Politikk

Ny grønn gruppe inn i drivstoff-drama på Stortinget

Nok en gang tyr Regjeringen og samarbeidspartiene til en egen arbeidsgruppe for å bistå i den beinharde borgerlige budsjettbataljen om klimaavgifter og grønt skatteskifte.

Onsdag gikk startskuddet for høstens budsjettforhandlinger. Hans Olav Syversen (KrF), leder av finanskomiteen på Stortinget, i forgrunnen, mens Venstres Terje Breivik er i bakgrunnen. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

  • NTB

– Arbeidsgruppen skal lage en meny over hva som kan bidra til det grønne skifte, sa finanskomiteens leder Hans Olav Syversen da det timelange første forhandlingsmøtet var over onsdag ettermiddag.

– Så blir det vår jobb å bringe det inn i forhandlingene.

Regjeringen fortsatt steil på drivstoffavgiftene

Selv om en ny gruppe er nedsatt, fastholder Høyre og Frp at Regjeringens bilavgiftspakke ikke er oppe til diskusjon. Endringer i denne pakken er ikke del av mandatet til arbeidsgruppen, får NTB opplyst.

– Det er ikke aktuelt å skru mer på drivstoffavgiftene, men det er en rekke andre miljø- og klimatiltak som er en del av budsjettet, fastslår Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi.

Hans Andreas Limi Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Les også

Dette blir de tøffeste kampene i siste statsbudsjett før valget

Nye grep

Han sier arbeidsgruppen først og fremst skal gå igjennom alle miljøtiltakene i budsjettet og liste opp forslag til nye grep som kan gi klimaeffekt.

KrFs Hans Olav Syversen understreker at finanspolitikerne fortsatt skal ta seg av selve budsjettforhandlingene. Det omfatter den uløste striden om bilavgifter, diesel og bensin.

Supergruppe 2

Arbeidsgruppa som består av Ola Elvestuen (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Kenneth Svendsen (Frp) og Nikolai Astrup (H), er ikke den første i sitt slag.

Som et resultat av budsjettenigheten i fjor forhandlet finanspolitikerne videre om tiltak for å følge opp rapporten fra Grønn skattekommisjon. Så ble forhandlingene i mars løftet til nestlederne og det pressen omtalte som den borgerlige supergruppa.

Ikke fremgang

Men selv ikke da partilederne og statsministeren personlig trådte inn i samtalene tidlig i høst, ble det fremgang.

I stedet gjorde finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) det klart allerede uka før statsbudsjettet ble lagt fram, at Regjeringen har strukket seg så langt det er mulig når det kommer til bilavgifter.

Les også

KrF sier ja til Høyre, men lover ikke evig troskap

Gjentar ultimatum

– Vi mener fortsatt det vi sa den gangen. Pakken henger sammen, gjentok Solberg overfor NTB onsdag morgen.

I intervjuet avviste hun også Venstres modell, der det ikke bare legges opp til dyrere drivstoff og billigere kollektivreiser, men hvor også gulrøtter som bompengekutt, redusert årsavgift for fossilbiler og økt pendlerfradrag reverseres.

– Vi fikk i fjor et løfte om et grønt skatteskifte fra statsministeren og finansministeren som skulle gi betydelig kutt i klimagassutslippene. Det løftet er ennå ikke innfridd av regjeringen, sier Venstres mann i arbeidsgruppen, Ola Elvestuen. Han har høye forventninger til gruppas arbeid.

Les også

KrF- og Venstre-velgerne foretrekker Solberg fremfor Støre

Forsvarskrøll

Ved siden av diskusjonene om bilavgifter og drivstoffavgifter, er de parallelle forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret med på å komplisere budsjettarbeidet på Stortinget.

Planen dekker en periode på 20 år, med startskudd neste år. Derfor griper forhandlingene om langtidsplanen inn i forhandlingene om forsvarsbudsjettet for 2017.

Stortinget skal i utgangspunktet vedta hovedtallene i neste års statsbudsjett torsdag 24. november. Dersom den oppsatte datoen for finansdebatten skal overholdes, må finanskomiteen avgi sin samlede innstilling fredag 18. november

Les mer om

  1. Kristelig Folkeparti (KrF)
  2. Venstre (V)
  3. Høyre (H)
  4. Fremskrittspartiet (Frp)
  5. Hans Olav Syversen
  6. Terje Breivik
  7. Hans Andreas Limi