Fellesforbundet: Støre-regjeringen skal utrede alternativ til EØS-avtalen

Rødts leder Bjørnar Moxnes anklager Ap og Sp for å vingle i synet på EØS-avtalen. Fellesforbundets leder Jørn Eggum vil også at en rødgrønn regjering skal utrede alternativ til EØS-avtalen.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, som er LOs største i privat sektor, ønsker en «bred utredning» også om alternativ til EØS-avtalen.

– Vi frykter at Ap og Sp vil svikte fagbevegelsens krav når det gjelder EØS-avtalen, sier Bjørnar Moxnes.

Han mener at både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum viser tydelige tegn på å vingle i EØS-saken:

– Ap og Sp må forplikte seg til å følge opp Fellesforbundets krav om å utrede alternativer til EØS og LO-kongressens krav om at tariffavtaler og norsk lov i arbeidslivet skal ha forrang over EØS-avtalen, krever Moxnes.

Forbundsleder Jørn Eggum ønsker også en utredning om utmelding av EØS:

– Vi ønsker en bred utredning som viser hvilke muligheter og begrensninger som ligger der, både med dagens EØS-avtale og med andre tilknytningsformer, det være seg handelsavtaler eller EU-medlemskap, skriver Eggum i en e-post.

Kritiske miljø i LO

Tunge miljø innenfor industri, verft, transport og bygg- og anlegg er kritiske til EØS-avtalen. Fellesforbundets landsmøte vedtok i fjor etter hard kamp et kompromiss om å utrede blant annet et alternativ til EØS-avtalen.

«Fellesforbundet må derfor kreve at det gjennomføres en offentlig utredning om disse punktene, og som også viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa», heter det i vedtaket.

Rødt frykter at Ap og Sp ikke vil følge opp vedtaket. Moxnes viser til Støres svar til VG nylig:

– Ap står fullt og helt bak EØS-avtalen, og har gjort det klart at regjeringsansvar for oss legger EØS-avtalen til grunn. Vi har ikke behov for å utrede alternativ til en avtale vi mener er god for Norge, sa Støre.

– Støre avviser kravet fra Fellesforbundet som vil ha en utredning av alternativer til EØS, mener Moxnes.

– Rødt seiler under falskt flagg

Aftenposten har stilt Ap-leder Jonas Gahr Støre følgende spørsmål:

– Vil en Støre-regjering utrede alternativ til dagens EØS-avtale, og hvorfor eventuelt hvorfor ikke?

Fra Aps valgkampsentral har vi mottatt følgende svar fra sentralstyremedlem Anniken Huitfeldt:

«Rødt seiler under falskt flagg. Vi har meget god dialog med Fellesforbundet om EØS-avtalen. Rødt fikk ikke støtte for sitt syn om å si opp avtalen på Fellesforundets landsmøte.»

– Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum viker unna i EØS- spørsmålet, sier Rødts Bjørnar Moxnes.

– Verdens beste arbeidsliv

Jørn Eggum sier at «Norge skal ha verdens beste arbeidsliv og den beste markedsadgangen.»

– Det er utgangspunktet for Fellesforbundets Europa-politikk. Vårt krav om en utredning av EØS-avtalen handler om å klargjøre hvilket handlingsrom vi har til å skape dette arbeidslivet.

– Fellesforbundets medlemmer erfarer både de positive og negative konsekvensene av å være omfattet av EØS-avtalen. Vi må få satt en stopper for de mest negative utslagene, som sosial dumping, og samtidig sikre markedsadgang for norsk eksportrettet industri, sier han.

Eggum sier at «ikke noen er i tvil om at Ap er sterk tilhengere av EØS-avtalen.»

– Samtidig tror jeg alle de rødgrønne står seg godt på å hente mer kunnskap om både handlingsrommet i dagens avtale og hva andre alternativer innebærer. Alle sidene tjener på en mer opplyst debatt, mener han.

– Vedum viker unna

Moxnes stoler heller ikke på Sp i kampen mot EØS. Tidligere gikk de inn for å si opp EØS-avtalen. Nå vil partiet «reforhandle» og forbedre EØS-avtalen. I flere debatter de siste ukene har Vedum ikke svart klart ja eller nei på om partiet er mot EØS-avtalen.

– Vedum viker unna i EØS- spørsmålet. Sp sender nå signaler om at de har myket opp EØS-formuleringen. Vedum har begynt å gå på defensiven mot Støre og statsminister Erna Solberg.

– Det som må til er å si opp EØS-avtalen for å beskytte norsk arbeidsliv, sier Moxnes.

Rødt mener at «en rekke saker viser at EU fratar oss kontroll over utviklingen i norsk arbeidsliv». Partiet krever at et nytt flertall må stå opp mot EU i arbeidslivspolitikken gjennom å:

  • Beskytte norske byggeplasser mot bemanningsbyråene.
  • Beskytte norsk luftfart og arbeidsvilkårene der mot skurkeselskaper.
  • Sikre arbeidsvilkårene i transport og hindre livsfarlige vogntog.
  • Hindre irreversibel privatisering av norsk jernbane.
  • Sikre norske verft og leverandørindustrien fortrinnsrett på oppdrag ved anbud.

Klart flertall for EØS-avtalen

Gjennom mange år har meningsmålinger vist stort flertall i folket for å beholde EØS-avtalen.

Moxnes peker i stedet på en fersk undersøkelse fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi). Her er folk er spurt om hva de ville stemt i en folkeavstemning om norsk deltagelse i EØS-avtalen.

44 prosent svarer at de ville stemt for, mens 32 prosent svarer at de ville stemt mot. I 2019 svarte 68 prosent at de ville stemt for EØS-avtalen.

– Jeg tror at stadig flere ser de negative konsekvensene av EØS for arbeidslivet og nasjonal suverenitet. De tre partiene har vært i regjering før, og da var det like mye EØS-tilpasning som med en borgerlig regjering. En ny regjering må ta tak i LO-kongressens krav og ta tilbake kontrollen over arbeidslivet, sier han.