Stabell har styrket tro på fabrikasjon av Treholt-bevis

Treholt-advokat Harald Stabell tror den ene ulovligheten lett kunne lede til en annen.
  • Når Politiets overvåkingstjeneste (POT) kunne begå slike alvorlige brudd på lover og regler, er veien ikke lang til å fabrikere bevis, sier Arne Treholts advokat Harald Stabell.

Stabell reagerer på de opplysningene som fremkommer i dagens rapport fra Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester (EOS-utvalget). Her fremgår det at Arne Treholt ble utsatt for ulovlig romavlytting , videoovervåking og ransaking.

Påstander om at POT skulle ha fabrikert det såkalte «pengebeviset», førte til at gjenopptagelseskommisjonen for straffesaker foretok en ny vurdering av hele Treholt-saken. Kommisjonen vedtok i forrige uke at saken ikke skal gjenåpnes.

Men Stabell mener altså at ulovlig overvåking lett kunne medført at POT (i dag PST) var litt mindre nøye med bevisførselen.

Fra galt til verre.

— Når Politiets overvåkingstjeneste (POT) kunne begå slike alvorlige brudd på lover og regler, er veien ikke lang til å fabrikere bevis, sier Arne Treholts advokat Harald Stabell til Aftenposten.no.

- Du sier altså at hvis man først driver med gale ting, er det stor sjanse for at man gjør noe annet galt?

— Ja.

- Kan ikke denne type argumentasjon også brukes mot Arne Treholt selv?

— Jo, erkjenner Stabell.

Men han fastholder sitt syn på POT:

- Kan man begå denne type ulovligheter under etterforskning, kan det ikke være helt fremmed å gå litt lenger for å få tilstrekkelig bevis.

Mer omfattende.

På spørsmål om noen av opplysningene i EOS-utvalgets rapport var nye for ham, svarer Stabell at antall ransakinger var klart mer omfattende enn det han hadde opplysninger om.

Han mener rapporten underbygger forklaringen til den tidligere POT-spaneren Per Lilleløkken, blant annet om videoovervåking av Treholts leilighet.

Stabell sier forøvrig at gjenopptagelseskommisjonen har holdt tilbake bilder og dokumenter, mens EOS-utvalget har fått tilgang til dem.

— Det er interessant, bemerker han.

Oppreisning.

Ifølge Stabell er det nokså klart at Treholt, hans daværende kone Kari Storækre og deres sønn vil få innvilget erstatning i form av oppreisning for den ulovlige overvåkingen.

— Det får Treholt og hans familie diskutere og eventuelt fremme krav om, sier han.

Selv er Stabell mest opptatt av å vurdere hvordan han og Treholt skal forholde seg til avslaget i gjenopptagelseskommisjonen