Støres penger på en lang reise fra DNB til privat omsorg i Norge

Ap-leder Jonas Gahr Støre eide 0,00003 prosent av det amerikanske finanskonsernet KKR. Amerikanerne har plassert 0,1 prosent av pengene de forvalter i et svensk selskap som driver privat omsorg i Norge.

Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte onsdag kommentere sine private investeringer.
  • Sigurd Bjørnestad

Ap-leder Jonas Gahr Støre har solgt seg ut av et DNB-fond som har investert i aksjer i det amerikanske investeringsselskapet KKR & Co. Inc.

KKR samler inn penger fra investorer og etablerer forskjellige fond med ulik investeringsfilosofi. De forvalter penger fra pensjonskasser, bedrifter og personer.

Aksjeselskapet KKR tar seg betalt for å organisere fondene og plassere pengene.

Ett av disse KKR-fondene, fylt med pensjonskassenes penger, eier via et annet selskap omtrent en fjerdedel av det svenske omsorgsselskapet Ambea. Det eier igjen omsorgsselskapet Stendi i Norge.

Det var NRK som avslørte dette.

DNB-pengene, inklusive Støres, var ikke plassert i noen av KKRs fond. Støres penger var investert i forvaltningsorganisasjonen KKR & Co. Inc., som forvalter andres penger.

Betalingen KKR & Co. Inc. får for å forvalte andres penger gir grunnlag for utbetaling av utbytte til DNB-fondet som en liten eier i KKR & Co. Inc. DNB-fondet betaler dette videre ut til andelseierne, blant dem Støre.

Støres penger i DNB-fondet tar seg en lang tur ut i verden før de er tilbake i kommersiell omsorg i Norge.

1. Støre investerer i DNB

Støre har ifølge NRK satt arven sine til forvaltning hos DNB og Danske Bank.

Ifølge NRK hadde DNB plassert 1,334 mill. kroner i fondet DNB Private Equity Retail B. Dette fondet har Støre nå solgt seg ut av.

2. Støres penger går til KKR

DNB-fondet sprer kundenes penger videre ut i verden.

Det hadde ved utgangen av juni plassert 4,64 prosent av fondets penger i forvaltningsselskapet KKR & Co. Inc. DNB-fondets plassering var verd 2,6 mill. euro (26 millioner kroner) ved utgangen av juni i år.

Støres penger følger med ut i verden. Basert på hans plassering i det aktuelle DNB-fondet og andelen av fondet som er plassert i KKR & Co. Inc., kan hans plassering i KKR anslås til knapt 62.000 kroner.

Les også

Les også kommentar: Jonas Gahr Støre ber oss se nyansene. Selv dropper han det gjerne. | Trine Eilertsen

3. Støres eierandel i KKR

KKR & Co. Inc. er et av verdens største finanskonserner. Det var ved børsdagens slutt 28. august verdsatt til noe under 22 milliarder dollar på børsen i New York (rundt 200 milliarder kroner).

Det betyr at Støres eierandel i KKR & Co. Inc. via DNB-fondet er 0,00003 prosent.

4. Dette er KKR-konsernet

KKR er et investeringsselskap som mottar penger fra alle slags investorer og plasserer dem på deres vegne med håp om god avkastning. Ved utgangen av 2018 forvaltet KKR & Co. Inc. verdier for 195 milliarder dollar (1750 milliarder kroner).

Dette fordeler seg på såkalt private equity (PE), infrastruktur, eiendom, energivirksomhet, aksjer og rentepapirer.

Den viktigste virksomheten er private equity (PE). Det betyr at de kjøper opp bedrifter, går aktivt inn i styrene, prøver å forbedre lønnsomheten og så forhåpentlig selger dem med fortjeneste etter typisk 10–15 års eierskap.

5. KKR kommer til Sverige gjennom Ambea

Ambea er et stort konsern i Sverige som driver i omsorgssektoren. På Stockholms-børsen er det verdsatt til 6,9 milliarder svenske kroner (6,4 milliarder kroner).

KKRs fond eier litt over en fjerdedel av Ambea via to andre selskaper.

KKR-fondets eierandel i Ambea kan dermed verdsettes til rundt 1,6 milliarder kroner. Dette er 0,1 prosent av verdiene KKR forvalter.

6. Støre inn i kommersiell velferd i Norge

Aleris sin omsorgsvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark ble i fjor høst kjøpt for av Ambea.

Aleris Omsorg skiftet i januar i år navn til Stendi. På deres hjememsider står det: «Navnet Stendi kommer av "stendig" i betydning noe bestandig, solid, varig, noe som består.»