Politikk

Stortinget snur hver stein i gjennomgang av pendlerbolig-ordningen

Stortinget ber eksterne eksperter vurdere om det i fremtiden skal være mulig å få gratis stortingsleilighet hvis man allerede eier leilighet i Oslo.

Stortingets direktør Marianne Andreassen har utarbeidet et mandat for en gjennomgang av dagens ordning for pendlerboliger for stortingsrepresentanter.
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Vegard Venli
  Journalist
 • Åshild Langved
  Journalist

Ekspertene skal også vurdere om det bør være adgang til å la voksne barn bo i pendlerboligen.

Det fremkommer i mandatet som Stortingets administrasjon har utarbeidet for en ekstern gjennomgang av Stortingets ordning med pendlerboliger.

Presidentskapet har godkjent forslaget til mandat, som ble overlevert fra Stortingets direktør Marianne Andreassen tidligere denne uken.

Stortingspresident Tone W. Trøen (H).

Gjennomgangen kommer som følge av Aftenpostens avsløringer av at flere politikere har tjent godt på Stortingets pendlerbolig-ordning.

Vi har også avdekket at Stortingets administrasjon kan ha feiltolket skattereglene i over 20 år. Det gjør at både enkeltpolitikere og Stortinget selv nå risikerer baksmell på skatten.

Først besluttet administrasjonen at advokatfirmaet Grette skulle se på de skattemessige sidene av ordningen.

Så sa stortingspresident Tone W. Trøen at det også skulle være en generell gjennomgang av reglene og vilkårene for pendlerleilighetene. Men uten at det var avklart om den skulle gjøres internt, eller om det skulle gjøres eksternt og uavhengig.

Et flertall av partiene på Stortinget tok overfor Aftenposten til orde for at granskingen må være ekstern og uavhengig. Slik ble det også.

To eksterne gjennomganger i høst

Nå er mandatet klart. Men det er ikke avgjort hvem som får oppdraget eller når det skal sluttføres. Hvem det blir, avgjøres om kort tid, får Aftenposten opplyst.

Dermed vil det i høst pågå to eksterne gjennomganger av ulike forhold ved pendlerbolig-ordningen.

Her er noen av kulepunktene i mandatet:

 • Om koblingen til «folkeregistrering» eller «faktisk bosatt» adresse er hensiktsmessig, eller om det finnes bedre alternativer.
 • Om eierskap og/eller tilgang til bolig i nærheten av Stortinget skal innebære at man ikke har rett på pendlerbolig.
 • Om det bør være adgang til å la andre bo i pendlerboligen i kortere eller lengre tid, for eksempel voksne barn.
 • Om avstandskravet på 40 km i kjørelengde fra Stortinget fortsatt er et rimelig kriterium.

I dag kan representanter som bor i Drammen, Asker, Jessheim og Lillestrøm få gratis pendlerleilighet, fordi avstanden til Stortinget så vidt er over 40 kilometer.

For mange andre som bor på disse stedene, er dette helt normal reisevei, som ikke gir gratis goder.

Stortingets direktør Marianne Andreassen.

Ny ordning: Ikke for raus, ikke for stram

Ifølge mandatet er formålet med den eksterne gjennomgangen å få regler som «best mulig» samsvarer med intensjonen bak ordningen med pendlerboliger.

Det fremgår også av mandatet at de som bor så langt unna Stortinget at det er «nødvendig å ha en sekundærbolig nærmere Oslo», skal ha tilgang på pendlerbolig.

I teksten som følger mandatet, pekes det på at «stortingsrepresentantene er i mange ulike livssituasjoner og kan ha forskjellige former for tilknytning til bolig både på hjemstedet og i Oslo-området».

Ordningen for pendlerboliger «bør derfor utformes slik at den fanger opp reelle pendlerbehov, men uten at den blir for raus eller stram».

Gjennomgangen skal ta høyde for «særlige behov og hensyn som gjør seg gjeldende for personer som er valgt til å gjøre tjeneste i landets nasjonalforsamling».

Samtidig skal dette vurderes opp mot hva som er vanlig praksis overfor ordinære arbeidstagere som må pendle på grunn av jobb.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Stortingets pendlerboliger