Forsker: – Det er ikke noe ideal at folk skal ha høy tillit til dem som ikke fortjener den

Fagfolk advarer: Pendlerboligsaken kan påvirke folks tillit til statsapparatet. De mener en omfattende opprydding er nødvendig.

Stortingets direktør ønsket å la enkeltsakene

Det er blitt rullet opp store feil og mangler rundt håndteringen av politikernes goder denne høsten. Flere politikere risikerer baksmell på skatten. Både Statsministerens kontor og Stortinget kan ha betalt for lite arbeidsgiveravgift.

Denne uken ble det kjent at politiet skal etterforske flere politikere. En statsråd og en stortingspresident har måttet gå av, og flere undersøkelser er på gang.

Nå advarer fagfolk mot konsekvensene saken kan få for folks tillit til myndighetene.

– En god ryddejobb er avgjørende

Forsker Dag Wollebæk ved Institutt for samfunnsforskning skriver i et innlegg i Aftenposten at en tillitskrise i ytterste konsekvens kan føre til et politisk tomrom, som igjen kan fylles av populister. Slik man har sett i USA.

Tilliten overlever at politikere gjør menneskelige feil, som når Erna Solberg spiser sushi på Geilo, påpeker han.

«Men det som kan sette den alvorlig under press, er en oppfatning om en kultur blant toppolitikere som sår tvil om både integritet og om man tenker mer på seg selv enn dem man skal representere. Da går tankene fort til kong Salomo og Jørgen Hattemaker.»

Forsker Dag Wollebæk.

Selv om Wollebæk understreker at situasjonen i Norge er langt unna USA, er ikke tillit noe konstant, påpeker han.

– Om politikere gjør mange feil over tid, er det med rette at folk får lavere tillit til politikerne. Det er heller ikke noe ideal at folk skal ha høy tillit til dem som ikke fortjener den.

Wollebæk sier en god ryddejobb nå er avgjørende for å gjenreise tilliten. Den kan komme tilbake, men han tror det er spesielt to ting som står i veien i denne saken:

  • Få innrømmelser
  • Varig endring

– Ingen vil innrømme at de har gjort noe feil uten å bortforklare og skylde på uklare regelverk, påpeker Wollebæk.

– Det er viktig at det nå skjer omfattende endringer, og at det etableres omfattende kontrollrutiner som gjør at dette ikke kan skje igjen. Befolkningen vil kreve noe mer enn bare «kosmetiske endringer».

– Har det vært en ukultur?

Signe Bock Segaard er valgekspert og forsker, også hun hos Institutt for samfunnsforskning. Hun sier pendlersakene er alvorlige på to nivåer. Skandalen kan gå utover tilliten til både enkeltpolitikere og det politiske systemet.

– Jeg tror mange kan oppfatte politikernes virkelighet som et paralellsamfunn, der man har andre regler enn folk flest. Dette gir grobunn for mistillit om man ikke rydder opp i det.

Hun sier pendlersakene kan påvirke folks tillit, fordi på sakene omhandler noe veldig konkret.

Signe Bock Segaard, valgekspert og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

– Det handler om penger og ganske store summer. Når det viser seg at det ikke bare er en enkeltperson, men flere politikere som har tilegnet seg goder over noen år, så vil det gi en følelse av urettferdighet. Det blir på samme måte som med Nav-skandalen. Folk reagerer fordi det er urettferdig.

I Norge er tilliten til politikere ganske stabil høy. Segaard er fra Danmark. Der er politikerforakten stigende, sier hun.

– Det avgjørende nå er at oppryddingen blir gjort på en god måte. Folk må ha tillit til at prosessen finner gode løsninger og kommer frem til hvorfor dette har skjedd. Har det vært en ukultur på Stortinget, eller har det vært enkeltpersoner som har gjort feil?