Politikk

Presidentskapets skriftlige svar vil avgjøre Thommessens skjebne

Hva slags skriftlig svar stortingspresident Olemic Thommessen og presidentskapet gir til Stortingets kontrollkomité, avgjør skjebnen hans. Det sier flere medlemmer av komiteen.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud

– Jeg vil bestemt avvise at vi har holdt dokumenter unna Stortinget eller brutt Stortingets forretningsorden.

Det sier stortingspresident Olemic Thommessen fredag – etter å ha mottatt et svært kritisk brev fra Stortingets kontroll og konstitusjonskomité.

I et intervju med Aftenposten gir stortingspresidenten inntrykk av at han ikke skjønner kritikken fra en samlet kontrollkomité.

Kritisk brev med mange spørsmål

Denne kompliserte saken dreier seg kort oppsummert av følgende:

1. En samlet kontroll- og konstitusjonskomité har sendt et omfattende brev til Stortingets presidentskap med tydelig kritisk undertone.

Brevet inneholder en rekke spørsmål knyttet til et utvalg som skulle evaluere Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).

2. Oppsummert dreier spørsmålene seg om to hovedtemaer. Via spørsmålene indikerer komiteen at:

a. presidentskapet motarbeidet et ønske fra dem om et utvidet mandat for EOS-utvalget. (Om å sikre demokratisk kontroll av fremmede staters overvåking av norske borgere.)

b. presidentskapet har skjult en langvarig uenighet om hvorvidt Stortingets presidentskap kunne frita medlemmene av EOS-utvalget for en lovpålagt taushetsplikt når det snakket med medlemmer av Evalueringsutvalget.

Uenigheten var så stor at EØS-utvalget ifølge brevet til slutt benyttet seg av en særskilt nødløsning for å varsle Stortinget.

 • Hysj-granskerne fryktet at 20 års tillit kunne bli ødelagt. Derfor var EOS-utvalget opptatt av formelt riktig fritak fra taushetsplikten.

EOS-utvalget ledes av tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer (V). Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Avventer skriftlige svar

Selv om Thommessen nå har uttalt seg om saken og stilt seg uforstående til mye av kritikken, vil hverken Martin Kolberg (Ap), Abid Raja (V), Hans Fredrik Grøvan (KrF) eller Gjermund Hagesæter (Frp) komme med noen substansielle kommentarer om Thommessen før han og presidentskapet har gitt komiteen skriftlig svar på alle de spørsmålene de har sendt.

– Hvor alvorlig er denne saken for Stortingspresidenten?

– Det vil fremtiden vise. Svarene vi får tilbake og den videre utvikling vil avgjøre dette, sier Hagesæter, som påpeker at brevet komiteen har sendt er «krassere enn det som er vanlig internt i Stortinget.»

 • Les også Harald Stanghelle:
Les også

«Kontrollkomiteens brev til stortingspresidenten er sprengstoff»

Lundteigen: ikke hørt om noe så alvorlig etter krigen

– Jeg forholder meg bare til de svar komiteen vil få fra presidentskapet og ikke til uttalelser i mediene i en så alvorlig sak, sier Martin Kolberg.

– Hvor alvorlig er saken for Stortingspresidenten?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg gjentar at jeg avventer presidentskapets svar, sier han.

Høyres Michael Tetzschner (H) sier det var med et visst ubehag komiteen sendte brevet, mens Per Olaf Lundteigen (Sp) uttalte til Dagbladet at han ikke har «hørt om noe så alvorlig etter krigen».

Kritikken av «ukultur» rammer også Stortingets direktør

Flere kilder i komiteen gir uttrykk for at brevet er et oppgjør med en «ukultur som har utviklet seg over tid». Noen forteller om oppmagasinert irritasjon over at «presidentskapet har tatt seg til rette» og «opptrådt utenfor boken.»

Flere gir under hånden tydelig uttrykk for at Stortingets direktør Ida Børresen har sin del av skylden for det som har skjedd, og antyder at det har gått «prestisje i lovforståelsen» hos henne.

I brevet nevnes konkret uenighet og forsøk på tilnærming «som ikke førte frem» mellom Eldbjørg Løwer, leder av EOS-utvalget, og Børresen.

«Komiteen ser at denne kontakten var den endelige årsaken til at EOS-utvalget måtte gå utenom administrasjonen og presidentskapet og henvende seg til Stortinget,» sies det i brevet.

Men uansett hva slags rolle Børresen har hatt, og uansett om dette er «en kompetansekonflikt» uten politiske føringer, er det presidentskapet som har det øverste ansvaret.

Børresen opplyser til Aftenposten, via en pressekontakt, at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Må legge seg flat

Flere medlemmer av kontrollkomiteen antyder i ulike ordelag at Presidentskapets medlemmer må legge seg flate for at saken ikke skal utvikle seg til en svært alvorlig konflikt mellom Stortingets president og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Det sies at hvis presidentskapet lar seg binde opp av administrasjonens prestisje knyttet til juridiske fortolkninger, kan det ende opp med en «veldig vanskelig situasjon».

En annen kilde mener denne saken og Stortingets byggesak med store overskridelser, uansett er så alvorlig at Olemic Thommessen risikerer ikke å bli gjenvalgt som stortingspresident.

Les mer om

 1. Martin Kolberg
 2. Michael Tetzschner
 3. Olemic Thommessen
 4. Etterretning
 5. Stortinget
 6. Overvåking
 7. Taushetsplikt

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Får sviende kritikk etter byggeskandale

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Kontrollkomiteen med kraftig skrape mot presidentskapet

 3. POLITIKK
  Publisert:

  DN: Stortingspresidenten vil beklage to punkter, men avvise ett.

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Stortinget ber Riksrevisjonen granske Stortingets eget byggeprosjekt

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Disse seks spørsmålene vil ikke stortingspresidenten svare direkte på

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Stortingspresidenten avviser all kritikk