Politikk

Siv Jensen: Alle prognoser peker i riktig retning

Her er tallene som finansminister Siv Jensen håper skal føre til valgseier: Arbeidsledigheten har gått ned i alle landets fylker fra juli i fjor til juli år. Og hun sier at ledigheten vil fortsette å synke fremover.

  • Thomas Spence
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Vi ser en tydelig bedring i alle fylker. Antall registrerte ledige i NAV viser en markant nedgang. Vi har nå åtte måneders sammenhengende nedgang i ledigheten, sier Jensen.

– Det er en gledelig utvikling i norsk økonomi. Alle prognoser peker i riktig retning. All mulig grunn til å glede seg, smiler hun.

Norgeskartet med bedring i ledighetstallene er hovedbudskapet til regjeringskollegene som samles onsdag morgen til den siste todagers budsjettkonferansen. Ifølge Jensen går Norge en lysere tid i møte.

– Bedringen vil fortsette i arbeidsmarkedet. Jeg regner med at ledigheten vil fortsette å synke, og sysselsettingen vil øke mer enn befolkningsveksten, sier hun.

Hun vil ikke gi noen eksakt prognose for sysselsettingen fremover. Men lyspunktene i norsk økonomi er nå så mange at hun tillater seg å harselere over Ap-leder Jonas Gahr Støres valgkamp:

– Ifølge Støres valgkamp har vi «Fire tapte år» bak oss. Han må ha gått fullstendig i dvale når han kan si slikt uten å nevne at vi har vært utsatt for tidenes oljeprissjokk. Oppsiktsvekkende, mener Jensen.

For mange uten jobb

– Det er fortsatt høy ledighet?

– Det er fortsatt altfor mange mennesker som ikke har jobb. Vi bekymrer oss for dem som har gått ledig lenge og for unge uten hverken jobb eller utdanning.

Sysselsettingsandelen nådde sitt høyeste nivå i 2008. Da var 72 prosent av den yrkesaktive befolkningen i arbeid. Siden har den sunket jevnt år for år til 67,3 prosent i 2016. Det er denne utviklingen Ap retter inn skytset mot nå.

– Det har gått ned siden 2008, mest i perioder med svak økonomisk utvikling, som etter finanskrisen og oljeprisfallet. Så det er ingen grunn for Ap til å rette en pekefinger mot oss.

Tallene for andre kvartal i år markerer derimot et vendepunkt: For første gang i perioden øker sysselsettingsandelen igjen til 67,1 prosent.

– Er du sikker på at det er snakk om mer enn et tilfeldig avvik?

– Det kan være tilfeldige utslag, men investeringene går opp, fremtidstroen øker, flere bedrifter sier de vil ansette og det utlyses nå flere stillinger igjen.

– Kan vi nå full sysselsetting igjen?

– Forutsetningen for å få flere i jobb er at økonomien tar seg opp, at bedriftene ønsker å investere igjen. Vi ser en positiv utvikling innenfor fisk, turisme og selv oljeindustrien begynner å hente seg inn igjen. Det er mange positive trekk.

Fravær av byråkrati

Hvordan skal du få ned ledigheten hvis du vinner valget?

– Vi må skape flere jobber. Det er det ikke politikerne som gjør, men næringslivet. Men vi kan bidra gjennom lavere skatter, mer forskning, infrastruktur og fravær av byråkrati.

– Da er det uforståelig at Støre aktivt går inn for å øke skattene. Det rammer bedrifter, vanlige mennesker og pensjonister. En ting er hva Ap lover. SV vil i tillegg gjeninnføre arveavgiften og innføre statlig eiendomsskatt.

– Jeg regner med at ledigheten vil fortsette å synke, og at sysselsettingen vil øke mer en befolkningen, sier finansminister Siv Jensen.

Jensens budskap er at dette viser at regjeringen har lykkes godt med å få Norge trygt gjennom det største oljeprisfallet på 30 år. Vi har pusset opp skoler og sykehus, lagt asfalt, uløste oppgaver er blitt løst og vi har senket skatter og fått fart på økonomien.

– Nå går ledigheten ned, arbeidsplasser skapes, veksten er på vei opp og vi ser at skatteinntektene øker.

– Stolt av veldig mye

– Etter fire år som finansminister- hva er du mest stolt over å ha fått til?

– Jeg er stolt av veldig mye. Vi har styrt landet trygt i en veldig vanskelig tid med tidenes migrasjonsbølge og oljeprisfall. Likevel har vi redusert skattene, fjernet arveavgiften, bygget veier og ventetiden i helsevesenet er redusert.

– Og hva er du mest skuffet over ikke å ha fått gjennomslag for?

– Jeg er en utålmodig sjel. Jeg har dårlig tid og vil gjerne gjøre mer. Jeg er klar til å fortsette som finansminister hvis vi vinner valget, sier Jensen.

Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen sier at «alle tegn til lysning i arbeidsmarkedet er gledelig».

– Det er bra at det ser ut til at konjunkturene lysner litt. Og vi stiller oss først i køen for å applaudere når folk forsvinner ut av NAV-køen og over i jobb. Det som er vår bekymring er at nedgang i ledigheten ikke er koblet til tilsvarende økning i sysselsettingen, sier hun.

Laveste andel på 20 år

Og hun er ikke villig til å gi Siv Jensen ros for at sysselsettingsandelen steg litt i andre kvartal.

– Vi har likevel den laveste sysselsettingsandelen på over 20 år. Vi får se om det er ett blaff eller om den tar seg opp, sier hun.

Marthinsen mener nedgangen i arbeidsledigheten først og fremst skyldes at arbeidsstyrken har gått ned, og at det kan være fare på ferde med en kombinasjon av nedgang i registrert ledighet og at folk skyves ut av arbeidsmarkedet. Og dette henger sammen med at det nesten ikke skapes nye jobber i privat sektor, og de få som kommer, kommer i offentlig sektor.

– Noen kan være ungdom som går tilbake til skolebenken, og det er bra. Men den store økningen i unge uføre gjør oss urolige, sier Marthinsen.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Marianne Marthinsen
  3. Siv Jensen
  4. Stortingsvalg 2017