NHO beklager. LO aksepterer og gjenopptar samarbeidet.

NHO-sjef Ole Erik Almlid legger seg langflat. Fredag ettermiddag ringte han og beklaget lekkasjer overfor LO-leder Peggy Hessen Følsvik som aksepterer beklagelsen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik krevde beklagelse og avklaringer fra NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det er svært ubehagelig at mine samtaler med LO-lederen blir gjengitt i media, skriver Almlid i en epost til Aftenposten ved 1600-tiden.

Den kom etter at LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk ut og sa at det «er særdeles ubehagelig at jeg skal lese om en konfidensiell samtale mellom meg og NHO-sjefen. Det er veldig problematisk».

– Det er ikke overraskende at vi snakker med hverandre under store konflikter. Men det gjør meg skikkelig opprørt å lese om det i avisene i dagene etter, sa hun.

Bakgrunnen er en reportasje i VG torsdag som omhandler streiken i prosessindustrien. LO-forbundet Industri Energi gikk til streik for å få større innflytelse over de lokale oppgjørene gjennom blant annet aksjonsrett.

Streikene rammet industrigiganter som Hydro, Alcoa, Boliden og Elkem og ble avblåst onsdag.

I reportasjen i VG forteller leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri om hvordan motparten, leder Frode Alfheim i Industri Energi, handlet og opptrådte. Og om samtaler Alfheim og LO-lederen hadde under den ti dager lange konflikten.

Det lekkes også om alvorlige og fortrolige samtaler mellom NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik under streiken.

Krevde oppvask

Et par timer tidligere på fredagen gikk LO-lederen hardt ut og avlyste alt samarbeid med NHO . Årsaken var lekkasjer fra fortrolige samtaler og signaler om økt bruk av lockout.

– Vi lar være å møte NHO og har kansellert et utspill vi skulle hatt om klima i dag. Her må det bli en oppvask og avklaringer før jeg kan opptre med NHO-sjefen slik dette er blitt, sa LO-lederen.

Hun forventet også at «NHO rydder opp internt slik at vi kan ha gjensidig tillit og fortrolighet partene imellom».

– Vi må kunne snakke sammen og møtes uten å måtte lese om alt som har skjedd og og alt som er blitt sagt i avisen dagen etter. Det vil som regel bare være den ene sidens versjon, og det er sjelden hele sannheten, mener Hessen Følsvik.

– Jeg beklager at det er skapt et inntrykk av at NHO skal bruke mer lockout fremover. NHO har ikke endret syn på bruk av lockout, og terskelen for å bruke kampmidler i arbeidslivet skal fortsatt være høy, svarer Almlid.

Han vil ikke svare på om det blir en intern oppvask i NHO:

– Når det gjelder interne prosesser, tar vi det internt, svarer Almlid.

Etter beklagelsen fra Almlid, sier Hessen Følsvik at «hun velger å tolke det Ole Erik Almlid sier som en klargjøring av at NHO ikke vil gå bort fra den samarbeidslinjen vi har i norsk arbeidsliv».

– Vi håndterer konflikter på en ryddig måte og i tråd med arbeidslivets regler. Men vi forsøker å unngå dem, sier hun.

– Uhørt

Almlids beklagelse er samtidig en kraftig korreks til Stein Lier-Hansen som står frem som VGs hovedkilde.

I VG-reportasjen kommer også NHO-toppene med signaler om økt bruk av lockout fremover. LO-lederen krevde svar og beklagelse fra NHO-sjefen:

– Det er helt uhørt at en representant for NHO varsler ny strid samme dag som en vanskelig og vond streik er over. Vi leser også som om NHO varsler ny linje og at de i større grad skal bruke lockout i tiden fremover. Det er alvorlig, sa hun.

Lockout er arbeidsgivernes motsvar til streik. Et lovlig virkemiddel der arbeidsgiversiden kan stenge arbeidstakere ute fra arbeidsplassen i en arbeidskonflikt.

LO-lederen ville ha svar på:

– Er dette en ny linje fra NHO? Almlid må avklare om NHO har til hensikt å heve konfliktnivået i arbeidslivet fremover eller om det kommer fra en enkelt person i NHO, sier hun.

LO vurderte om de skulle trekke seg fra en paneldebatt i Stavanger mandag under olje- og energikonferansen ONS. Der skal etter planen LO-leder Peggy Hessen Følsvik delta i et panel med statsminister Jonas Gahr Støre, Høyre-leder Erna Solberg og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Gjennom flere år har LO- og NHO-toppene rost samarbeidet opp i skyene. Men NHO-toppenes lekkasjer gjorde at partnerskapet fredag sank ned mot frysepunktet.

Riksmekleren reagerer

Riksmegler Mats Ruland har også reagert på NHOs opptreden. Han innkalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid til et fortrolig møte fredag formiddag. Ingen av deltagerne vil si noe om møtet.

– Hvis NHO seriøst mener de skal heve konfliktnivået i tarifforhandlinger fremover, og bruke lockout som vi nesten ikke har sett siden det ulykksalige i 1986 – det var jo ikke akkurat vellykket – da har vi en stor utfordring, slutter LO-lederen.

Lockouten i 1986 rammet 102.000 LO-organiserte arbeidstakere. Konflikten førte til at daværende sjef i Norsk Arbeidsgiverforening måtte gå av.

– Tar LO på alvor

– Vi tar LOs reaksjon på alvor. Det må være gjensidig tillit mellom LO og NHO, og det ligger et ansvar på meg som NHO-leder å bidra til det, svarer Amlid.

Han viser til at LO og NHO har i mange år samarbeidet tett om å løse de viktige oppgavene i samfunnet. Også de gangene de har vært uenige.

– For at partssamarbeidet i Norge skal fungere fremover, trenger vi både formelle og uformelle møteplasser. Vi skal gjøre vårt for at samarbeidet fortsatt skal være preget av tillit og gjensidig respekt, sier han.

Almlid presiserer at «NHO har ikke endret syn på bruk av lockout».

– Dette er et lovlig virkemiddel, men terskelen for å bruke kampmidler i arbeidslivet skal fortsatt være høy. Derfor er lockout noe vi sjelden bruker, og vi har alltid en grundig saksbehandling i forkant. Slik er det og skal det fortsatt være, skriver Almlid i en e-post.

Aftenposten har kontaktet Norsk Industri for å få en kommentar fra Stein Lier-Hansen. Han var ikke tilgjengelig for kommentar.