Rusreformen: Mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffes

Besittelse og bruk av mindre mengder narkotika bør ikke lenger straffeforfølges, mener regjeringen, som foreslår straffefrie terskler for narkotiske stoffer.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby presenterte fredag regjeringens forslag til rusreform.
  • NTB
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (t.h.) i samtale med leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen (i midten) og leder i RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Kenneth Arctander Johansen (t.v.).

– Jeg tok feil, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Fredag la en tidvis rørt Høie fram regjeringens mye rusreform sammen med Venstre-leder Guri Melby. I reformen går regjeringen inn for å folk som blir tatt med ulovlige rusmidler, få plikt til å møte opp for en kommunal rådgivende enhet i stedet for å straffes med bøter og fengsel.

Der vil personene bli fulgt opp og få informasjon om risiko og helseskader ved narkotikabruk. De vil også få tilbud om hjelp til å håndtere rusproblemene sine.

I 20 år kjempet Høie mot avkriminalisering, men i 2016 snudde han.

– Personer som har rusproblemer, har blitt stigmatisert og straffeforfulgt lenge nok. De har blitt truet, jaget og ydmyket. Det er på høy tid at vi bytter ut straff med hjelp, sier Høie.

Rammet sosialt skjevt

Venstre har kjempet for en avkriminalisering i mange år, og rusreformen blir omtalt som partiets viktigste gjennomslag i regjeringsforhandlingene. Venstre-leder Guri Melby sier at mange års straffregime ikke har fungert, og at dagens system har rammet sosial skjevt.

– Det rammer ungdommer som allerede har det vanskelig i langt større grad enn andre, sier Venstre-lederen til NTB.

Hun omtaler den nye reformen som historisk, og sier at det nesten føles uvirkelig å legge fram forslaget etter mange års kamp.

– Vi er stolt over å legge fram en rusreform som gir hjelp, ikke straff. Dette er en seier for fornuft, kunnskap og verdighet for folk som sliter. Dette blir Norges viktigste sosiale reform på mange tiår. Som Venstre-leder er jeg stolt over at vår kamp for en bedre ruspolitikk de siste tjue årene blir en realitet, sier hun.

Blant annet foreslår regjeringen en maksgrense på besittelse av 2 gram når det gjelder heroin, kokain og amfetamin. Cannabis får en straffefri terskelverdi på 10 gram, mens MDMA, som er det aktive stoffet i ecstasy, får 0,5 gram.

Samtidig er Melby og Høie klare på at grensene ikke er fasitsvar, og at de kan bli justert senere dersom det viser seg at det er hensiktsmessig.

Fortsatt ulovlig med narkotika

Det vil fortsatt være ulovlig med bruk og besittelse av narkotika. Men mindre mengder til eget bruk skal altså ikke lenger straffes, foreslår regjeringen.

Det gjelder både bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring.

– Vi skal gi hjelp, behandling og oppfølging. Straff bidrar til stigmatisering og sosial utstøting. Mange tør heller ikke be om hjelp for problemene sine i frykt for å bli straffet. Nå senker vi terskelen for å få hjelp og gi hjelp, sier Høie.

Blir man tatt med en straffefri mengde narkotika, vil man bli fratatt stoffet. Man vil få pålegg fra politiet om å møte i en kommunal rådgivende enhet, som skal bli etablert i kommunene rundt om i landet.

Dette oppmøtet er obligatorisk. Mindreårige skal som regel innkalles med sine foreldre.

KrF ber Stortinget om å endre reformen

KrF har vært kritiske til den nye reformen. Torsdag gikk KrFs statsråder ut i VG og ba Stortinget om hjelp til å endre den.

– Dette er ikke vår rusreform. Det ligger fra Granavolden, og derfor legges det fram i Stortinget i morgen. Men jeg har et håp om at når Stortinget jobber med saken, så innser de det alvoret som faktisk ligger i å ha mildere straff eller bortfall av straff, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

KrF vil likevel stemme for reformen fordi den er en del av regjeringsplattformen.

– Er det illojalt av KrF å gå ut på denne måten, Melby?

– Det får være deres valg hvordan de håndterer sine nederlag. Vi har valgt en annen strategi så langt i regjeringen. I dag viser hva man oppnår ved å sitte i regjering. Ja, du går på nederlag, men det gjør du fordi du mener at sakene du vinner er viktigere, sier Venstre-lederen til NTB.

Hun sier at hun har snakket med Ropstad om VG-utspillet.

– De har lov til å flagge sine primærstandpunkt, men jeg forventer at KrF ikke gjør noe som bidrar til at vi ikke får flertall for dette i Stortinget.