Politikk

Saken om Moria-barna er utsatt i Stortinget – regjeringen regner med løsning

Stortingets kommunalkomité har utsatt behandlingen av spørsmålet om å hente barn fra Moria-leiren i to uker.

Jon Engen-Helgheim (Frp) mener Høyre er i ferd med å snu i saken om barn fra Moria-leiren.
  • Alf Ole Ask
    Journalist
  • Thomas Spence
    Journalist

Det er regjeringen som ønsker en utsettelse, fordi det jobbes med en europeisk løsning for flyktningene i leirene i Hellas.

Høyres Ove Trellevik sier til Aftenposten at det skal være et ministermøte i EU fredag, og at man regner med å vite om en slik løsning kommer på plass da. Derfor ønsker man ikke å behandle saken nå, men vente på at EUs justisministre møtes fredag. På det møtet deltar justisminister Monica Mæland.

Saksordfører i saken er Jon Engen-Helgheim (Frp) som sier at han er overrasket over Høyre.

– Dersom partiet vil endre kurs og hentet hjem flyktninger fra leirene i Hellas, så får de stå for det. Det blir ingen europeisk enighet og da vil det å hente hjem flyktninger fra Hellas være i strid med Granavolden-erklæringen, sier han.

I Granavolden-erklæringen står det at «regjeringen støtter i utgangspunktet planer om et forpliktende europeisk kvotesystem som gir en permanent fordelingsmekanisme mellom alle europeiske land.»

Komiteen skulle avgitt sin innstilling 7. mai og saken skulle vært behandlet i Stortinget 12. mai. Nå skal innstillingen etter planen avgis innen den 19. mai og saken behandles av Stortinget 26. mai.

SVs forslag

Det er SV som har fremmet et forslag som lyder:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart ta initiativ til en avtale med Hellas om å ta imot et tilsvarende antall asylsøkere for saksbehandling i Norge som under tidligere relokaliseringsmekanisme (1 500 personer). Barn på flukt alene og andre særlig sårbare prioriteres.»

Dette forslaget er det ikke flertall for. I regjeringen er Venstre og KrF for å hente hjem barn fra leiren, mens regjeringens støtteparti Frp er imot.

Høyre er dermed mellom barken og veden og har hele tiden ønsket seg en europeisk løsning, som ikke har været mulig å få til. Grunnen er stor sprik i EU.

  • Les saken: Presset mot regjeringen øker i spørsmålet om flyktningbarna

– Jeg skjønner at det har vært et stort press mot regjeringen og at de forsøker å finne en løsning, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant fra SV til TV2, som først omtalte saken.

Hun er leder i Stortingets kommunalkomité og står bak av ett av to forslag om å evakuere barn.

Ap eget forslag

Ap ønsker at Norge øker sin andel kvoteflyktninger fra 3000 til 3500 personer. I tillegg vil Ap foreslå at Norge går i dialog med FN om å vurdere hvem som har størst beskyttelsesbehov, og om de som er i leirene i Hellas er blant disse.

Situasjonen til særlig barna i flyktningleirene er kritisk, og det har lenge vært en omfattende debatt om denne saken i offentligheten. Der ikke minst Ap har vært under sterkt press fra egne rekker og fra andre på venstresiden.

Les mer om

  1. Hellas
  2. Ove Trellevik