Politikk

Bane Nor-sjefen: – Etterslepet på norsk jernbane vil øke

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Bane Nord-sjef Gorm Frimannslund da sommerens arbeider rundt Oslo S var i mål.

Satsing på riksveier får skryt. Men det varsles at forfallet på jernbanen vil øke. Og MDG hevder at det blir dyrere å reise kollektivt hvis 2018-budsjettet vedtas.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • Olav Eggesvik
    Journalist

I begynnelsen av juni slo Bane Nord-sjef Gorm Frimannslund alarm gjennom Aftenposten at etterslep på vedlikehold av jernbane igjen kan komme til å øke.

– I dag er vedlikeholdsetterslepet på jernbanen anslått til 17. mrd. kroner. I stedet for å krympe, slik Regjeringen lover, kan beløpet øke til 25 mrd. de kommende seks år, sa Frimannslund.

Nå fastslår han at det ikke kommer nok penger i statsbudsjettet for 2018.

– Det er lagt opp til en økning i fornyelsen, som er positivt. Mye går i riktig retning. Men det kommer ikke så mye at vi unngår en økning i vedlikeholdsetterslepet, sier Frimannslund til Aftenposten.

Også NSB-sjefen er skeptisk til vedlikeholdssiden:

– Bekymringen er at det blir satset for lite på vedlikehold, med en betydelig økning i vedlikeholdsetterslepet. Dermed risikerer kundene ytterligere forsinkelser i hverdagen, sier Geir Isaksen.

  • KRISEMØTE ETTER STUP I PUNKTLIGHET: NSB-sjef Geir Isaken har krevet, og fått, et krisemøte med Bane Nor om forsinkelser på jernbanen. Østfoldbanen har tapt 130.000 passasjerer i år, delvis grunnet dette.

Ifølge interesseorganisasjonen For Jernbane skyldes reduksjonen i jernbaneinvesteringer at planlegging av nye etapper ligger på etterskudd. Konsekvensene av dette er at motorveistrekninger som bygges delvis parallelt med jernbanestrekningene blir ferdig lenge før, og får et konkuransefortrinn, mener leder Kjell Erik Onsrud.

Sverre Myrli er Arbeiderpartiets mann på jernbane.

Ap: Flere på kontor, store kutt for sykkelveier

– Flere folk på kontor, mens det ser ut til å bli mindre folk på selve sporet, sier samferdselspolitisk talsmann for Ap, Sverre Myrli.

– Det er uforståelig at regjeringen kutter stort til gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet, havner og bredbåndsutbygging, skriver Myrli til Aftenposten.

– Kombinert med økt moms på kollektivtrafikk, blir dette et lite fremtidsrettet samferdselsbudsjett – et svakt budsjett for klima og miljø, hevder han.

Han får følge av Syklistenes landsforening, som hevder at satsingen på sykkel halveres, med budsjettet.

– Dette gir ingen kraft i arbeidet for å nå målet om å få langt flere til å velge sykkel som transportmiddel, mener foreningen.

Om vei sier Sverre Myrli:

– For statens veiselskap Nye Veier ser det bra ut. Mens bevilgningene til andre veier dårlig, i realiteten ser det ut til å være kutt.

Frykter dyrere kollektivbilletter

Nasjonal talsperson Une Bastholm i Miljøpartiet de grønne.

Neste år foreslår Regjeringen å øke laveste sats på moms fra 10 til 12 prosent. Det kan gi dyrere billetter når du reiser kollektivt.

– Det mest alvorlige i dette statsbudsjettet er at regjeringen øker momsen på kollektivtransport. For mange blir det dyrere å reise med buss, tog og T-bane for mange, skriver nasjonal talsperson i MDG, Une Aina Bastholm, i en pressemelding.

Hvor stor prisøkningen faktisk blir er avhengig av hvor mye kollektivselskapene blir kompensert for dette av stat og kommune. I budsjettet står det at det er «tatt hensyn til kompensasjon (...) til inngåtte offentlige avtaler om kjøp av persontransporttjenester».

MDG mener det ikke gir noen garanti for at alle deler av landet vil bli fullt ut kompensert.

– Da regjeringen gjorde det samme i fjor, tapte Oslo 23 millioner kroner på dette. Det er trist at regjeringen kutter i gulrøttene som skal få folk til å velge mer miljøvennlig, skriver Bastholm.

Sammen med Oslopakke 3-penger og den vanlige prisjusteringen kan kollektivreisende få et prissjokk.

Fornøyd veisjef, men summer under nødvendig gjennomsnitt

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier seg fornøyd med budsjettet.

– Det øker med 357 millioner, en drøy prosent over 2017-budsjettet. Dette er et solid riksveibudsjett. Vi holder trykket på pågående veianlegg og arbeidet med å sikre tunnelene, sier han.

Men, 37,7 mrd. kroner totalt er under gjennomsnittet for nødvendig årlig bevilgning om man ser Nasjonal transportplan-årene 2018–2023 under ett.

NAF: Bra til riksveier – for lite til fylkesveier

– Regjeringen innfrir når det gjelder norske riksveier, sier NAFs kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

– Men fylkesveiene får for lite denne gangen også, sier hun.

– Trafikksikkerhetstiltak, som bygging av midtrekkverk, vil få om lag 50 millioner mindre av en pott på ca. 500 millioner. Dette er en betydelig nedgang, sier Sagedal i en pressemelding.

Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, mener det er fornuftig at Regjeringen såpass tydelig har prioritert samferdsel i budsjettet.

Les mer om

  1. Statsbudsjettet