Politikk

Sp-opprør mot et av regjeringens viktigste klimagrep

En rekke fylkesledere vil at Senterpartiet skal legge vekk planen om å elektrifisere sokkelen. Problemet er at dette er hugget inn i regjeringsplattformen med Arbeiderpartiet.

Sigbjørn Gjelsvik sitt utspill om elektrifisering av sokkelen har skapt debatt i Senterpartiet.
 • Kjetil Magne Sørenes
  Journalist
 • Sigrid Gausen
  Journalist

Å elektrifisere sokkelen har lenge vært et viktig klimagrep for både denne og foregående regjering. Begrepet er kanskje ukjent for mange, men er blitt diskutert på Stortinget mange ganger.

Det handler om å bruke strøm for å drive en oljeplattform. I dag blir disse drevet av gassturbiner. I Hurdalsplattformen, som er regjeringens plan for de neste fire årene, står det at sokkelen skal elektrifiseres, men at dette i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.

Siden dette er en del av regjeringens klimaplan, var det derfor overraskende når en senterpartipolitiker kom med følgende utsagn:

– No må vi revurdere alle elektrifiseringsplanane, sett i lys av den energikrisa vi no har. I første omgang betyr det å setje alle vidare planar om elektrifisering av sokkelen på vent. Om vi no mistar viktige industribedrifter på grunn av høge straumprisar, så kjem dei kanskje aldri tilbake igjen.

Det var Sigbjørn Gjelsvik, Sps finanspolitiske talsperson, som frontet utspillet i Klassekampen. Han sier at det var basert på et enstemmig vedtak fra fylkeslaget hans, Akershus Sp.

Gjelsvik har bare fått støtteerklæringer fra partifolk. Den eneste kritikeren, så langt, er klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

Også den forrige borgerlige regjeringen mente at det var umulig å nå de norske klimamålene uten å elektrifisere sokkelen.

Nå stiller fem fylkeslag i Senterpartiet åpent spørsmål ved om Hurdal-plattformen er realistisk. Østfold, Rogaland, Møre og Romsdal, Hordaland og Finnmark er fylkesparti hvis leder har uttalt støtte til Gjelsvik sitt utsagn.

– Realistisk å utsette noen år

– Det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å elektrifisere oljeplattformer i Nordsjøen, men jeg er enig med Gjelsvik i at vi kanskje må vurdere om det er realistisk å få til dette innen 2030 eller om vi må vurdere om det er mer realistisk å utsette det med noen år.

Det sier Tove Henøen, som er fylkesleder i Møre og Romsdal.

Selv om det er enighet med Gjelsvik blant fylkesledere, er det uenighet om utspillet hans bryter med Hurdalsplattformen, slik Espen Barth Eide mener.

– Jeg er langt på vei enig med Gjelsvik i lys av dagens situasjon.
For øvrig forholder jeg meg til Hurdalsplattformen, som sier at elektrifisering av sokkelen skal etter hovedregel skje med havvind eller av annen fornybar strøm produsert på sokkelen, sier Reidar Kaabbel, fylkesleder i Østfold Sp.

Han mener likevel det vil være behov for å elektrifisere noen felt, som Wistingfeltet, hvor det ikke er mulig å realisere feltet uten elektrifisering. Frp, som også er mot elektrifisering, har også gått med på elektrifisering på dette feltet.

– Ikke forankret i stortingsgruppen

Gjelsvik sier til Aftenposten at utgangspunktet for utspillet er at det i helgen var et fylkesårsmøte i Akershus Sp.

– Jeg mener jo at det som vi er ute med nå, er en konkretisering av hvordan vi skal nå de målene vi har satt oss i partiprogrammet og Hurdalsplattformen.

Kongstanken for Gjelsvik og Sp er at det er kritisk nødvendig å beholde kraftoverskuddet i Norge.

Dette har i årevis gitt norsk industri tilgang til billig strøm som et viktig konkurransefortrinn på det internasjonale markedet. I november i fjor la Norsk Industri frem en rapport som varslet kraftunderskudd i Norge om få år.

– Har du stortingsgruppen med deg på dette?

– I etterkant av at Akershus Sp vedtok dette i helgen, så har ikke stortingsgruppen behandlet den saken konkret. Men jeg mener jo at det standpunktet som vi har tatt, er en veldig tydelig konkretisering av det som må til for å nå de målene vi har satt oss i Hurdalsplattformen.

Gjelsvik mener det er usikkert om det har noen klimaeffekt i det hele tatt å elektrifisere sokkelen, og at det viktigste er å finne ut hvordan man skal ivareta eksisterende og ny industri.

– Forstår at det blir debatt

Den ferske olje- og energiministeren Terje Aasland (A), sier han forstår at det kommer opp en debatt i den energipolitiske situasjonen Europa står i. Likevel er han klar på at Hurdalsplattformen ligger fast.

– Vi skal elektrifisere norsk sokkel. Vi skal fortrinnsvis gjøre det med havvind eller andre fornybar energikilder på havet. Og vi skal gjøre det på en slik måte at vi ikke skyver kraftforedlende industri eller landbaserte mulighetene fra oss.

Aasland mener regjeringen ikke skal elektrifisere «med bind for øynene, vi må ha gjennomtenkte løsninger».

– Hva betyr det?

– Jeg er veldig tydelig for at vi skal følge Hurdalsplattformen. Det er grunnlaget for å kunne si at vi har en fremtidstro på norsk sokkel. Ikke minst som en stabil, tillitsbasert energileverandør for det europeiske markedet.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KOMMENTAR
  Publisert:

  Hvis de liker Paradise City, hvorfor bygger de ikke den da?

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5