Politikk

Ropstad sjekker ut muligheten for å etterbetale penger til fedre som går i «fedrekvote-fellen»

Han reagerte ikke på brev fra fortvilte fedre. Men nå lover han å se på hva han kan gjøre for å forhindre at fedre med rett til foreldrepenger, mister dem.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF-leder og barne- og familieminister, her med datteren, skal selv snart søke om fedrekvote igjen.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

«Sliten småbarnsfar, som glemte å søke innen fristen».

Slik omtalte en far seg selv da han i fjor høst spurte Barne- og familiedepartementet om hvorfor han mistet foreldrepenger på grunn av det han kalte «tilsynelatende meningsløse regler.»

«Hva er hensikten med at mitt tilfelle, fars permisjon, løper ut og forsvinner ut i intent fordi jeg glemte å søke i tide»?

Han fikk ikke annet svar – via to forsøk – enn en gjengivelse av regelverket og denne setningen:

– Det foreligger ingen konkrete planer om å endre bestemmelsen, men vi har merket oss synspunktene dine og tar de med oss videre.

Les også

Mikkels pappa gikk i «fedrekvote-fellen»: mister 35.000 kroner

Reagerte ikke før Aftenposten tok opp saken

Som Aftenposten har omtalt, havner en god del fedre hvert år i den såkalte «fedrekvote-fellen»: De søker om foreldrepenger de har krav på, men etter at mors lønnede permisjon er over. Da mister de penger.

Dette skjer ikke minst i familier der mor tar ulønnet permisjon før far begynner med sin permisjon.

Den slitne småbarnsfaren er en av flere som har klaget til departementet etter at Kjell Ingolf Ropstad ble ansvarlig statsråd. KrF-statsråden fikk slike brev i januar i år, i november, september og juni i fjor. Han ble også oppmerksom på saken i januar, etter et spørsmål fra en stortingsrepresentant i SV.

Men det var først etter at Aftenposten begynte å skrive om saken at han uttalte at han ville se på den og var villig til å gjøre endringer.

– Hvorfor har du avvist at det er behov for endringer før nå?

– Dette angår jo en mindre gruppe. Og uansett må man foreta en grundig utredning før man kan gjøre endringer. Jeg kan ikke varsle endringer før jeg har oversikt over problemstillingen. Jeg valgte å sette i gang med å se på saken da det ble oppmerksomhet rundt den, sier han.

Les også

Ber Ropstad raskt fjerne «dusteregler» for å bli kvitt «fedrekvote-fellen»

Gjør sterkt inntrykk

Ropstad forteller at han også er blitt kontaktet av fedre etter at Aftenposten begynte å skrive om «fedrekvote-fellen»

– Det gjør et sterkt inntrykk når jeg ser hvor fortvilet enkelte kan bli av å miste foreldrepenger etter å ha planlagt hele løpet. Det kan jo ende med ulønnet permisjon for den ene.

– Dette er en sak jeg prioriterer

– Hva konkret vil du gjøre nå?

– Vi er i full gang med å se på problemstillingen og finne ut hva som eventuelt vil være konsekvensene av endringer og hva de vil koste. Det er ingen tvil om at det må en lovendring til for at Nav skal endre praksis. Dette er en sak jeg prioriterer, sier han.

– Dette kan vel ikke koste store summer – dessuten har jo disse fedrene krav på pengene?

– Nei, jeg tror ikke det, men en økning i utgiftene må dekkes inn, sier han.

Ropstad sier han håper han får en vurdering ganske kjapt.

I et svar til Aps Lise Christoffersen, som har tatt opp saken i kjølvannet av Aftenpostens omtale av temaet, skriver Ropstad at Nav ikke kan utøve noe skjønn i disse sakene.

- Burde de få en mulighet til det?

– Det er umulig med dagens lov. Da må man gjøre en endring i loven, sier statsråden.

Les også

Solberg-regjeringen stoppet lovforslag som kunne fjernet fedrekvotefelle

Mener problemet ligger i loven

På spørsmål hvorfor foreldrepengene avkortes for hver dag som går etter at man har trådt over fristen, svarer Ropstad slik:

– Det følger av folketrygdloven. Loven sier at foreldrepengene må tas ut sammenhengende. Regelen har den konsekvens at hvis man én eller flere dager lar være å ta ut foreldrepenger, altså ikke har sammenhengende uttak, faller dagen/dagene bort.

– Hvorfor man ikke kan få etterbetalt foreldrepenger så lenge man har krav på dem, men altså har glipper på en eller flere datoer?

– Uten sammenhengende uttak har man ikke etter gjeldende regler rett til foreldrepenger. Da kan man heller ikke få dem etterbetalt. Men dette er blant annet noe av det vi ser på nå, sier han.

Ser reglene skaper utfordringer

Statsråden understreker at han er opptatt av fleksibilitet. Han sier han forstår at regelverket kan oppleves som firkantet.

– Jeg brukte selv tid på å forstå det, og nå skal jeg snart søke om fedrekvoten igjen. Heldigvis er det blitt lettere og mer forståelig. Nav sender ut brev til fedre fire uker før mor er ferdig med sin permisjon. Så reglene er godt opplyst, men jeg ser likevel at de skaper utfordringer.


Ønsker du å lese alle sakene om dette temaet, finner du dem her:

Les mer om

 1. Fedrekvoten
 2. Pappaperm
 3. Foreldrepermisjon
 4. Nav
 5. Lise Christoffersen
 6. Kjell Ingolf Ropstad
 7. Familie