Nå kan det bli slutt på at private får kjøpe militært utstyr

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vil skjerpe ytterligere reglene for salg av forsvarsmateriell. Endringene vil i praksis hindre salg av større militært utstyr til private.

Dersom du har førerkort klasse B, har det vært mulig å kjøpe militære beltevogner brukt og kjøre dem på offentlig vei. Det kan det bli slutt på.

– Salg av lisenspliktig materiell til utlandet skal fortrinnsvis kun gjennomføres til godkjente nasjoners myndigheter og aktører som er myndighetsgodkjente i mottakerlandet, sa Eriksen Søreide i Stortinget torsdag.

Alle slike salg til utlandet vil fortsatt kreve Forsvarsdepartementets godkjenning. Hensikten er å sikre økt kontroll med hvem som kjøper utrangert utstyr.

– Det gir samtidig mulighet for å avhende materiell til særlig egnede formål, som for eksempel internasjonale hjelpeorganisasjoner, sier Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hun redegjorde for de skjerpede kravene da Stortinget behandlet saken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Forsvarets avhending av brukt og utrangert militært materiell.

Sluttbruk

Eriksen Søreide vurderer også stans i alt auksjonssalg av for eksempel lastevogner, beltevogner og større fartøyer.

– Dette vil bidra til nødvendig kontroll av bruk og sluttbruk av slikt materiell, sier statsråden.

Samlet vil regulering av lisenspliktig materiell til utlandet og stans i auksjonssalg kunne stramme inn muligheten for salg av utstyr til private aktører, også i utlandet, ifølge forsvarsministeren.

Hun har dessuten besluttet at alt fremtidig salg av materiell gjennom megler skal godkjennes av Forsvarsdepartementet i hvert enkelt tilfelle.

– Jeg har også besluttet at alle salg i Norge til utenlandske aktører skal behandles som salg til utlandet, sier Eriksen Søreide.

Hun tar også til orde for at informasjon om salg av materiell til private aktører kan bli offentliggjort.

Koster penger

Samtidig gjorde Eriksen Søreide Stortinget oppmerksom på at redusert salg av materiell vil føre til lavere inntekter fra salg og høyere utgifter til lagring og destruksjon.

Det vil igjen kunne føre til at Forsvaret sitter igjen med mindre penger til sin operative virksomhet, advarer hun.

– Rammene for en innstramming i salg av materiell vil bli nærmere konkretisert gjennom budsjettprosessen til høsten, sier statsråden.

Dagbladet har avslørt at norsk forsvarsmateriell har havnet hos paramilitære i Vest-Afrika og i autoritære Eritrea. Dette fikk kontrollkomiteen til å åpne sak.

– Grov systemsvikt

Systemsvikt, ukultur og mangelfull internkontroll og saksbehandling var bare noen av de kritiske merknadene Forsvaret fikk i Stortinget. Kritikken rammet også forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Det er vanskelig å finne et passende ord for den tilliten forsvarssjefen har etter denne saken, sa Venstres Abid Raja.

– Det som virkelig er alvorlig, er at det synes som om Forsvaret holder informasjon ikke bare unna offentligheten, men også unna forsvarsministeren, mente Aps Gunvor Eldegard.

KrFs Hans Fredrik Grøvan mener saken avdekker grov systemsvikt og ukultur i Forsvaret.

– Forsvarets egne kontrollrutiner har ikke fanget opp regelbruddene. Saksbehandlingen har vært mangelfull, og Forsvarets håndtering har vært kritikkverdig.