Politikk

SSB-forskere fikk munnkurv om alternativ koronastrategi

Fire forskere fra Statistisk sentralbyrå fikk beskjed fra ledelsen om at de ikke fikk uttale seg offentlig om en alternativ analyse av koronautbruddet i Norge.

Erling Holmøy er en av SSB-forskerne som skrev en alternativ analyse av koronautbruddet i Norge. Forskningsnotatet ble skrevet av de fire forskerne som privatpersoner.
  • NTB

Analysen fra Erling Holmøy, Geir H.M. Bjertnes, Roger Hammersland og Birger Strøm i SSB tidlig i april tilsa at det var bedre med kortvarige strenge tiltak for å spare liv og skåne økonomien heller enn en åpnere strategi. Konklusjonen i notatet, som var skrevet av dem som privatpersoner, var motsatt av anbefalingene fra Helsedirektoratets ekspertutvalg, som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden, skriver Klassekampen.

Forskerne mente analysen deres var viktig som innspill til regjeringens arbeid med å legge en koronastrategi og publiserte den på et nettforum for uavhengige økonomer. Holmøy informerte forskningsledelsen i SSB om notatet og at pressen ville ha forskerne til å stille til intervjuer.

Les også

Ekspertgruppe: Koronatiltakene koster økonomien 24 milliarder kroner pr. måned

– Vanskelig å skille forsker og privatperson

Klassekampen har sett e-poster der SSBs forskningsleder Brita Bye skriver at analysen ser ut som et SSB-produkt, at den kan se ut som en lekkasje fra Holdenutvalget, og at omtalen av analysen er «uheldig for arbeidsmiljøet ved forskningsavdelingen». Hun svarer at det ikke er greit for SSB at forskerne stiller opp til debatt i NRK, og slik blir det.

Bye skriver til avisen at hun ikke nektet noen å uttale seg. Hun skriver imidlertid at «risikoen for at mediene og publikum vil ha problemer med å skille hva som er SSB-arbeid og arbeid forskere har gjort som privatpersoner» øker om det legges frem arbeid som er tett opptil SSB-leveranser.

Les også

  1. Avskiltet SSB-forsker Erling Holmøy: – Jeg er sint

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. SSB
  3. Statistisk sentralbyrå
  4. Koronaviruset