Politikk

Venstre om Oljefondet: Olje- og kullaksjer for milliarder må ut

TROMSØ (Aftenposten): Partiet vil lempe aksjer for mange milliarder ut av fondet. Klimakriteriene er så strenge at Statoil ville blitt kastet ut.

Ola Elvestuen (t.v.) og Terje Breivik (bak Trine Skei Grande) la lørdag ettermiddag frem Venstres planer for å redusere Oljefondets kullinvesteringer.
 • Carl Alfred Dahl
  Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

Det er flertall på Stortinget for å redusere Oljefondets kullinvesteringer. Men hva er et kullselskap? Det spørsmålet forsøkte Venstres nestlederduo Terje Breivik (Hordaland) og Ola Elvestuen (Oslo) å besvare da de lørdag ettermiddag la frem sine planer under partiets landsmøte i Tromsø.

Partiet går inn for at fondet skal selge seg ut av:

 • energiselskaper der kull står for mer enn 25 prosent av inntektene, kraftproduksjonen eller energibruken.
 • selskaper som produserer eller er involvert i utvinning av olje fra tjæresand, skifer eller opererer i Arktis.
 • selskaper «som søker etter prosjekter som er avhengig av oljepriser som ikke er forenlig med togradersmålet».
  — Det fondet gjør og ikke gjør, kan påvirke markedenes handlinger rundt om i verden, sier Breivik.

Ville rammet Statoil

Statoil, som har noe tjæresand i sin portefølje, ville sannsynligvis blitt kastet ut med Venstres kriterier, dersom selskapet hadde vært en aktuell kandidat for Oljefondet.

Breivik er imidlertid usikker på om det hadde blitt aktuelt, ettersom tjæresand bare er en liten del av Statoils aktiviteter.

— Man kan se for seg at et slikt selskap heller ville valgt å gå ut av tjæresand enn å miste Oljefondet som eier, sier han til Aftenposten, og legger til at Oljefondet sannsynligvis er verdens mest attraktive eier.

Staten er i dag største eier av Statoil, men aksjene ligger ikke i Oljefondet. Statens pensjonsfond Utland (populært kalt Oljefondet) eier aksjer på børser rundt om i verden, men ikke i Norge.

Kan bety aksjesalg for milliarder

Oljefondet har i fjor og i år solgt seg ut av 20 selskaper relatert til kull, og fem relatert til tjæresand.

Han ramser opp en liste med eksempler på selskaper som kunne falt ut, med en samlet verdi på 86 milliarder kroner ved årsskiftet. Totalt hadde Oljefondet investeringer i 465 ulike olje- og gasselskaper til en verdi på om lag 270 milliarder kroner i 2014.

— Dette er håndterbare størrelser, selv for et fond av denne størrelsen, sier Elvestuen.

Går på tvers av Regjeringen

Men mens Venstre altså vil stemme med føttene - altså selge seg ut - ønsker Regjeringen å bruke eiermakten aktivt for å endre de samme selskapene.

Breivik har liten tro på aktiv eiermakt.

— For den typen selskap som omfattes av disse kriteriene, er uttrekk et mye kraftigere virkemiddel. Jeg har imidlertid vanskeligheter med å finne eksempler på at Oljefondet har lykkes med aktivt eierskap i en slik sammenheng, sier han til Aftenposten.

Finansminister Siv Jensen vil bruke Oljefondets pengemakt til å sitte på innsiden og diskutere klimaspørsmål med oljeselskaper, kullselskaper og alle andre selskaper.

I den årligestortingsmeldingen om Oljefondet og Folketrygdfondet avviser hun å ekskludere oljeselskaper og kullselskaper fra fondet på generelt grunnlag, slik Venstre vil gå inn for. I stedet foreslår hun en ny regel, som betyr at Oljefondet kan selge seg ut av selskaper som medvirker til "handlinger eller unnlatelser som (...) i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser".

Håper å få med Regjeringen

Etter at Regjeringen la frem sitt syn fredag, er det nå opp til partiene på Stortinget å eventuelt finne et flertall for å styrke Oljefondets klimaprofil.

- Hvordan mener du Venstres forslag samsvarer med politikken til de fem andre partiene som vil redusere fondets kullinvesteringer?

— Jeg håper dette er kriterier vi kan få bredt flertall for, og selvsagt håper vi på å få med regjeringspartiene også. Så spørs det om Arbeiderpartiet vil gå lenger enn det de gjorde i fjor, som vi anser som tilnærmet symbolpolitikk, sier Breivik.

