LO-medlemmene syntes Sp og MDGs saker var viktigst

LO-medlemmene mener at Ap har den beste politikken på de fleste områdene. Men de viktigste sakene i høstens valg – klima, bompenger og distriktene – mener medlemmene at MDG og Sp har den beste politikken.

Aps politikk var best på saker som ikke var viktige i valget, mener LO-medlemmene. Nå vil LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre løfte de klassiske sakene hvor Ap scorer best. Bildet er tatt under valgkampen i august 2019.
  • Thomas Spence

Det viser en spørreundersøkelse LO har foretatt blant medlemmene.

På spørsmål om hvilke saker som engasjerte mest i valgkampen, svarer LO-medlemmene:

  • Miljø/klima: 15 prosent
  • Bompenger: 13 prosent
  • Skole/utdanning/SFO: 9 prosent

Og på spørsmål om hvilket parti de mener er best til å løse utfordringene, lyder svarene:

  • Klima: 41 prosent svarer MDG. 11 prosent svarer Ap.
  • Bompenger: 17 prosent svarer Ap. 16 prosent svarer Frp.

Distriktspolitikken var også et viktig tema i høstens valg. Her svarer 52 prosent av LO-medlemmene at Sp har de beste løsningene. Bare 13 prosent svarer Ap.

– Ap tar beskjeden på alvor

Under LO Stats tradisjonelle konferanse på Gol onsdag, diskutere LO- og Ap-toppene det fagligpolitiske samarbeidet frem mot stortingsvalget i 2021.

– I alle de klassiske sakene som er viktigst for våre medlemmer, er det Ap som har best tillit til å løse utfordringene. Men i motsetning til valget i 2015, hvor Ap gjorde det godt, preget ikke disse sakene høstens valgkamp eller i 2017, kommenterer LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Han sier at Ap-ledelsen «har tatt beskjeden fra velgerne meget på alvor.»

På områder som arbeidsliv, eldreomsorg og sykehjem, helse og sykehus, styring av kommuner og skatter og avgifter, scorer Ap klart høyest.

– Maktet ikke Ap å fange opp og svare på valgets viktigste saker?

– Ap må være best og ha sterkt eierskap i alle saker. For et parti som skal ivareta vanlige arbeidsfolks interesser, må det være sånn at folk flest stoler på at Ap kan ta lederrollen, uansett hva slags sak som engasjerer.

Samtidig som Sp og Rødt får økende sympati blant LOs medlemmer, ligger det formelle fagligpolitiske samarbeidet med Ap fast.

– Vi har et formalisert samarbeid med Ap og det skal vi styrke. Så har vi alltid samtaler med alle partier om saker som er av betydning for våre medlemmer. Men ikke et fagligpolitisk samarbeide slik vi har med Ap.

Les også

Hjertesukk fra Aps Raymond Johansen: – Vi skal være akrobater og sirkushester. Dette taper Ap velgere på, sier han.

Vil punktere «myter» om at LO ikke ønsker endring

– Hva med MDG?

– Jeg har mandat til å jobbe for en Ap-ledet rødgrønn regjering. Ap har samarbeidet med dem i blant annet Oslo gjennom fire år har og det har gitt gode resultater. Men uavhengig av parti, vil jeg aldri sette godkjentstempel på en politikk som setter titusener av arbeidsplasser i fare, sier han.

Han ønsker nå å punktere det han kaller «myter om at fagbevegelsen ikke ønsker endring» og motarbeider klimaløsninger.

– LO skal lede an i klimaspørsmålet. Vi har rettferdige løsninger på klimakrisen. Vi jobber med dette i industrien hver dag. Vi må ikke late som om vi stenger olje og gassproduksjonen, så har vi løst klimaproblemene. Langt ifra.

– Her er investeringsbeslutninger fra staten på karbonfangst og lagring i 2020 helt avgjørende. Vi skal finne løsninger samtidig som vi skaper arbeidsplasser og kan eksportere klimaløsninger. Motstykket er omstilling uten sosial hensyn, slutter han.

Støre: Trenger ny visjon for offentlig sektor

Ap-leder Jonas Gahr Støre inviterte LO Stats tillitsvalgte til samarbeide om en «tillitsreform» i offentlig sektor.

– Vi trenger en ny visjon for offentlig sektor. Budskapet er nærhet tilbrukerne, og respekt for og samarbeid med dem jobber der, sier Støre.

En viktig del av reformen er å gravlegge regjeringens ABE-reform (Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen fra 2015 med flate, årlige kutt på 0,5–0,7 prosent av driftsbudsjettet i alle statlige etater).

– Vinner vi valget i 2021, er det slutt på det flate kuttet. Det er hodeløst å kutte like mye over alt. Det skjærer alle over en kam. Ostehøvelen passer på toppen av en ost, ikke på toppen av offentlig sektor, sier Ap-lederen, og fikk en svært forventet applaus fra salen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen takket øyeblikkelig ja til invitasjonen.

– Vi er glad for invitasjonen til en tillitsreform. Det skaper bedre tjenester, og det er vår måte å gjøre det på. Ikke gjennom kutt, sier LO-lederen.

– Takk, Jonas, for tydeligheten din i dag, sa Frank Oftebro fra Norsk Tjenestemannslag som en av flere.

Støre spøkte med at Gol-konferansen kanskje er innledningen på «en ny vår». Eller i det minste slutten på en mørk og kald høst.