Lagmannsretten forkastet mulla Krekars anke om utlevering til Italia

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra mulla Krekar, og dermed opprettholdes tingrettens avgjørelse om at han kan utleveres til Italia.

Mulla Krekar under tingrettens behandling av vilkårene for utlevering til Italia.

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, opplyser til NRK at avgjørelsen vil bli anket.

– Vi anker selvsagt dette til Høyesterett, sier forsvareren.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Frykter dødsstraff

Krekar frykter at en utlevering til Italia gjør at han kan utleveres videre til Irak og at han der risikerer dødsstraff. Det mente ikke Oslo tingrett, og lagmannsretten slutter seg til dette.

Krekar mener at en utlevering til Italia vil være brudd på Den europeiske menneskerettighetskommisjonens artikkel 3, som omfatter forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling og straff.

«Lagmannsretten kan ikke se at det forhold at Italia er dømt for brudd på EMK art. 3 i flere saker medfører at utlevering vil komme i strid med retten til vern mot tortur og umenneskelig behandling eller medføre fare for forfølgelse som retter seg mot Ahmads liv, frihet eller som for øvrig har alvorlig karakter», heter det kjennelsen fra lagmannsretten

Retten peker også på at Italia er et land som politisk og rettslig ligger nært Norge.

– Står seg fremdeles

– Nå har anken til lagmannsretten blitt ferdigbehandlet av lagmannstretten, som har forkastet den anken. Det vil si at tingrettens kjennelse om at vilkårene er til stede for utlevering, fremdeles står seg, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NRK.

Mulla Krekar møtte i november i Oslo tingrett. Han motsatte seg da utlevering til Italia.

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i retten.

Kan bli lang prosess

Behandlingen av utleveringsspørsmålet for Krekar kan bli en lang prosess. Når rettssystemet til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten. Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

Meddømt i varetekt

Onsdag ble Krekar varetektsfengslet i åtte nye uker i Oslo tingrett. Det samme ble en mann som er dømt i Italia sammen med Krekar.

Utlendingsdirektoratet (UDI) trakk i august i år tilbake denne mannens norske statsborgerskap, etter instruks fra Kunnskapsdepartementet, som er ansvarlig departement i slike spørsmål.

Begrunnelsen var at UDI ikke kjente til straffesaken i Italia da søknaden om statsborgerskap ble behandlet, og saken ble derfor ikke oversendt Kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse. Mannen opplyste heller ikke dette selv.

I rettssaken i byen Bolzano ble mannen i 40-årene, som er bosatt i Buskerud, dømt til fengsel i sju år og seks måneder.

Ifølge kjennelsen skal utleveringsbegjæringen behandles av Oslo tingrett 16. og 17. januar neste år. Prosessen er ventet å kunne ta åtte måneder fram til eventuell utlevering kan skje, blir det opplyst.