Politikk

- Folk skal merke lukten av nylagt asfalt

Dersom de rødgrønne blir gjenvalgt, lover de hard satsing på samferdsel de neste ti årene.

Arbeiderpartileder Jens Stoltenberg, SV-leder Kristin Halvorsen (t.h.) og Sp-leder Liv Signe Navarsete på vei til pressekonferansen i Oslo tirsdag.
  • Tale Lind
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Jens Stoltenberg (AP), Kristin Halvorsen (SV) og Liv Signe Navarsete (SP) la i dag fram syv punkter som utgjør regjeringens veivalg foran det de tror blir fire nye år i regjeringskontorene.

Roser samarbeidet

— Først og fremst vil jeg si at vi går til valg sammen, og satser på fortsatt flertallsregjering. Vi er uenige på visse punkter, men vi kommer ikke til å stille hverandre ultimatum. Vi kommer til å løse uenighetene på andre måter, sier Jens Stoltenberg.

Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet roser også regjeringspartienes evne til å finne løsninger.

— Vi er det eneste partiet i regjeringen som har erfaring med å samarbeide med andre partier enn de rødgrønne. Og denne regjeringen har gitt rom for å føre Sp-politikk i mye større grad enn i andre konstellasjoner vi har vært i, sier Navarsete.

På pressekonferansen har de lagt fram et dokument bestående av sju punkter som vil være viktig for de rødgrønne dersom de får fornyet tillit i regjeringskontorene.

Nylagt asfalt

Ett av de viktige punktene er økt satsning på samferdsel. De rødgrønne vil øke de statlige bevilgningene med 100 millarder kroner i løpet av en tiårsperiode.

Dette skal gå til forbedring av veier, jernbaner og samferdsel til sjøs.

- Vi har fått til en fantastisk satsning i siste stortingsperiode. Det var ikke mye tro på det for fire år siden. Men folk kjenner en forskjell, og folk skal merke lukten av nylagt asfalt i løpet av de neste årene også, sier Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet.

Stoltenberg, Halvorsen og Navarsete var svært opptatte av å understreke at en rødgrønn regjering vil føre landet inn på en helt annen vei enn ett borgerlig regjeringsalternativ vil gjøre.

- Vi er best på miljø

Stoltenberg påpekte at en borgerlig regjering med Høyre og Frp vil gå hardt inn for å senke skattene, noe som vil gi mindre midler til fellesskapet, hevder han.

- Når de foreslår å fjerne formueskatten, betyr det 12 milliarder i tapte inntekter for fellesskapet. Høyre og FrP må fortelle hvor skal de akter å ta disse milliardene fra. Sist gang kuttet de arbeidsledighetstrygden, og de underfinansierte kommunene. Det ble mindre til velferd fordi de brukte så mye til skattelettelser, sier Stoltenberg.

Statsministeren fokuserte også på at en rødgrønn regjering vil jobbe hardere i klimasaken enn en Høyre og Frp-regjering.

— Klimakonferansen i København senere i år vil bli særdeles viktig. Norge må der være en pådriver for en forpliktende avtale om reduksjon i klimagassene, og det vil en flertallsregjering med tydelig klimapolitikk være bedre egnet til enn en mørkeblå regjering der Frp vil spille en rolle, sier Stoltenberg.

Og får støtte fra finansminister Kristin Halvorsen.

- Det utgjør en stor forskjell om vi sender en rutinert og anerkjent klimaforkjemper Erik Solheim enn Frps Per sandberg til København. Frp vil ikke engang offentliggjøre hva slags miljømessige mål de har før etter valget. Det sier litt, sier Halvorsen.

"Høyre-eksperimenter"

Skole var som vanlig et viktig punkt for de rødgrønne, og Kristin Halvorsen advarer mot hva som kan skje med våre utdanningsinstitusjoner dersom Høyre og Fremskrittspartiet får for mye tillit hos velgerne 14. september.

- Jeg har vært og besøkt ulike skoler før skoleferien startet, og snakket med både lærere og elever. Og jeg hørte ikke én person som ropte på mer privatisering i skolen, ei heller på flere rangeringslister av ulike slag som Høyre ønsker seg. Det er ingen tid for å drive Høyre-eksperimenter med ungene våre, sier Halvorsen.

- Krisen er ikke over

Finanskrisen var også et tema på pressekonferansen der de rødgrønne redegjorde for sine veivalg. De mener finanskrisen kan komme til å øke i styrke dersom Høyre og Frp kommer i regjeringsposisjon etter valget.

- Arbeidsledigheten vokser svakere nå, og ingen regjeringer i Europa har gjort mer for å begrense finanskrisen enn oss. Men krisen er ikke over, og vi vil ikke gi oss før vi får presset ledigheten tilbake. Dette blir en hovedsak for oss, og her ser vi også forskjell i forhold til våre politiske motstandere. En regjering med Høyre og Frp vil gi utrygghet og uforutsigbarhet i samfunnet, og det er det siste landet vårt trenger nå, sier Stoltenberg.

Se også: Slik ville Stortinget blitt, om valget var i dag

Regjeringens syv punkter:

Ekstra oljevern i sør

Statsminister Jens Stoltenberg benyttet også anledningen til å si noen ord om oljekatastrofen etter Full City-forliset i Langesund.

— Dette er en alvorlig miljøulykke som rammer veldig mange, og vi følger dette svært tett. Jeg vil sammen med fiskeriministeren dra ned dit i ettermiddag. Der vil vi framsette tiltak som regjeringen vil legge fram for å hindre at slike ulykker skjer i framtida, sier Stoltenberg.

- Vi vil også gå til anskaffelse av et ekstra slepefartøy i sør. Dette vil legges ut på anbud. Oljevernberedskapen har vi allerede styrket i nord, og nå blir det også styrket i sør, sier Stoltenberg.

Saken oppdateres kontinuerlig

Les mer om

  1. Politikk