Fem ting å ta med seg fra da Solberg ble stilt til veggs om beredskapen

Opposisjonen er fortsatt frustrert over hemmeligholdet til Erna Solberg og Regjeringen etter tirsdagens utspørring om norsk beredskap.

Erna Solberg var på plass i kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag.

Statsministeren måtte tirsdag svare for svakhetene i beredskapen, som ble avslørt av Riksrevisjonen i fjor høst.

Her er fem punkter om det som kom frem:

1. Opposisjonen – og Riksrevisjonen – er frustrert over hemmelighold

Høringen på Stortinget ble tidvis ganske uklar og springende tirsdag, siden partene ikke kan gå i detalj om hva Riksrevisjonen har pekt på i sin kritikk.

Forsvarsdepartementet har nemlig insistert på at rapporten skal være gradert, altså unntatt offentligheten.

Det lengste man på regjeringshold har strukket seg, er å be om et omskrevet sammendrag, men det nekter Riksrevisjonen. Det vil nemlig «svekke alvorligheten i saken».

– Det er et stort demokratisk problem, sa komitéleder Martin Kolberg om hemmeligholdet etter høringen.

2. Regjeringen forsvarer seg med stor bedring fra et «øyeblikksbilde»

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vedgår at arbeidet med terrorsikring ikke ble gjort innenfor fristene. Også justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) erkjenner at Regjeringen ikke har kommet langt nok, og at situasjonen er alvorlig.

De bedyrer imidlertid at de kritikkverdige forholdene er fra et øyeblikksbilde, og sier både de omtalte problemene og helheten nå bedre.

3. Erna Solberg sier Regjeringen ikke visste om problemene

Regjeringen stolte på Politidirektoratets forsikringer om at objektsikringen var i orden og kjente ikke til problemene, sier Solberg.

– Regjeringen var jo ikke klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fikk Riksrevisjonens rapport og fikk status på det. Det var da man først så at det lå dårligere an.

Dette ble omtalt som «sensasjonelt» av Arbeiderpartiets Martin Kolberg, som mener dette vitner om manglende oversikt.

4. Statsministeren anklages for å sparke nedover

Erna Solberg pekte på en feilaktig rapport fra politiet i 2015, som sentral i den manglende forståelsen av problemene.

– Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, svarte Solberg.

Kolberg mener statsministeren sparker nedover.

– Det er egentlig noe man aldri gjør: Å skylde på underliggende etater.

5. Flere vil fortsette oppvasken bak lukkede dører

Venstres Abid Raja er klar allerede på at komiteen også bør ha en lukket høring der den graderte rapporten kan diskuteres fritt. Komitéleder Martin Kolberg sier han ikke har konkludert, men tror det kan være nødvendig.

– Jeg tror det har rykket mye nærmere nettopp fordi det er spørsmål som det er helt nødvendig at vi gjennomgår, sier han til NTB.

Komiteen vil trolig om en uke bestemme om det blir en lukket høring.