Ekstrapenger redder ikke kollektivtilbudet i Viken. Vil fortsatt kutte fra juli.

SV-seier gir 500 millioner ekstra til å opprettholde kollektivtilbudet. Samtidig kuttes 784 millioner kroner.

Ruter kutter sitt tilbud i Viken med tre prosent fordi færre kjører kollektivt etter pandemien. Ekstra penger i revidert budsjett hindrer ikke kuttet.

Etter tre uker med forhandlinger er SV og regjeringen enige om det reviderte budsjettet for resten av året.

Et av gjennomslagene SV trekker frem, er 500 millioner kroner til kollektivtransporten.

Selv om kollektivtransporten i Oslo-området har tatt seg opp, er den ennå ikke tilbake på nivået fra 2019. Det gjør at kollektivselskapene taper penger de ellers ville fått gjennom billettinntekter. De 500 millionene skal gå til å kompensere for dette.

Slik skal en slippe å gjøre kutt i rutetilbudet før de reisende er tilbake for fullt – eller før en ser hva det nye normalnivået på kollektivreiser blir, ifølge SV.

Oslos byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) mener SVs seier i realiteten er et kutt i penger til kollektivtrafikken.

Oslo-byråden kritisk

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), er en av dem som har advart mot konsekvensene, om en ikke kompenserer for bortfall av billettinntekter. Hun er likevel ikke fornøyd med SVs gjennomslag.

– Jeg forstår ikke hvorfor SV legger frem dette som en seier, sier Stav til Aftenposten.

I budsjettavtalen mellom SV og regjeringen er det også et annet punkt, under overskriften «inndekning». Det viser hvor midlene i det oppdaterte budsjettet skal hentes fra.

Her kuttes 784 milioner kroner under merkelappen «Ubrukte midler kompensasjonsordning for tapte billettinntekter».

Dette er penger som ble satt av i det opprinnelige statsbudsjettet for 2022 for tapte billettinntekter frem til 1. august.

I utkastet til revidert budsjett, valgte Støre-regjeringen å ta tilbake alle pengene som ikke var brukt opp. Sirin Stav synes ikke det er tilstrekkelig at SV nå får tilbake 500 millioner av disse.

– I realiteten kutter de 284 millioner kroner til kollektivtransport og avslutter støtteordningen, sier Stav.

Hun advarer mot konsekvensene:

– Staten og kommunene har stått sammen gjennom pandemien for å redusere de negative konsekvensene. Det siste vi trenger nå, er at staten trekker seg fra dugnaden. Nå risikerer vi kollektivkutt mange steder i landet fordi regjeringen og SV gambler på at de mest optimistiske scenariene slår til, sier Stav.

Hun mener det vil sette kollektivsatsingen flere år tilbake i tid.

– Regjeringen hadde foreslått å kutte ut hele kompensasjonsordningen. Er det ikke da en seier for SV at de har fått inn igjen en halv milliard kroner?

– Det regjeringen varslet i revidert budsjett var at de ønsket å kutte kompensasjonsordningen, men midlene lå fortsatt inne i regjeringens forslag til budsjett. Vi hadde håpet at SV ville stanse regjeringens forslag om at kutte ut kompensasjonsordningen fra 1. august. Nå er det i stedet blitt kuttet 284 millioner til kollektivtransport, sier Stav.

Ruter: – Fortsatt kutt i tilbudet

Den siste måneden har trafikken hos Ruter ligget på rundt 90 prosent av nivået fra før pandemien. Ekstra støtte har gjort at Ruter har klart å holde tilbudet i Oslo og Viken oppe frem til nå.

Men fordi færre velger kollektivtransport, har Ruter allerede varslet kutt i 38 ruter fra 1. juli.

Nye midler fra staten er ikke nok til å hindre dette, sier Ruters pressevakt, Knut-Martin Løken til Aftenposten:

– Svaret på det er nei.

– Vi satset offensivt for å tilrettelegge for en fremtidig passasjervekst, som dessverre ikke kom som forventet på grunn av pandemien. Tilpasninger av tilbudet fra juli i sammenheng med det, er fortsatt nødvendig, sier Løken.

Han understreker at de er veldig glade for at det settes av 500 millioner kroner til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett.

– Nå venter vi på å få avklart hva dette betyr for Ruter, før vi kan uttale oss mer, sier han.

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, forsvarer SVs gjennomslag.

SV: – Det er en seier

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, forsvarer SVs gjennomslag:

– Det er en seier, sier Kaski.

Hun viser til at de 784 millioner kronene som kuttes, er en del av en pott på 1,48 milliarder kroner, som ble bevilget i januar, men som ennå ikke er brukt opp.

Vi mener det er nok med 500 millioner som kompensasjon fra 1. august og ut året. Det er en kortere periode enn det vi har hatt penger for, og enda står det igjen mye ubrukte midler. Dette kommer til å forhindre rutekutt, som vi er opptatt av.