Politikk

Forvirring rundt hasteinnkalling til Stortinget

Høyre vil ha raskt svar fra regjeringen om hvorfor Norge ikke har hentet skadede ukrainske soldater. Men det skal være uklart hvilken statsråd som har ansvar.

Høyre ba om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skulle møte i Stortinget for å forklare hvorfor det drøyer med å hente skadede ukrainske soldater. Men det er uvisst om det faller inn under hennes ansvarsområde.
  • NTB

Høyre ba tirsdag om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) måtte hasteinnkalles. Stortingets forretningsorden åpner for dette, og Stortingets presidentskap skal ha etterkommet anmodningen, opplyser Høyre overfor NTB.

Det skal imidlertid ha oppstått uklarhet om hvem som er konstitusjonelt ansvarlig, opplyser kilder i Høyre.

– Kjerkol ansvarlig

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener det må være feil å rette anmodningen til justisministeren. Etter det hun forstår, er det helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) som har ansvaret.

– Høyres ønske om en redegjørelse er oversendt regjeringen, og de får vurdere saken videre. Ønsket om en redegjørelse må rettes til den statsråd som er konstitusjonelt ansvarlig for denne saken. Så vidt jeg kjenner til, er det helseministeren, sier Marit Arnstad til NTB.

Høyre ønsker uansett at Stortinget får raskt svar. De ber om at statsråden må komme og orientere innen møtets slutt tirsdag – trolig i 20-tiden.

– Dette handler om å redde hardt skadede ukrainske sårede. Da kan vi ikke vente lenger. Sendrektigheten tar liv, sier Høyres justispolitiske talsmann Sveinung Stensland.

Høyre: Pinlig

Det er pinlig at regjeringen ikke har klart å følge opp bedre, mener han.

– Norge skal være et land å regne med. Skadede ukrainske soldater trenger vår hjelp, og jeg kan ikke begripe hvorfor regjeringen ikke jobber hardere og raskere med å svare på anmodningene om bistand, sier han.

Det var 23. april at Norge første gang ble bedt om å yte bistand gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Deretter kom det tre nye forespørsler i mai.

Les mer om

  1. Krigen i Ukraina
  2. Stortinget
  3. Emilie Enger Mehl (Sp)