Han mener Aps kriterier er så milde at det ville gitt svært begrensede konsekvenser for fondet (se Aps svar til dette nederst i saken).

- Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne mener Venstre setter samarbeidsklimaet med Regjeringen foran verdens klima. Har du en kommentar til det?

— Jeg synes både klimaspørsmålet og finansrisikoen er så viktige saker at jeg ikke har behov for å gå inn i polemikk med Miljøpartiet. Er de opptatt av sak, håper jeg de bruker kreftene på saken, fremfor polemikk, sier Breivik.

Men klima trumfer ikke gevinst

"Grønn vekst" er det store temaet under helgens Venstre-landsmøte. På bordet ligger et forslag om at "togradersmålet skal være styrende for utviklingen av norsk økonomisk politikk og finansielle plasseringer". Mål om avkastning eller gevinst er ikke nevnt i forslagets omtale av Oljefondet.

Breivik avviser at det betyr at klimamål trumfer mål om avkastning.

— Men å ikke agere på en måte som tar togradersmålet på alvor, utgjør en stor finansiell risiko. Oljefondet representerer Norges fellesskap rundt om på verdens børser, sier han.

Åpen dør hos Ap

Med mindre Venstre finner en enighet med regjeringspartiene Høyre og Frp, er de avhengige av blant annet Arbeiderpartiet for å få flertall på Stortinget. Men Arbeiderpartiets politikk går bare ut på å trekke fondet ut av kullselskaper - ikke olje- og gasselskaper, slik Venstre foreslår.

Torstein Tvedt Solberg er Arbeiderpartiets talsperson for Oljefondet og saksordfører for forslaget som formelt overleveres Stortinget førstkommende tirsdag.

- Er dette noe Ap kan bli med på, tror du?

— Det som mest av alt er positivt, er at Venstre nå for alvor henvender seg til Stortinget. I fjor vår da vi behandlet den forrige stortingsmeldingen forholdt de seg kun til regjeringspartiene. Nå vil de finne frem til det flertallet som eksisterer på Stortinget. Vår dør har stått åpen de 16 månedene siden vi gikk inn for å trekke fondet ut av kull, sier Solberg på telefon til Aftenposten.

- Men kan Ap gå like langt som Venstre foreslår?

— Venstres forslag er mer omfattende enn det Ap har sett for seg. Vi vil ut av kull, mens Venstre også nevner fossile energikilder. Nå må vi finne frem til en definisjon som kan få flertall i Stortinget og som trekker fondet ut av kull, sier Solberg.

Avviser ikke å kaste ut olje

- Men ikke fossilt?

— Det er der diskusjonen vil ligge fremover. IEA er tydelige på i alle sine fremtidsscenarioer at verden må forbruke mindre kull, som er en energiversting. Vi mener kull er et riktig sted å begynne. Så skal ikke jeg utelukke at vi i all fremtid kan være med å diskutere fossilt. Men vi vil heller skynde oss forsiktig, som alltid har preget Oljefondets forvaltning, sier Solberg.

- Rasmus Hanson mener Venstre er mer opptatt av samarbeidsklimaet med Regjeringen enn verdens klima. Frykter du at det borgerlige samarbeidet kan stå i veien for et stortingsflertall?

— Det er positivt at Venstre nå starter diskusjonen om definisjonen, noe regjeringen ikke evnet å ta i det hele tatt. Venstre sender nå ut en tydeligere invitasjon til opposisjonen enn jeg har hørt noen gang før. Og vi er klare til å diskutere.

- Venstre-nestleder Terje Breivik mener Ap har «tilnærmet symbolpolitikk» om uttrekk av kull i Oljefondet, fordi Aps vedtak ville hatt svært begrensede konsekvenser for fondet. Hva sier du til det?

— Vi har vært tydelige på at vi vil ut av kull. I fjor vår ville vi ta det første skrittet allerede da. Jeg kan forstå at Venstre da synes det var lite å trekke fondet ut av rene kullselskaper. Men målet nå må være å komme frem til en definisjon som både får flertall og som trekker fondet ut av kull, sier Solberg.

Les også

 1. Omkamp om kull på Stortinget

 2. Venstre vil stramme inn skatten for oljeselskapene

 3. Skei Grande snur: Ønsker heldagsskole

 4. Regjeringen trekker ikke Oljefondet ut av kull - vil utrede investeringer i infrastuktur

Les mer om

 1. Politikk