Politikk

Tiltaler stortingsrepresentanter for pensjonsjuks

De tidligere stortingsrepresentantene Anders Talleraas (H) og Magnus Stangeland (Sp) tiltales i pensjonsjuks-saken.

De tidligere stortingsrepresentantene Anders Talleraas (t.h.) og Magnus Stangeland tilltales i pensjonsjuks-saken. Foto: AFTENPOSTEN

  • Elisabeth Rodum

Det opplyser Talleraas’ forsvarer, advokat Bjørn Stordrange, til TV 2.

– Jeg kan bekrefte at det er tatt ut tiltale mot min klient. Han er tiltalt for grovt uaktsomt bedrageri, sier Stordrange.

Kanalen får også bekreftet at også Magnus Stangeland er tiltalt for det samme. De to fikk forkynt tiltalten fredag formiddag.

Det er Riksadvokaten som har tatt beslutningen om å tiltale de to tidligere stortingspolitikerne på bakgrunn av etterforskningen til Økokrim.

Første gang

Spørsmålet er om de to som tiltales har søkt om og mottatt pensjonsutbetalinger fra Stortinget, uten å ha krav på disse utbetalingene. Hvis de skulle bli dømt for trygdesvindel, kan de risikere ubetinget fengsel.

Økokrim mener Talleraas har mottatt 2,6 millioner kroner for mye i pensjon, mens beløpet for Stangeland er 536.000 kroner , melder NRK.no.

Ifølge NRK.no er det første gang tidligere stortingsrepresentanter er tiltalt for lovbrudd knyttet til stortingsvirksomhet.

Begge har hele tiden hevdet at de ikke har gjort noe galt, og at de hadde sjekket med Stortinget at dette var innenfor regelverket.

Opprinnelig innledet Økokrim, i februar i fjor, etterforskning av seks tidligere representanter. Bare en måned senere ble det opplyst at sakene mot tre av disse, Tore Austad (H) og de tidligere statsministrene Kjell Magne Bondevik (KrF) og Gro Harlem Brundtland (Ap), var blitt henlagt.

Revisjonsrapport

I en rapport som ble oversendt Stortinget for to år siden, konkluderte Riksrevisjonen med at seks tidligere representanter hadde mottatt uberettigede pensjonsutbetalinger. De seks var Talleraas, Stangeland, Austad, Bondevik og Ap-politikerne Erik Dalheim og Thorbjørn Berntsen. To andre avgåtte representanter ble også nevnt i rapporten, uten at den kom med noen konklusjon.

I kjølvannet av disse påstandene nedsatte Stortinget et eget granskingsutvalg ledet av jusprofessor Asbjørn Kjønstad. Da det fremla sin rapport i januar i fjor ble Dalheim og Berntsen frikjent. Utvalget mente imidlertid at Brundtland og Gulbrandsen, samt Talleraas, Stangeland, Austad og Bondevik, ikke hadde oppfylt vilkårene for pensjon i hele perioden de hadde mottatt slike utbetalinger.

Kjønstad-utvalget kom for øvrig med saftig kritikk av Riksrevisjonen for å ha presentert alt for bastante konklusjoner om at seks navngitte representanter hadde mottatt uberettiget stortingspensjon.

Klausul om 75-årsregel

Bakgrunnen for bråket om stortingspensjonene, er at man kan få pensjon dersom summen av alder og tjenestetid på Stortinget er 75 år. Dermed ble det mulig for noen å oppnå stortingspensjon mens man fortsatt var i svært arbeidsfør alder.

Loven om pensjonsordning for stortingsrepresentanter inneholder samtidig en klausul om at 75-årsregelen ikke gjelder dersom vedkommende «har eller får tilsvarende inntektsgivende arbeid».

Denne klausulen ble tolket slik at vedkommende kunne motta pensjon så lenge inntekten fra annet arbeid ikke oversteg pensjonsinntekten. En annen tolkning var at kravet om «inntektsgivende arbeid» ikke omfattet inntekt fra styreverv o.l., og annen, mer tilfeldig inntekt.

Les også:

Les også

  1. Politikere risikerer fengsel

  2. <span style="font-size:90%">Vil tiltale politikere for trygdebedrageri</span>

  3. Riksadvokaten tar pensjonssaken

  4. Flere enn disse kan bli etterforsket

  5. Økokrim starter etterforskning av &laquo;pensjonssaken&raquo;

  6. Mener flere eks-statsråder har fått ulovlig pensjon

  7. - Fjern ordningen

Les mer om

  1. Politikk