Politikk

SV: Brende må frikoble seg fra USA. Brende: Vanskelig å ta seriøst

SVs Petter Eide frykter at Norge skal «virvles inn i konflikten» mellom USA og Russland og advarer utenriksminister Børge Brende mot å opptre «lydig og underdanig». Vanskelig å ta Eide seriøst, sier Brende.

SVs Petter Eide kritiserer utenriksminister Børge Brende for å være lydig og underdanig overfor USA. Brende svarer at det er debatt på «studentsamfunn-nivå».
  • Thomas Spence

Eide, som er SV-kandidat i Oslo i stortingsvalget, er bekymret for konsekvensene av de nye amerikanske sanksjonene mot Russland, og mener det er «avgjørende å hindre at Norge virvles inn i konflikten». Torsdag sa Russlands statsminister Dimitrij Medvedev at de nye sanksjonene er ensbetydende med åpen handelskrig med USA.

– Utenriksminister Børge Brende må frikoble seg fra USA og ikke opptre underdanig og lydig. Han skal ivareta en selvstendig norsk politikk overfor Russland, sier Oslo SVs stortingskandidat Petter Eide.

Som Aftenposten har skrevet, mener Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde at Regjeringen må ta initiativ for å få opphevet EUs økonomiske sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim. Eide er opptatt av å distansere seg fra Tybring-Gjedde.

– SV er tilhenger av EU-sanksjonene. Vi er på ingen måte naive overfor Russland som har begått alvorlige folkerettsbrudd med anneksjonen av Krim. Men sanksjonsregimet, virkemidlene og det internasjonale samfunnets reaksjon overfor et land som oppfører seg feil og i strid med folkeretten, må til enhver tid være gjenstand for en løpende diskusjon, sier Eide.

  • Les Harald Stanghelles kommentar Det nikkes nok fornøyd i Moskva over Frps angrep på sin egen regjerings utenrikspolitikk.

Ligner kalde krigen

Eide mener konflikten eskalerer og bidrar til en ny kald krigslignende situasjon.

SVs stortingskandidat Petter Eide sier Norge ikke bør følge USAs politikk overfor Russland, men opptre som selvstendig brobygger.

– Norsk Russland-politikk trenger ikke å følge USAs politikk. Vi har våre egne behov og våre egne interesser. Vi må ha vår egen Russland-politikk. Vi må ikke komme i en situasjon hvor USA og president Trump bidrar til å ødelegge Norges forhold til Russland.

– Kan og bør vi som alliert med USA ha en egen politikk overfor Russland?

– Absolutt. Vi har hatt egen politikk gjennom Barentssamarbeidet, folk-til-folk samarbeid, egen næringspolitikk og samarbeide mellom NGO-er. Det er en rekke ting vi kan gjøre.

Han nevner at regjeringen har bidratt til å plassere amerikanske soldater på Værnes, drøfte mulig rakettskjold og reduserer nå konsulatet i Murmansk.

– Timingen er veldig uheldig. Det kan leses som at Norge ønsker å redusere de diplomatiske relasjonene til Russland.

– Vi risikerer at Russland ser på Norge som USAs forlengede arm. Norges brobyggerrolle er viktigere enn noensinne. Vi kan bidra til å myke opp konflikten mellom øst og vest.

– USA eskalerer nå situasjonen. Vi må markere veldig tydelig at vi ikke ønsker å være en del av konflikten mellom Russland og USA. Foreløpig er Regjeringen helt taus. Det kan leses av Russland som at vi står bak USAs vedtak, sier Eide.

Utenriksminister Børge Brende mener det er vanskelig å ta Eides kritikk seriøst.

Totalitær utvikling

– Kan en norsk alenegang overfor Russland svekke Vesten, og våre interesser på andre områder?

– Vi skal ikke være naive om hva som er mulig. Russland har beveget seg i totalitær og autoritær retning de siste årene. Vi må ikke ha alenegang. Vi må søke europeisk samarbeid, og bidra til internasjonale initiativer for å myke opp forholdet til. Samtidig har Norge en egen rolle å spille som naboland, slutter Eide.

Brende tar ikke kritikken alvorlig:

– Det er vanskelig å ta Petter Eide seriøst. Hvis noen «virvler» Norge inn i konflikten mellom USA og Russland, er det Eide med sine ulike uttalelser. Eide må bestemme seg for hva han mener. Til Aftenposten 10. juli mente han at opphevelse av sanksjonene overfor Russland er «en diskusjon vi må starte». Nå har han heldigvis ombestemt seg og mener som Regjeringen og EU at det er Russland som sitter med nøkkelen; sanksjonene blir opphevet når de etterlever folkeretten, sier Brende.

– Uenig med USA

– At NATO, EU og EØS-motstanderen Eide skal belære om håndteringen av Russland og Trump er freidig. Med uttalelser som at Norge må «frikoble seg fra USA og ikke opptre underdanig og lydig» viser Eide at han ikke har kommet seg ut av studentersamfunnets debatter ennå.

– Norge har det siste året ansvarlig håndtert forholdet til USA. Vi har vært klare på områder der vi har vært uenige: for eksempel kutt i bistand, inkludert Trumps kutt til reproduktiv helse, lovlige aborter og prevensjon, innreiseforbudet og mer proteksjonistisk politikk. Samtidig er USA svært viktig for Norge sikkerhetspolitisk og vi har videreført et samarbeid som er viktig for blant annet en troverdig sikkerhetspolitikk, sier Brende.

Han viser til at Russland både er et naboland og en stor internasjonal aktør, og at Norges politikk må forholde seg til begge deler.

– Petter Eide kan være trygg på at Norge ivaretar en selvstendig politikk overfor Russland. Som han selv peker på, har vi egen politikk gjennom et utstrakt samarbeid på områder av felles interesser, som fiskeri, atomsikkerhet, miljø, etc. Vi samarbeider tett i Barentsregionen og i Arktisk Råd og viderefører et aktivt folk-til-folk samarbeid, sier Brende,

– Hva mener du om USAs siste sanksjoner?

– Vi vil være varsomme med å vurdere rekkevidden av andre lands rettsregler. Det vil også ta tid å få oversikt over betydningen av teksten og konsekvensene for norske selskaper. Det er på det rene at forslaget fra Kongressen bryter med den koordinerte tilnærmingen mellom USA og Europa om russlandstiltakene som vi har hatt tidligere. Norge deler derfor bekymringene til Tyskland, Frankrike og EU-kommisjonen rundt manglende prosess og virkningene av noen av de nye tiltakene, sier Brende,

Les også:

Slik finner partiene deg på Facebook.

I denne valgkampen lager politikerne nyhetene selv. Ekspertene sier pressen har seg selv å takke.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Utenrikspolitikk
  3. USA
  4. Børge Brende