Stein Erik Hagen og Christen Sveaas ville redde Solberg-regjeringen. Pumpet forgjeves inn ekstra millioner.

Gjennom sommeren og nesten frem til valgdagen pumpet milliardærene Stein Erik Hagen og Christen Sveaas inn nye millioner for å redde Solberg-regjeringen.

Christen Sveaas og Stein Erik Hagen pumpet inn nye millioner til Høyre og KrF på slutten av valgkampen.

Så sent som 2. september spyttet investeringsfirmaet Kistefos i 1,5 millioner kroner til KrF. Målingene viste at partiet lå an til å falle under sperregrensen. Solberg-regjeringen var avhengig av at partiet krøp over sperregrensen for å gjenvelges.

Kistefos AS er et privat investeringsfirma heleid av Christen Sveaas. Han er ved siden av Canica AS (Stein Erik Hagen med familie), største bidragsyter til de ikke-sosialistiske partiene gjennom mange år.

Men det er Høyre og Frp som får de største summene. I mai skrev Aftenposten at Canica hadde bidratt med 3,5 millioner kroner til Høyre.

Nå viser regnskapet i det offentlige registeret partifinansiering.no at Canica bidro med ytterligere én million kroner til Høyre i august. Det samme gjorde Kistefos: I mai hadde selskapet gitt to millioner kroner til Høyres valgkamp. I august spyttet Sveaas-eide Kistefos i nok en million.

Agra (næringsmiddelkonsern, styreleder Knut G. Heje) fulgte samme mønster: Først ga det 500.000 kroner i mai. Så doblet konsernet bidraget til Høyre i juni. Både Kistefos og Canica ga også to millioner kroner hver til Frp midt i fellesferien.

Tause om bidragene

Om de ekstra overføringene skyldtes at Hagen og Sveaas følte at valgkampen blåste i feil retning, har ikke vært mulig å få brakt på det rene. Ei heller om de har valgt å porsjonere ut pengegavene for å dempe inntrykket deler av venstresiden formidler om at «Høyres rike onkler» blar opp enorme summer for å holde sosialistene unna makten.

Christen Sveaas skrev i mai til Aftenposten at han «ser overhodet ingen grunn til å gi noe intervju eller noen kommentarer i sakens anledning».

Tom Erlend Skaug, generalsekretær i Høyre svarer at begrunnelsen «må du nesten spørre de som gir om».

– Vi fikk de første bidragene i mai. Så fikk vi beskjed fra begge i august om at de ønsket å bidra med en million til. De har vel begge uttalt at de var opptatt av å bidra til fortsatt borgerlig regjering og at Erna Solberg skulle fortsette som statsminister, sier han.

– Følte de at valgvinden blåste i feil retning?

– Jeg har ikke noe mer å referere om enn hva de har sagt. Men bidragene gjorde at vi kunne føre en noenlunde jevnbyrdig valgkamp med Ap, sier Skaug. Han legger til at Ap har fått langt mer i bidrag fra LO og resten av fagbevegelsen.

LO sponser de rødgrønne

For det er ikke bare partiene på høyresiden som sponses i valgkampen. På rødgrønn side bidro LO og forbundene med titalls millioner kroner til de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV.

LOs representantskap, LOs høyeste organ mellom kongressene, bevilget 23 millioner kroner til Ap, Sp og SV for å sikre en ny Støre-regjering. I tillegg kommer ytterligere millioner av kroner fra ulike forbund og foreninger i LO-familien.

Fagforbundet, LOs største forbund, har alene bevilget 6, 5 millioner kroner til Ap. Fellesforbundet ga nær to millioner kroner.

Partiene får valgkampstøtte fra ulike kilder som medlemmer, organisasjoner og forbund. Noen får få store bevilgninger og gaver, andre en strøm av personlige bidrag.

Noen av midlene går til partiene sentralt, og noe til lokal- og fylkeslag. Støtte kan også gis indirekte gjennom personell, bidrag til materiell, kurs, seminarer etc.

Det er derfor vanskelig å gi en fullstendig oversikt over alle pengebidrag. Her er hovedtallene for valgkampbidrag i 2021 ifølge partfinansiering.no:

  • Ap sentralt mottok rundt 25 millioner kroner
  • Høyre sentralt mottok rundt 18 millioner kroner
  • Sp sentralt mottok nær 6 millioner kroner
  • Frp sentralt mottok 4,35 millioner kroner
  • SV sentralt mottok nær 8 millioner kroner
  • Venstre sentralt mottok 1,35 millioner kroner
  • KrF sentralt mottok 2,9 millioner kroner
  • Rødt sentralt mottok 0,6 millioner kroner
  • MDG sentralt mottok vel 1,0 millioner kroner