Politikk

Flere fylkestopper i Venstre åpner nå døren til Ap

– Det er ikke noe helligbrøde å samarbeide med Ap. Vi må søke det samarbeidet som gir mest uttelling, sier Gunhild Berge Stang, fylkesleder i Sogn og Fjordane.

 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist
Venstre-politikere åpner døra for samarbeid med Jonas Gahr Støre etter budsjettkaos og irritasjon over Sylvi Listhaugs retorikk om flyktninger.

Hun er en av flere fylkesledere i Venstre som advarer eget parti mot å binde seg til høyresiden etter 2017.

Erfaringene etter tre års samarbeid med en Høyre/Frp-regjering har ført flere fylkesledere i Venstre i tenkeboksen. Ikke alle er lystne på noen ny samarbeidsavtale. Flere sier rett ut at Venstre ikke bør gjøre som sist: å utelukke et samarbeid med Ap.

Det er spesielt tre ting som trekkes frem av Venstre-politikere som er misfornøyd med status quo:

 • Høstens «bilpakke-ultimatum» fra Høyre og Frp.
 • Nyorientering i synet på vern av Lofoten og Vesterålen i deler av LO og Ap.
 • Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs retorikk i flyktning- og asylpolitikken.

Listhaugs retorikk – en belastning

Selv om klimapolitikk og det grønne skatteskiftet har vært «den store saken» den siste uken, er det flere som trekker frem Listhaugs retorikk som en minst like viktig årsak til at samarbeidet med Frp er blitt anstrengt.

Sylvi Listhaug

– Det er veldig, veldig, veldig vanskelig for Venstre å stå oppreist som samarbeidsparti når Listhaug-retorikken utgjør en så viktig del av politikken på asyl og flyktningfeltet, sier Anja Johansen, fylkesleder i Nordland. Hun mener Listhaugs retorikk «ikke hører hjemme i et inkluderende og anstendig samfunn.»

– Det er en belastning å holdes ansvarlig for å holde et parti ved makten som snakker så brutalt og nedlatende om andre mennesker, sier Johansen.

– Rett og slett usmakelig

Også fylkesleder Leif Gøran Wasskog nevner at det er en «belastning lokalt å kunne forsvare samarbeid med Listhaug».

Likelydende budskap kommer fra fylkesleder Gunhild Berge Stang i Sogn og Fjordane.

– Listhaugs innvandrerjakt med TV-team på slep er rett og slett usmakelig. Hva slags menneskesyn er det som ligger bak et slikt stunt? spør hun.

Interessant å se hva Ap kan tilby

Hverken Stang, Johansen eller Wasskog mener Venstre bør holde døren mot Ap stengt etter neste valg.

– Når vi kunne samarbeide med Frp, burde vi kunne samarbeide med Ap, sier Johansen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre

– Det er ikke noe helligbrøde å samarbeide med Ap. Vi må søke det samarbeidet som gir mest uttelling. Så får vi se, sier Stang som legger til at det er «interessant å se på hva Ap kan tilby».

Wasskog mener Venstre bør ta en evaluering av samarbeidsavtalen og se om partiet «vil gå videre eller om Ap kan være en partner».

– Vi har fått til en del i budsjettet. Likevel må vi som lite parti vurdere andre muligheter og ikke male oss inn i et hjørne. Det ligger forhandlingsmakt i å holde dører åpne, sier han.

Håper Ap er på glid om Lofoten/Vesterålen

Flere av Venstres fylkesledere håper Ap er på glid i synet på vern av sårbare havområder.

– Jeg aner en endring i Ap, knyttet til Lofoten og Vesterålen. Kanskje er det modernisering av Ap det vi nå ser. Jeg synes det er interessant å se hvilket Ap vi får med Jonas Gahr Støre som leder, sier fylkesleder Maren Hersleth Holsen i Østfold.

Selv om hun påpeker at hun «enn så lenge tror det er mest å hente der vi er», tar hun til orde for å «se an» hvem Venstre bør samarbeide med etter neste valg.

Hun understreker at den beste politikken ligger i et samarbeid mellom Høyre, KrF og Venstre.

Frp er en utfordring

– Men vi har sett hvor vanskelig det er å ha med Frp i et slikt samarbeid, sier Holsen.

Lignende budskap kommer fra Erik Hørlück Berg, leder i Buskerud Venstre.

– Vi gikk til valg på blågrønt. Men Frp er en utfordring, sier han.

Berg mener Venstre nå må «ha et åpent sinn og bruke de erfaringene vi har».

– Foreløpig vil jeg si at vi som sentrumsparti må kunne forhandle begge veier, men jeg har trøbbel både med SV og Frp, sier han.

Ønsker H, Venstre og KrF-regjering

Venstre gikk i 2013 til valg på å «få etablert en ny grønn, borgerlig regjering.».

Det er fortsett bred enighet blant fylkeslederne om at Venstres førstevalg - Plan A - er en regjering med Venstre, Høyre og KrF.

Det alternativet ble det ikke noe av etter siste stortingsvalg. Høyre og Frp sitter i mindretallsregjering, støttet av Venstre og KrF via en samarbeidsavtale.

Ikke ferdigtenkt om samarbeidsavtale

Få fylkesledere gir et tydelig svar på om Venstre eventuelt bør fortsette med en slik avtale etter 2017-valget.

– Det kan jeg ikke svare på nå. Jeg håper på et trepartisamarbeid mellom Høyre, Venstre og KrF, sier Solveig Schytz, leder i Akershus Venstre.

– Hvis det skulle bli en ny Høyre/Frp-regjering, så er det ikke sikkert vi igjen skal gå for en samarbeidsavtale, sier fylkesleder i Nord-Trøndelag, stortingsrepresentant André N. Skjeldstad.

Fylkesleder Torunn Sandvand i Agder Venstre er enda mer skeptisk.

– Jeg ser vanskelig for meg at vi skal inngå noe samarbeid med Frp, sier hun.

Fylkesleder i Hedmark, Sjur Skjøvesland, «ser ikke bort fra» at det kan bli en ny avtale. Det gjør heller ikke Ole Betten i Møre og Romsdal – hvis det blir et tydeligere miljø- og klimastempel på den.

Espen Ophaug, Oslo Venstre, synes det er litt for tidlig å ha en bastant mening om en eventuell ny samarbeidsavtale.

– Men den må i så fall være mer omfattende og detaljert enn den nåværende.

Les mer om

 1. Jonas Gahr Støre
 2. Venstre (V)
 3. Stortingsvalg
 4. Sylvi Listhaug
 5. Arbeiderpartiet (Ap)
 6. Statsbudsjettet