Dette er de fem viktigste punktene fra statsbudsjettet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kutter i oljepengene, men drar inn 44 milliarder mer i skatt. Den største regningen går til næringslivet.

Vedum på vei inn til Stortinget torsdag morgen. Der la han frem et statsbudsjett med store endringer i skattene.

Regjeringen kutter i bruken av oljepenger, men strammer kraftig inn for næringslivet.

Dårligere tider gir dårligere råd, men Vedum har fortsatt penger til sine egne politiske hjertebarn. Også i år får distriktene mer.

Regningen går til næringslivet og til folk med høye formue og høye lønninger.

– Vi skal redusere forskjellene, ikke øke dem. Vi foreslår derfor et budsjett som er sterkt omfordelende, sier Vedum.

1. Skattesmell for næringslivet

Totalt foreslår regjeringen å øke skattene og avgiftene med 44,8 milliarder kroner. Næringslivet betaler det aller meste.

31,2 milliarder kroner skal tas fra næringer med «ekstraordinære høye overskudd».

Det gjelder både strømprodusenter og oppdrettsnæringen.

Dermed øker Støre-regjeringen skattene og avgiftene mer enn det Rødt foreslo i sitt alternative budsjett for 2022.

I sitt siste skatteforslag foreslo Rødt å øke skattenivået med 41,2 milliarder kroner.

Samtidig øker både utbytteskatten og formuesskatten. Også arbeidsgiveravgiften skal opp for ansatte som tjener mer enn 750.000.

2. Men lavere skatt for «vanlige folk».

Regjeringen vil gi skattelette til dem med lønninger under 750.000 kroner. Det er gruppe regjeringen har omtalt som «vanlige folk».

– Vi skal redusere forskjellene, ikke øke dem. Vi foreslår derfor et budsjett som er sterkt omfordelende, sier Vedum.

– De som nå sliter med å få endene til å møtes trenger skattelette, ikke skatteøkning. De som har mye og tjener mye, må bidra mer, sier finansministeren.

Han opplyste at samlet skattelette for lavtlønte blir på 4,5 milliarder kroner. For en person med 550.000 kroner i lønn – altså gjennomsnittet i Norge – betyr det 3900 kr mindre i skatt neste år.

De med høye lønninger må samtidig betale mer. Til sammen må folk med inntekter over 750.000 i året betale tre milliarder mer i skatt.

3. Mer til distriktene, spesielt i Nord-Norge

Regjeringen foreslår gratis barnehage for alle med barn i Finnmark og Nord-Troms. Det utgjør like under 6000 kroner i måneden for en familie med to barn i barnehagen.

Folk i denne delen av landet kan også få slettet dobbelt så mye av studielånet sitt, fra 10 til 20 prosent.

Regjeringen går også inn for halverte fergepriser. Øysamfunn uten fastlandsforbindelse skal få gratis ferge. Det kan øyboere spare flere titusen kroner på, ifølge Vedum.

Redningsberedskapen i Nord-Norge skal også styrkes. Det betyr blant annet å videreføre arbeidet med å skaffe nye redningshelikoptre og øke grunnbemanningen på Hovedredningssentralen.

Vedum skal også bruke 412,7 millioner kroner på fiber til grisgrendte strøk.

4. Kutt i oljepengene

Vedum kutter i oljepengene med 18 milliarder kroner. Det er et kutt på 5 prosent.

– Dette budsjettet handler om å bidra til økt trygghet for vanlige folks hverdagsøkonomi. Det viktigste da, det er å kutte i oljepengebruken, sier Vedum.

Regjeringen begrunner kuttet med økte renter og høy prisvekst.

– Med lavere oljepengebruk bidrar vi til å få kontroll på den høye prisveksten, sier han.

Opposisjonen er likevel ikke overbevist. Både Høyre-leder Erna Solberg og Venstres Sveinung Rotevatn stiller i dag spørsmålstegn ved fortellingen om at budsjettet er et krisebudsjett.

– Stramt?, skriver Solberg på Twitter.

Frykten er at statsbudsjettet bidrar til å presse rentene opp enda mer, dersom det ikke er stramt nok.

På ett år har renten økt med hele 2,25 prosentpoeng. Det er riktignok opp fra et absolutt bunnivå. Under koronapandemien hadde Norges Bank en styringsrente på 0. Regjeringen er likevel redd for å presse renten lenger opp enn nødvendig.

– Renteøkninger slår rett inn i lommeboken til folk. Nå har vi hatt renteøkninger som er kraftigere enn vi har sett på flere tiår, sier Vedum.

Les også

Les mer her: Disse kuttene gjør regjeringen

5. Flere folk i Forsvaret

– Det er krig i Europa. VI legger frem et budsjett for økt trygghet og nasjonal kontroll. Vi øker forsvarsbudsjettet med 6,8 milliarder kroner, sier Vedum.

Justert for prisøkning øker regjeringen forsvarsbudsjettet med 7,8 prosent, eller rundt 4,5 milliarder kroner.

Pengene skal gå til flere ansatte og flere studenter på Forsvarets skoler, melder regjeringen. Heimevernet skal styrkes, det samme skal sjøforsvaret. Forsvarets skip skal seile mer.

Samtidig skal ammunisjonslagrene fylles opp.