, sier Almeland.

Les også

  1. Huitfeldt: - Vi trenger ikke flere soldater

  2. - Reaksjonært fra Arbeiderpartiets programkomité

  3. Her er sakene som splitter Ap

  4. Arbeiderpartiet går imot verneplikt for jenter

Les mer om

  1. Politikk