Partiprogrammet blir stadig dyrere

– Dette landsmøtet har brukt mye penger. –Vi har snakket lite om hvordan disse pengene skal skaffes. Det kan bli et problem, uttalte fylkeslederen i Hordaland, Kristian Helland fra talerstolen.


Utkastet til nytt partiprogram, som KrF har behandlet denne helgen, var i utgangspunktet kostnadsberegnet til mellom 40 og 50 milliarder kroner i ny satsing på familien, tannhelse, frivillige organisasjoner, forskning, formueskattelette til næringslivet og mye annet. Men i løpet av landsmøtet har prisen økt betraktelig.

–1,3 prosent av bruttonasjonalinntekten til bistand ville vært kraftfullt nok, uttalte partileder Dagfinn Høybråten, da han kommenterte landsmøtets vedtak om å høyne til 1, 4 prosent innen 2013.

Denne ene tiendedelen koster ca. 2,6 milliarder kroner – løst anslått. Av andre nye påplussinger i neste periodes partiprogram kan nevnes 140000 kroner i adopsjonsstøtte – en kraftig økning fra dagens nivå.

Uttalelser.

Men landsmøtet har også vedtatt en rekke uttalelser som det koster penger å gjennomføre:

  • «Betydelig økning i budsjettmidler» i årets landbruksoppgjør.
  • Ekstraordinær krisepakke til Afrika.
  • Styrkede krisetiltak for fiskerinæringen.
  • Statlig finansiering av bybaneprosjekter.

Det ligger også an til at landsmøtet vedtar en uttalelse med langt lavere elevtall i klassene enn i dag. Flere tall har versert – fra maks 18–20 pr. klasse til et forslag om maksimalt 25 elever. Uansett hvor landsmøtet lander, vil dette koste store summer.

Den lange listen med kostbare landsmøtevedtak har også gjort inntrykk på Hans Olav Syversen, partiets finanspolitiske talsmann.

–Dette vil kreve mer av stortingsgruppen når vi skal prioritere de ulike programønskene. For dette får vi ikke gjennom i det første statsbudsjettet, sier han.

–Er det realistisk å få ønskene gjennom i løpet av fireårsperioden?

–Det kommer veldig an på utviklingen i norsk og internasjonal økonomi, sier han.

Avhengig av olje.

–Vi har fattet vedtak som forutsetter inntekter fra oljesektoren i mange tiår fremover, uttalte partileder Høybråten da partiet drøftet å redusere nivået på oljeutvinningen.

Det ble forkastet. Men petroleumsfrie soner i minst fire år fremover – utenfor Lofoten, Vesterålen og Møresokkelen – ble vedtatt.