Fredag ettermiddag går partileder Audun Lysbakken på talerstolen for å forsøke å oppildne SVs landsmøte på Gardermoen. Her er det dystre bakteppet:

1) Krisetall i Aftenpostens mars-måling

Aftenpostens ferske meningsmåling gir en solid kalddusj for deltagerne på SVs landsmøte på Gardermoen som åpner fredag.

SV ender på 3,0 prosent — det dårligste resultatet på målingene fra Respons siden april i fjor. Om denne målingen ble valgresultatet hadde SV fått bare én representant på Stortinget. Partileder Audun Lysbakken hadde røket ut.

2) Under sperregrensen i 12 måneder

Det er ikke bare i Aftenpostens partibarometer SV gjør det svakt. I februar endte snittet i alle mediers målinger på 3,9 prosent. Det gjør februar 2015 til den 12. måneden på rad der SV ligger under sperregrensen på snittet av meningsmålinger, viser en utregning valgforsker Bernt Aardal har gjort. Sist gang partiet hadde et snitt over sperregrensen var i februar 2014.

Aftenpostens målinger for januar og februar viste at SV så vidt karret seg så vidt over sperregrensen, men i mars var partiet altså godt under den viktige grensen.

3) SV sliter i kommune-Norge

Kommunevalget i 2011 ga SV bare 4,1 prosent — en betydelig nedgang sammenlignet med valget fire år tidligere. Dette bidro til at SV de siste fire årene bare har hatt

«hånden på rattet» i form av ordføreren i tre småkommuner: Tynset i Hedmark, Vinje i Telemark og Gamvik i Finnmark.

Grafen viser at SV er representert i bare litt over halvparten av Norges kommunestyrer.

I hele 159 kommuner består SVs gruppe av én eneste representant.

I mange kommuner sliter SV nå med å få engasjert nok lokale kandidater til å stille en liste til årets kommunestyrevalg før fristen går ut i mars.

4) Har stupt blant de unge velgerne

SV har tradisjonelt stått svært sterkt blant de yngste velgerne. Ved de siste valgene har partiets oppslutning sunket kraftig hos førstegangsvelgerne og andre yngre velgere, viser valgundersøkelser.

Også ved de siste skolevalgene som arrangeres på videregående skoler i forkant av stortings— og lokalvalg har SVs oppslutning rast.

Mens SVs oppslutning blant førstegangsvelgerne fortsatt ligger grovt regnet dobbelt så høyt som blant de øvrige velgerne, har skoleungdommene vendt SV ryggen i enda større grad. Grafen over viser at elever i videregående ved valgene i 2011 og 2013 ikke stemte SV særlig mye oftere enn velgerne i det ordinære valget.

5) ...Men SV er fortsatt av de «yngste» partiene

Selvom SV har mistet mange unge velgere de siste årene, er SV fortsatt et partiene med yngst snittvelgere, viser valgundersøkelsen fra 2013.

Grafen viser at SV har de nest yngste velgerne (43,7 år) av partiene som er representert på Stortinget, bare slått av Miljøpartiet De Grønne (39, 8 år). KrFs velgere er eldst, med en snittalder på over 50 år.

6) Kvinnene er SVs beste venn

Audun Lysbakken og hans parti har mest draget på unge kvinner, og minst på middelaldrende menn, viser denne grafen:

Blant kvinnene synker SVs oppslutning jo eldre velgerne blir. Blant menn er oppslutningen også størst blant de yngste. Men etter en kraftig knekk hos mennene på 40-49 år, øker oppslutningen igjen når mennene passerer denne alderen.

7) Her endte de tidligere SV-velgerne i 2013

Fra 2009 til stortingsvalget i 2013 mistet SV en tredjedel av velgerne sine. Denne grafen viser hva som skjedde med dem:

Bare 22 prosent av de som stemte SV i 2009 stemte samme parti fire år senere. Hele 41 prosent av SV-velgerne fra 2009 endte hos Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet i 2013.

Valgforsker Bernt Aardal, som er ansvarlig for valgundersøkelsen fra 2013, tar forbehold om at gruppen som er intervjuet som stemte SV i 2009 er liten. Feilmarginene knyttet til denne delen av undersøkelsen er derfor store.

8) SV er partiet med de minst lojale velgerne

Grafen under oppsummerer noe av SVs hovedproblem:

Partiet var ved sist valg det partiet med aller lavest «velgerlojalitet». Dette er et valgforskerord for hvor gode partiene er til å få velgere som stemmer på dem ved et valg til å velge det samme partiet også ved neste valg.

Mer folkelig sagt: SV lekker som en sil.