LO krever bedre svar fra Tajik om pendlerboligen. Hennes politiske fremtid avgjøres nå på Youngstorget.

Kan Hadia Tajik fortsette som arbeidsminister? Da må hun gi LO-lederne og fagbevegelsen mer presise svar på de kritiske spørsmålene rundt pendlerboligen.

Mektige LO-topper krever klare svar fra Aps statsråd Hadia Tajik. Fra venstre: Fagforbundets leder Mette Nord, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Den politiske fremtiden til Aps nestleder og statsråd Hadia Tajik, nylig kåret til landets mektigste kvinne av bladet Kapital, er i spill denne uken.

– Vi ønsker ikke å kommentere på hva som er blitt diskutert i sentralstyret, men er glade for at Hadia Tajik ser alvoret i saken. Det sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Aftenposten.

Hun understreker at spørsmålene rundt Tajiks pendlerbolig «er en sak som vi har fått mange tilbakemeldinger om fra våre medlemmer og tillitsvalgte».

Fra kilder med innsikt i prosessen som nå foregår i Aps og LOs hovedkvarter på Youngstorget, får Aftenposten vite at LO-toppene ikke er fornøyde med Tajiks svar så langt.

Det går først og fremst på hvorfor hun leverte en leieavtale til Statsministerens kontor (SMK) til en bolig hun aldri benyttet. Avtalen førte til at hun fikk skattefritak i tre år. I tillegg dreier det seg om at hun aldri korrigerte de feilaktige opplysningene om boforholdene overfor SMK.

Hun har heller ikke fremlagt bevis for at hun har betalt utgifter til leie hos foreldrene. Flere LO-medlemmer misliker også at Tajik har kritisert en annen sak i Aftenposten som «presseskandale» samtidig som hun i stor grad har avvist å svare på spørsmål. Tajik har kommunisert via Facebook hvor hun slipper kritiske oppfølgingsspørsmål.

– I denne type saker er det viktig å ha full åpenhet rundt hva som har skjedd. Den videre håndteringen hører nå hjemme hos Arbeiderpartiets ledelse, sier LO-lederen.

Det betyr at det er partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng som skal håndtere saken videre. Det synes klart at Støre og Tajik på et eller annet tidspunkt må presentere en konklusjon på saken. Og at LO-toppene deretter vil ta stilling til om de fortsatt har tillit Tajik.

I et oppsiktsvekkende utspill i VG foran mandagens sentralstyremøte i Arbeiderpartiet krevde LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesforbundets leder Jørn Eggum mer presise svar fra Tajik.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) må besvare alle kritiske spørsmål rundt pendlerboligen for å beholde LOs tillit.

De tre sitter også i Aps sentralstyre. Og når de tre offentlig stiller krav sammen, lytter hele arbeiderbevegelsen. Og da har ikke Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre noe annet å gjøre enn å sørge for at kravet innfris.

Etter det Aftenposten får vite, har de tre drøftet saken fortløpende siden VG forrige søndag avslørte de uryddige forholdene rundt Tajiks pendlerbolig helt tilbake til 2006. De tre er også helt samstemte i kravet om en rask og mer fullstendig opprydning enn Tajik selv har bidratt til så langt.

Dreier seg om politisk tillit

Saken er strafferettslig foreldet. Men spørsmålet om politisk tillit har ingen foreldelsesfrist. Og en Ap-nestleder som styrer arbeids- og inkluderingsdepartementer, må rett og slett ha full tillit i LO-ledelsen.

LO er svært godt fornøyd med det politiske arbeidet Tajik har gjort som statsråd. Men de aksepterer ikke at hun lar være å svare på flere ubesvarte spørsmål om pendlerboligen. Der står saken mandag kveld.

Statsminister Støre besvarte ikke Aftenpostens henvendelser mandag kveld. Tajik skriver i et svar til Aftenposten at hun har «alltid vært opptatt av å være skikkelig og redelig».

– Jeg tar til meg at det blir stilt spørsmål rundt hva jeg har gjort og ikke. Det er ikke tvil om at jeg har gjort feilvurderinger tidligere. Jeg burde – da jeg ikke benyttet meg av leiekontrakten jeg hadde inngått i 2006 – gitt raskt beskjed til min arbeidsgiver slik at de visste at jeg bodde hos foreldrene mine og var med på å dekke boutgifter der.

– Hvis jeg hadde gjort det da, ville alt vært mye lettere i dag. Det er jeg lei meg for, men jeg forstår at også at spørsmålene kommer. Det var nyttig å få orientert sentralstyret i dag, skriver Tajik.

Hun sier ikke noe om når hun vil komme med nye svar, og om hun kan dokumentere utgiftene godt nok til at kritikken stilner.

Tajik svarte på Facebook

LO-toppene frykter at det skapes inntrykk av at en Ap-statsråd slipper lettere unna enn en vanlig borger ville gjort. Det tok seks uker før hun svarte på VGs spørsmål.

Alvoret forsterkes av at Tajik er ansvarlig for Nav. Etaten er kjent, og for noen beryktet, for å kreve utførlig og korrekt informasjon. Og Nav ser ikke med milde øyne på brukere som har gitt feil informasjon, skylder på at de var unge eller ikke husker detaljene lenger.

Tajiks forklaring på feilen har vært at hun bare var 23 år den gang, at hun ikke husker alle detaljer 16 år tilbake i tid og heller ikke samler på regningene fra den gang.

På sin egen Facebook-side skrev Tajik for noen dager siden:

«Jeg har et ønske om alltid å være etterrettelig i mitt politiske arbeid. Når jeg ikke klarer å innfri mine egne krav, vil jeg gjerne rydde opp i det. Jeg innbetaler derfor ekstra skatt for årene 2006–2010.»

Spørsmålet er hva hun mener med «ekstra skatt» siden hun ikke har betalt skatt for fordelen av gratis pendlerbolig i tre år.

  • Er det en erkjennelse av at leiekontrakten var fiktiv? I tilfelle kan det være snakk om dokumentfalsk selv om saken nå er foreldet.
  • Er det en erkjennelse av at hun ikke har betalt utgifter til foreldrene
    slik hun har opplyst?
  • Og når hun i dag er villig til å betale et sekssifret beløp i restskatt – hvorfor har hun ikke ryddet opp for lenge siden?

Komplisert

Saken er komplisert og starter helt tilbake i 2006. Da ble den 23-årige Hadia Tajik utnevnt til politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Tajik fikk skattefri pendlerbolig, etter å ha levert en leiekontrakt hun aldri brukte, som dokumentasjon på at hun hadde boligutgifter.

Leiekontrakten er signert av Tajik og datert 30. november 2006.

Likevel hadde hun i den første søknaden til SMK datert dagen etter, den 1. desember, krysset av for at hun «ikke» hadde boligutgifter på hjemstedet.

Selv om Tajik aldri bodde i leiligheten hun brukte for å dokumentere boligutgiftene til Statsministerens kontor, sier hun at hun likevel hadde krav på skattefri pendlerbolig.

Det er fordi hun oppgir at hun bidro økonomisk til foreldrene, og dermed likevel hadde boligutgifter i Rogaland. Men disse utgiftene har Tajik så langt ikke dokumentert.