SV hopper av forhandlinger om krisehjelp til oljenæringen

SV valgte tirsdag å bryte forhandlingene med regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet om krisepakken for oljenæringen.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski

Det ble klart etter et forhandlingsmøte på Stortinget tirsdag kveld.

Forhandlingene fortsetter dermed uten SV frem mot fristen, som er torsdag.

– Vi kommer til å skrive våre merknader og stå på våre forslag, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til Aftenposten.

Oljebransjen er hardt rammet av svikt i etterspørselen og et kraftig prisfall på olje. Årsaken er nedstengning i en rekke land og bråstopp i økonomien som følge av virusutbruddet.

Ifølge regjeringen vil pakken bedre likviditeten i oljenæringen med opp mot 100 milliarder kroner.

Nytt forslag fra regjeringen

I lang tid har det pågått dragkamp på Stortinget om denne pakken som blant annet inneholder forslag om endrede avskrivningsordninger og økte friinntekter for næringen. Det er ikke minst størrelsen på friinntekten det er stor strid om.

Stortingets finanskomité fikk tirsdag kveld et nytt forslag fra regjeringen om oljeskatten. Det jobbes fortsatt med sikte på et bredest mulig forlik, men Sp, Ap og Frp har ønsket å gå lenger enn regjeringspartiene.

– Man skal dele ut masse penger uten å sikre at det blir en forpliktelser om skape arbeidsplasser i Norge eller nye grønne arbeidsplasser, sier Kaski.

Hun viser til at SV har sittet i forhandlingene lenge for å sikre at grønn og landbasert industri får bedre vilkår.

– Nå ser vi det motsatte, nemlig at oljeselskapene får bedre skattefordeler enn annen industri. Det kan ikke SV være med på, sier hun.