Politikk

Torbjørn Røe Isaksen ser flere likheter mellom trygdeskandalen og Navs fedrekvotefeil

– Også jeg synes noen ganger det er vanskelig å forstå hva det står i brevene fra Nav, innrømmer Nav-ministeren. Nå går han snart ut i sin tredje pappaperm.

Torbjørn Røe Isaksen påpeker at både trygdeskandalen og Navs fedrekvotefeil dreier seg om å fange opp kjennelser fra Trygderetten i tide.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Olav Olsen
  Fotograf
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

For en snau måned siden fikk Torbjørn Røe Isaksen rapporten fra utvalget som har gransket trygdeskandalen. Utvalget felte en hard dom over mange, ikke minst over Nav.

Sannsynligvis rekker ikke trebarnsstatsråden å holde en redegjørelse om rapporten i Stortinget før han selv går ut i pappapermisjon 1. oktober. Men han ser mange likheter mellom trygdeskandalen og fedrekvote-feilen Nav har begått.

Som Aftenposten har avslørt, har et ukjent antall fedre mistet fedrekvoten fordi arbeidsgiveren deres ikke sendte inn inntektsmeldingen i tide. Her har Nav lagt seg på feil praksis.

Les også

Aftenposten avslører: Et ukjent antall har mistet fedrekvoten på feil grunnlag

Mange likhetspunkter

– Selv om trygdeskandalen har et helt annet omfang enn foreldrepengesaken, er det gjenkjennelige punkter som viser at systemene og rutinene ikke er gode nok, sier han.

Han ramser opp følgende kjennetegn ved de to sakene:

 • Nav fanget ikke opp dommer fra Trygderetten tidlig nok.
 • Kvalitetssikringen av intern praksis og rutiner har vært for dårlig.
 • Problematiske saker løftes ikke raskt nok opp til departementet.

Må sjekke om en feil er noe større enn en enkeltfeil

– Der praksisen eller rutinene ikke er gode nok, kan det få konsekvenser for andre type saker, sier statsråden.

Han poengterer at en av de tingene granskingsutvalget slår fast, er at Nav i for stor grad har vært opptatt av å se på feil som enkeltsaker uten å se dem i en større sammenheng.

Arbeids- og sosialministeren mener Nav i større grad «må se på hele sakskomplekset». Han sier det er en del av oppfølgingen av feilen som ble gjort i fedrekvotesaken.

– Det er utrolig viktig at Nav spør seg selv om det kan være andre områder som er rammet av samme feil, sier han.

Sjekker balansen mellom Navs og den enkeltes ansvar

I fedrekvotesaken la Nav hele ansvaret for å skaffe til veie en inntektsmelding fra arbeidsgiver på far. Nav har nå funnet ut at de selv kunne tatt kontakt med arbeidsgivere for å be om de samme inntektsopplysningene.

– Nav kan ikke hente inn all informasjon, det må være en balanse her, sier han på generelt grunnlag.

– Aftenposten har fått tips om at folk, i alle fall i første omgang, har fått avslag på arbeidsavklaringspenger og sykepenger fordi de ikke har skaffet til veie legeerklæringer fra leger?

– Det Nav sier nå, er at de finner ikke noen systematisk feil praksis på andre områder. Men det arbeidet er ikke ferdig. Så kan det selvfølgelig være enkeltsaker hvor Nav gjør feil, sier han.

Røe Isaksen opplyser at departementet nå på generelt grunnlag ser på balansen mellom Navs plikt til å opplyse en sak og den enkeltes plikt til å bidra med opplysninger.

Torbjørn Røe Isaksen ønsker ytterligere digitalisering og automatisering i Nav.

Snakker Nav nok med brukerne?

Ifølge forvaltningsloven skal offentlige organer «påse at saken er så godt opplyst som mulig, før vedtak treffes».

På spørsmål om det kan glippe når kommunikasjonen med Nav skjer digitalt – uten at Nav snakker med sine brukere, svarer Røe Isaksen at det i en så stor organisasjon som Nav, med så mange brukere, alltid vil skje feil.

Men han understreker at det er utrolig viktig å få automatisert og digitalisert enda mer i Nav.

– Hvis Nav skal bruke tiden sin på det som er viktig, enten det dreier seg om ekstra kompliserte saker eller å følge opp folk som trenger bistand for å komme tilbake i arbeid, eller fordi de har falt utenfor, må vi redusere tid brukt på rutineoppgaver til et minimum.

– Men kan man ha gått fra den ene grøften til den andre her når man ikke ringer og sier ifra til folk om at de er i ferd med å miste hele fedrekvoten sin?

– Nav må gi tydelig og forståelig informasjon. Nav opererer til dels med komplisert juridisk regelverk. Men tommelfingerregelen er veldig klar. Jo større konsekvenser Navs avgjørelse kan få for den enkelte, jo tydeligere må beskjeden være, sier han.

– Det er ikke rart folk blir forvirret, sier Nav-statsråden om komplisert foreldrepengeregelverk.

Forstår ikke alt i brev fra Nav

Om den aktuelle feilen Nav har gjort, sier han at Nav «burde i disse tilfellene tatt en ekstra runde for å sikre at folk ikke mistet foreldrepengene sine.»

– Jeg ville tippe at du hadde følt det som urettferdig om du hadde mistet hele fedrekvoten fordi Statsministerens kontor (SMK) ikke fikk sendt inn inntektsmeldingen i tide?

– Ja, sier han og forteller at han denne gangen har utsatt permisjonen til etter at ektefellens lønnede permisjon er over. Han har derfor vært litt oppmerksom på tidsfristene og har for sikkerhets skyld purret på inntektsmelding fra SMK.

– Som far kan jeg si at Nav har en god foreldrepengeplanlegger. Men også jeg synes det noen ganger er vanskelig å helt skjønne hva som står i brevene fra Nav. Det er kompliserte regler. Det er ikke rart folk blir forvirret, sier han.

Les også

Olais foreldre mistolket brev fra Nav. Far tapte 26 dager med betalt pappapermisjon.

Navs språk må bli bedre

Statsråden legger til at det da er viktig å skille mellom forhold Nav er ansvarlig for, og regelverk som skyldes Stortingets vedtak. Nav har gjort en fedrekvotefeil, som etaten rydder opp i. Men det er Stortinget som har vedtatt at foreldrepenger skal tas sammenhengende, noe som har bidratt til den såkalte fedrekvotefellen.

– Nå blir begge deler rettet opp, sier han og viser til at barne- og familieministeren vil endre folketrygdloven for å fjerne fedrekvotefellen.

Men én ting er han tydelig på. Som statsråd gir han Nav via mange kanaler beskjeder om hvordan man skal rette opp og unngå nye trygdeskandaler, fedrekvote-feil og andre feil. Det skjer på styringsmøter, i oppdragsbrev og tildelingsbrev.

– For eksempel mener jeg at selv om Nav har gjort mye bra på klarspråk, altså med å formidle viktige beskjeder til folk på en måte som er mulig å forstå, så må det arbeidet intensiveres. Det hører naturlig hjemme i tildelingsbrevet, sier statsråden.

Les mer om

 1. Fedrekvoten
 2. Trygdeskandalen
 3. Pappaperm
 4. Foreldrepermisjon
 5. Torbjørn Røe Isaksen