Frp krever 500 millioner ekstra til Oslo universitetssykehus

–Jeg ønsker ikke at Oslos pasienter skal få lenger ventetid, sier ordførerkandidat Carl I. Hagen.

Ordførerkandidat Hagen mener sykehusfusjonen bør utsettes. FOTO: SCANPIX
  • Christiane Jordheim Larsen

– Jeg vil som ordførerkandidat i Oslo be Frps stortingsgruppe om å fremme forslag om en tilleggsbevilgning på 500 millioner kroner til Oslo Universitetssykehus (OUS). Det er det beløpet Siri Hatlen sa var nødvendig for at kuttene ikke skal gå ut over pasientene, sier Carl I. Hagen, Frps ordførerkandidat i Oslo, til Aftenposten.

**I formiddag redegjør helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om situasjonen ved Oslo universitetssykehus, noe

Les også

Vil ha helseministeren i Stortinget før sommeren

tidligere denne uken.**

Mener kuttene er uforsvarlige

Helseministeren møtte i Storting i dag. FOTO: SCANPIX

Både redegjørelsen og Hagens utspill kommer få dager etter at Siri Hatlen, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus gikk til det dramatiske skritt å trekke seg fra stillingen fordi hun oppfattet at hun ikke hadde styrets tillit.Styret ville ikke godta et overforbruk ved OUS på 500 millioner i år, til tross for at Hatlen har gitt klar beskjed om at hun mener det vil være uforsvarlig å kutte 500 millioner i årets budsjett. Bare de ansatte støttet hennes syn på situasjonen.

Mener ansatte trenger pusterom

I tillegg til ekstrabevilgningen ønsker Hagen ett års utsettelse av sammenslåingen mellom sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål, som til sammen utgjør Oslo universitetssykehus.

– Det har vært så mye uro. De 17.000 medarbeidere må få et pusterom. Derfor bør man utsette fusjonen med ett års tid ved å stoppe nedbemanningen, slik at de nå kan få arbeidsro til å ta seg av syke mennesker, sier han.

– Kaos ved avdelingene

Noe mer tid på fusjonen bør ikke være noe problem, mener han.

– Det har vært nevnt at fusjonen forutsetter investeringer og nye bygninger. Fusjonen lar seg ikke gjennomføre før man får bygningene. De bør få et års utsettelse, slik at dette blir bedre organisert enn det kaoset som det nå er ved de ulike avdelingene ved Universitetssykehuset, sier han.

Frp tar saken til Stortinget

Frps stortingsgruppe vil foreslå både ekstrabevilgning og utsettelse.

– Her trengs det mer penger. Frp mener omstillingsprosessen er ute av kontroll. Den må stilles i bero til de økonomiske rammene og øvrige tiltak er på plass for at endringer kan skje uten at det rammer pasientene. Det er meningsløst at man går inn for å redusere helsetilbudene når det står om lag 270000 mennesker står i sykehuskø, sier Frps nestleder Per Arne Olsen, som også sitter i Stortingets helse— og omsorgskomité.

Helseministeren: - Feil bilde

Helseminister Strøm Erichsen møtte i Stortinget fredag morgen, og hun hevdet mange har et feilaktig inntrykk av fusjonen.

- Det er skapt et bilde av at de utfordringer Oslo universitetssykehus står overfor er uoverkommelige. Det er et galt bilde, sier helseministreren ifølge NTB.

Hun påpekte samtidig at Oslo universitetssykehus (OUS) ikke har greid å redusere bemanningen i samsvar med det reduserte pasientgrunnlaget.

– Dette er årsaken til at sykehuset etter sammenslåingen sliter med å tilpasse driften og kostnadene til budsjettrammen for 2011, slo helseministeren fast i sin redegjørelse om OUS for Stortinget fredag.