Kallmyr om au pairen: Barna våre hadde flere plikter enn henne

Justisminister Jøran Kallmyr sier at han ryddet ut av oppvaskmaskinen tre ganger om dagen og garanterer at au pairen ikke gjorde husarbeid før hun hadde lov.

Justisminister Jøran Kallmyr sier at au pairen ikke vasket, ryddet, laget mat eller leverte barna før hun fikk levert den endelige søknaden.

På spørsmål om au pairen som bodde hos Kallmyr-familien med fire små barn (7,6 og tvillinger på 2 år) i seks uker, spiste, fikk lommepenger og var en fri gjest helt uten plikter, svarer Kallmyr:

– Barna våre hadde flere plikter enn henne.

Aftenposten avslørte onsdag at Utlendingsdirektoratet (UDI) mener justisminister Jøran Kallmyrs au pair har jobbet ulovlig i Norge. Hun måtte forlate Norge og er nå på Filippinene.

Striden står om hun utførte arbeidsoppgaver i hjemmet før hun leverte endelig søknad 12. oktober. UDI mener ja. Kallmyr sier at hun bare var en gjest uten plikter i perioden fra hun flyttet inn til hun leverte søknaden hos politiet.

– Hva er det vanlig at en gjest gjør?

– Hun tok sikkert av bordet etter seg. Det var ikke slik at hun hadde oss som tjenere.

– Men er det sannsynlig at hun ryddet av bordet for alle?

– Det er faktisk jeg som er oppvaskmaskinansvarlig i huset vårt. Så jeg vet, iallfall for min egen del, at jeg tok inn og ut av oppvaskmaskinen hver eneste dag, tre ganger om dagen.

Kallmyr: Hverken vasket eller leverte barna

– Når UDIs saksbehandler, vurderer de vel tøyvask, husvask, plenklipp etc. Gjorde hun noe av det?

– Nei. Det har hun ikke hatt som sin oppgave.

– Men det er ikke det samme som ikke å ha gjort det?

– Nei, som sagt, hun har ikke vasket hus, hun har ikke hatt noen oppgaver som helst. Vi har ikke bedt om noe som helst. Vi var fullstendig klar over at hun ikke kunne jobbe.

– Kan hun frivillig ha bidratt litt?

– Vi har ikke kontroll på hva hun har gjort på fritiden sin når vi ikke har vært hjemme.

– Hun har ikke levert i barnehageskole eller skole, ikke vasket hus eller klær, ikke laget mat, ikke utført barnepass om ettermiddagen?

– Nei.

– Hva gjorde hun da?

– Det er det vanskelig for meg å svare på, for vi var på arbeid. Det er jeg og min kone som har levert i barnehage og på skole - og hentet. Vi sitter ikke og kontroller au pairen vår.

– Laget hun ikke middag en gang? Ble det ikke gjort husarbeid mens dere var på jobb?

– Nei.

Jøran Kallmyr hevder at au pairen ikke gjorde husarbeid i den aktuelle perioden.

Advokaten må svare på UDIs påstander

– Hvor mye penger ga dere?

– Det er snakk om mindre beløp.

– UDI mener hun begynte å jobbe etter første uken hos dere?

– Det må jeg overlate til advokaten å svare på. De bygger på det som ble sagt i politiintervjuet, og jeg ikke var til stede. Det jeg kan si, er at hun aldri har sagt til politiet at hun har jobbet.

– Hun har gitt opplysninger som har gjort at UDI mener hun arbeidet før 12. oktober?

– Ja, UDI har lagt til grunn at det hun har gitt av opplysninger, er å betrakte som arbeid.

– Husker du så godt tilbake at du og din kone leverte ungene hver dag?

– Flere har levert ungene, for eksempel min mor og min kones mor, men au pairen har ikke levert dem i dette tidsrommet. (Før 12.10.)

– Du er jurist, justisminister og vertsfamilie. Hva synes du om innholdet i UDIs vedtak?

– Det vil jeg overlate til advokaten til au pairen å svare på fordi det er hun som er part i saken. Men jeg vil understreke at hun ikke har jobbet hos oss frem til 12. oktober. UDI har ikke tatt kontakt med oss for å høre vår versjon.

Jøran Kallmyr (t.v.) overtok som justisminister etter Jon Georg Dale 29. mars 2019.

– Ikke belastende å ha en gjest boende

Burde UDI kontaktet dere for å opplyse saken?

– Jeg tror vi skal overlate til advokaten å vurdere hvordan selve forvaltningssaken er. Jeg kommer i en vanskelig situasjon her som ansvarlig for UDI.

– Er det ikke belastende å ha en gjest boende så lenge, fra 22. august til 12. oktober, når man har fire små barn og begge i full jobb?

– Det er ikke belastende å ha en gjest hos oss. Det vil jeg ikke si, for hun er en meget trivelig person. Men så skal det sies at vi har gitt henne litt penger til hygieneting, busspenger, og hun fikk selvsagt mat og fikk spise middag med oss. Men hun har ikke hatt arbeidsoppgaver.

– Hun har vært der som gjest i påvente av politiintervjuet, og vi var fullstendig klar over hun ikke kunne jobbe før politiintervjuet.

Har din kone stått for kontakten og arbeidsgiveransvaret?

– I det praktiske er det min kone som har hatt oppfølgingen. Det er hun som har håndtert kontakten opp mot UDI og mot au pair-byrået. Men vi er sammen juridisk ansvarlige. Så det er ikke noen tvil om.

– Men i det daglige og praktiske?

– I det praktiske er det min kone som har hatt oppfølgingen.

Jøran Kallmyr er øverste ansvarlig for UDI.

– Kan det ha vært arbeid som du ikke har vært klar over?

– Nei, som sagt, det har vi avvist nå mange ganger.

– Din kone avviser også det?

– Når jeg sier vi, inkluderer det både meg selv og min kone.

– UDI har innført en strengere praksis og utviser flere. Rammes du nå av egen politikk?

– Det tror jeg det er for tidlig å si. Nå bør saken bli ferdig behandlet i UDI før vi gir noen vurdering av det. Det er først nå hennes stemme vil bli hørt i UDI. Det vil forhåpentlig bidra til å få oppklart saken.

– Vanlig prosedyre er at vertsfamilien settes på karantenetid og blir anmeldt?

– Det får vi ta når saken er ferdig behandlet i UDI. Vi mener hun ikke har arbeidet hos oss. Og jeg understreker at UDI hverken har fått vår eller au pairens versjon, slutter Kallmyr.