Frp vil granske seg selv i Birkedal-saken

Et internt granskingsutvalg skal innen 1. juli vurdere Frp-ledelsens håndtering av Birkedal-saken og partiets etiske retningslinjer.

Fremskrittspartiet og levder Siv Jensen opplever velgerflukt. Nå skal det hardt pressede partiet granske sin egen håndtering av Birkedal-saken.
  • Elisabeth Seglem

— Partiledelsen har i etterkant av «Birkedal-saken» drøftet både mediehåndteringen og spørsmålet om våre etiske retningslinjer er gode nok. Dette blant annet basert på tilbakemeldinger fra landsstyrets medlemmer, ordførere, stortingsrepresentanter og andre tillits- og folkevalgte, skriver 2. nestleder Per Arne Olsen i et brev til medlemmene i Fremskrittspartiets landsstyre til Aftenbladet.no .

— Saken tilsier behov for en gjennomgang av våre retningslinjer og rutiner for håndtering av påstander og rykter om seksuelle overgrep og annen mistanke om uønskede forhold i vår organisasjon, fortsetter Olsen.

Ekstraordinært møte

Det kan bli aktuelt å innkalle til et ekstraordinært landsstyremøte allerede. Men foreløpig har partiets organisasjonsutvalg lagt fram følgende forslag til medlemmer og mandat for et internt gransingsutvalg:

  • Kari Kjønaas Kjos (leder), Fylkesleder FrP (Akershus)
  • Karin Ståhl Woldseth, Stortingsrepresentant (Hordaland)
  • Hanne M. Blåfjelldal, tidligere sentralstyremedlem FpU, (Oppland)
  • Lars Lindskog, Fylkesleder FrP (Telemark)
  • Eivind N. Borge, Ordfører i Hvaler (Østfold)
    Utvalget skal gjennomgå partiets etiske og organisatoriske retningslinjer.

Innstilling fra utvalget skal foreligge innen utgangen av juni 2011.

Kallevig ny gruppeleder

Stavanger Frp velger tirsdag Tore B. Kallevig Tore B. Kallevig til ny gruppeleder for Frp i Stavanger bystyre etter Trond Birkedal.

Gro-Elise Christensen fortsetter som nestleder i bystyregruppen.

Trond Birkedal er medlem av Frps bystyregruppe til han eventuelt ber om fritak fra vervet som folkevalgt. Bystyret må formelt godkjenne en slik søknad.

Ifølge Rogalands Avis vil Birkedal vurdere å fullføre sitt oppdrag i Stavanger bystyre. Birkedal stiller ikke til valg for Frp til høsten.

Den tidligere ordførerkandidaten er for tiden sykemeldt. Birkedal trakk seg fra alle verv i partiet da politiet 21. mars siktet ham for utuktig atferd. Kvelden før ble han pågrepet mistenkt for å ha snikfilmet et mannlig venn på sitt eget bad.